Informacje o publikacji
5 prac, które zmieniły oblicze fizyki – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Niniejszy tom zawiera 5 artykułów, które Albert Einstein opublikował w pamiętnym 1905 roku. Prace te raz na zawsze zmieniły nasze poglądy na naturę czasu, przestrzeni i światła, autorowi zaś przyniosły sławę. Rozprawa o nowej metodzie określania rozmiarów... czytaj więcej

5 prac, które zmieniły oblicze fizyki – PDF

Albert Einstein
Nazwa serii/czasopisma: Biblioteka Klasyków Nauki
Dostępność:
Publikacja dostępna
29,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 52% (15,00 zł).
In stock
Wydanie:
2
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2008
Język publikacji:
polski
Tytuł oryginału:
Einstein’s Miraculous Year. Five Papers That Changed the Face of Physics
Tłumacz:
Amsterdamski Piotr
Wstęp:
Penrose Roger
Komentarz:
Stachel John
ISBN/ISSN:
978-83-235-2778-7
EAN:
9788323527787
Liczba stron:
194
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5,36 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527787
Niniejszy tom zawiera 5 artykułów, które Albert Einstein opublikował w pamiętnym 1905 roku. Prace te raz na zawsze zmieniły nasze poglądy na naturę czasu, przestrzeni i światła, autorowi zaś przyniosły sławę.
 • Rozprawa o nowej metodzie określania rozmiarów molekuł stała się w końcu jedną z najczęściej cytowanych prac Einsteina, choć nie dotyczy teorii względności.
 • Artykuł wyjaśniający ruchy Browna zawierał nowatorskie koncepcje fizyczne, ale także konkretne przewidywania. Za ich doświadczalne potwierdzenie inny uczony, Francuz Jean Perrin, otrzymał w 1926 r. Nagrodę Nobla.
 • Najbardziej znana praca, O elektrodynamice ciał w ruchu, pogrzebała czas absolutny, podniosła do rangi fundamentalnej stałej fizycznej prędkość światła c i w ten sposób zapoczątkowała fizykę relatywistyczną.
 • Czwarty, najkrótszy artykuł zawierał wyprowadzenie najsłynniejszego wzoru na świecie: E=mc2.
 • Einstein uważał za prawdziwie rewolucyjną jedynie pracę piątą. Wykazał w niej, że światło można traktować nie tylko jako falę, lecz także jako zbiór cząstek - kwantów energii. Stał się w ten sposób ojcem fizyki kwantowej.

Każdą z prac poprzedza w tej książce interesujący wstęp, który ukazuje odkrycia Einsteina w kontekście historycznym. Autorem tych tekstów jest John Stachel, fizyk, profesor Uniwersytetu Bostońskiego, dyrektor Centrum Studiów nad Einsteinem i redaktor wielotomowej edycji Pism zebranych Alberta Einsteina.

*********

Five Papers That Changed the Face of Physics

The book features five articles published by Albert Einstein in 1905. Each is preceded by an introduction by the renowned physicist John Stachel, who presents Einstein’s discoveries in historical context. The publication provides insights into theories which forever changed how we understand time, space and light, and also contributed to the emergence of quantum physics.
 • The paper on the new method for determination of molecular dimensions has finally become one of Einstein’s most cited articles, although it does not concern the theory of relativity.
 • The article explaining Brownian motion contained innovative physics concepts, but also specific predictions. For their experimental confirmation, the French scientist Jean Perrin received the Nobel Prize in 1926.
 • The most famous paper On the Electrodynamics of Moving Bodies buried the concept of absolute time, raised the speed of light c to the status of fundamental physical constant and in this way launched relativistic physics.
 • The fourth, shortest article contained derivation of the most famous equation in the world: E=mc2.
 • For Einstein, only the fifth paper was truly revolutionary. He demonstrated that light can be considered not only as a wave, but a collection of particles – energy quanta. In this way, he became the father of quantum physics.

Each part of this book has an interesting introduction which presents Einstein’s findings in the historical context. The author of these texts is John Stachel, a physicist, professor at Boston University, director of the Center for Einstein Studies and an editor of the multi-volume edition of The Collected Papers of Albert Einstein.

Keywords: Einstein, physics, quantum physics, E=mc2, electrodynamics.

Zobacz inne książki z serii: Biblioteka Klasyków Nauki »

Inni klienci kupili również
Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina – PDF
Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina – PDFHartle James B.
 • Podręcznik teorii względności dla wszystkich studentów fizyki i astronomii, którzy zamierzają używać ogólnej teorii względności jako narzędzia badań bez specjalizowania się w tej dziedzinie. Wykład jest bardzo prosty, przejrzysty, skoncentrowany
88,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Symetria w fizyce materii – PDF
Symetria w fizyce materii – PDFGinter Jerzy
 • Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup – języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym właściwościom izometrii w dwóch i trzech wymiarach
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Czy wszechświat się rozszerza? (PDF)
Czy wszechświat się rozszerza? (PDF)Eddington Arthur S.
 • Książka jest oryginalnym wprowadzeniem w historię kosmologii relatywistycznej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w dzieje modeli wszechświata, opracowanych przez Einsteina, de Sittera, Friedmana i Lemaître'a. Głównym bohaterem tych rozważań czyni
35,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel