Informacje o publikacji
Child protection system – just think differently? Critical analysis of selected models (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Niniejsza publikacja zawiera kompleksową analizę struktury i historycznego rozwoju czterech prawnych systemów wsparcia rodziny i ochrony dzieci: czeskiego, słowackiego, polskiego i brytyjskiego (Anglia i Walia). Zwraca uwagę na to, w jaki sposób każdy... czytaj więcej

Child protection system – just think differently? Critical analysis of selected models (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5502-5
EAN:
9788323555025
Liczba stron:
152
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
1,88 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554943
Niniejsza publikacja zawiera kompleksową analizę struktury i historycznego rozwoju czterech prawnych systemów wsparcia rodziny i ochrony dzieci: czeskiego, słowackiego, polskiego i brytyjskiego (Anglia i Walia). Zwraca uwagę na to, w jaki sposób każdy z modeli rozumie dobro dziecka, zwłaszcza w kontekście jego ochrony, a także omawia pozycję rodziców w tym zakresie.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

This publication provides a useful insight into the structure and historical development of four family support and child protection frameworks: Czech, Slovakian, Polish and British (England and Wales). It looks at how each of the models understands child welfare, especially in the context of child protection and discusses the parents’ position therein.

Keywords: foster care, family, child, child welfare, social work.

Zakres recenzowanej publikacji jest szeroki i bardzo wzbogaca ofertę monograficzną dotyczącą poruszanej tematyki. Niewiele jest prac, które podejmują wątki analizy poszczególnych krajowych systemów po to, by szukać idealnego modelu – rozwiązania instytucjonalnego służącego doskonaleniu rozwiązań z zakresu ochrony praw dziecka.
Z recenzji dr hab. Marty Daneckiej

W odniesieniu do interdyscyplinarnej refleksji nad szeroko rozumianą pracą socjalną nakierowaną na rozwiązywanie problemów dzieci, młodzieży i rodzin dysfunkcyjnych Child protection system… jest moim zdaniem na polskim rynku opracowaniem oryginalnym. Jego olbrzymią zaletą jest teoretyczno-badawczopraktyczna, a także prawna perspektywa zastosowana przez Autorów. Książka może zaistnieć w organizacjach międzynarodowych (takich jak np. Eurochild) oraz toczących się obecnie debatach dotyczących child protection i child care.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Golczyńskiej-Grondas, prof. UŁ


Petr Fabián, https://orcid.org/0000-0001-5144-9754
Assessment of the Presented Models
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554943.pp.123-150

Petr Fabián, https://orcid.org/0000-0001-5144-9754
Childcare in Czechoslovakia and the Czech Republic
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554943.pp.49-74

Albin Škoviera, https://orcid.org/0000-0002-4534-5219
Context of Changes in the Slovak System of Substitute Educational Care in the Years 1989–2019
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554943.pp.75-96

Magdalena Szafranek, https://orcid.org/0000-0002-4675-2385
Poland: Between Family and Foster Care
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554943.pp.11-48

Joanna Gorczowska, https://orcid.org/
The Child Protection System in England and Wales
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554943.pp.97-122


Zamknij
Jplayer
pixel