Informacje o publikacji
Inventory of Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, a. 1515–1548

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom zawiera inwentarz łacińskojęzycznych listów Jana Dantyszka z lat 1515-1548 (nadawca, adresat, miejsce i data nadania i odbioru, incipit, miejsce przechowywania wraz ze stemplem drukarskim, informacje o wszelkich wcześniejszych drukach)... czytaj więcej

Inventory of Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, a. 1515–1548

Dostępność:
Publikacja dostępna
21.00 / 1egz.
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa–Kraków 2011
Język publikacji:
angielski
Tłumacz:
Dutkiewicz Joanna
ISBN/ISSN:
978-83-76760-94-0
EAN:
9788376760940
Liczba stron:
208
Oprawa:
Twarda
Format:
17x24 cm
Waga:
475 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
Korespondencja Jana Dantyszka (łac. Ioannes Dantiscus, 1485-1548), urodzonego w Gdańsku, pochodzącego zaś z osiadłej od kilku pokoleń w Prusach dolnoniemieckiej rodziny von Höfen, sekretarza królewskiego i dyplomaty w służbie Zygmunta I i Bony Sforzy, a następnie biskupa chełmińskiego oraz warmińskiego, wybitnego poety nowołacińskiego i członka europejskiej respublica litteraria, należy do najobszerniejszych zbiorów tego rodzaju, jakie zachowały się z epoki wczesnonowożytnej. Wśród kilkuset korespondentów Dantyszka – władców i mężów stanu, dyplomatów, kupców i bankierów, uczonych i ludzi pióra – były postaci tak wybitne i słynne jak Erazm z Rotterdamu, Hernán Cortés czy Mikołaj Kopernik.

Niniejsza książka stanowi kolejny tom drukowanej serii Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, przygotowywanej w ramach wieloletniego projektu „Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)”, obejmującego również internetową edycję całej jego spuścizny piśmienniczej.

Tom zawiera inwentarz łacińskojęzycznych listów Jana Dantyszka z lat 1515-1548 (nadawca, adresat, miejsce i data nadania i odbioru, incipit, miejsce przechowywania wraz ze stemplem drukarskim, informacje o wszelkich wcześniejszych drukach).

******

The correspondence of Ioannes Dantiscus (1485-1548), coming from a burgher family in Gdańsk royal scribe and diplomat in the service of Sigismund I Jagiellon and Bona Sforza, Bishop of Kulm (Chełmno) and of Ermland (Warmia), Neo-Latin poet and member of the European respublica litteraria, is one of the largest early modern collections of this kind preserved until the present day. Among more than 650 Dantiscus’ correspondents – rulers, statesmen, diplomats, merchants, bankers, scholars and men of letters – there are such famous and outstanding personalities like Erasmus of Rotterdam, Hernán Cortés or Nicolaus Copernicus.

The present book is a subsequent volume of the printed series Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, which is a part of a multi-year project „Registration and Publication of Ioannes Dantiscus’ Correspondence”, including also an on-line edition of his correspondence and other texts.

The volume contains inventory data (sender, addressee, place and date of posting and receipt, incipit, place of storage together with pressmark, information on any previous printed publications) of Ioannes Dantiscus’ Latin letters.

Keywords: Ioannes Dantiscus, Latin letters, manuscript sources, 16th century.

Zobacz również
Przegląd Europejski 3/2021Przegląd Europejski 3/2021
25,00 zł   22,50 zł
Wprowadzenie do modelowania predykcyjnego. Wersja RWprowadzenie do modelowania predykcyjnego. Wersja RBiecek Przemysław, Kozak Anna, Zawada Aleksander
25,00 zł   22,50 zł
Inni klienci kupili również
Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego. Analiza językowa na potrzeby glottodydaktyczne
Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego. Analiza językowa na potrzeby glottodydaktyczneSkura Marta (ORCID 0000-0003-4816-7515)
  • Monografia zawiera klasyfikację najczęściej popełnianych przez Niemców błędów w języku polskim oraz szczegółową ich analizę językową prowadzącą do ustalenia błędów reprezentatywnych dla tej grupy. W trakcie analizy wysunięto hipotezy dotyczące źródeł
35,00 zł   31,50 zł
Szczegóły
Respublica Litteraria in Action. New Sources. Suplement: Mercurino Arborio di Gattinara "Oratio supplicatoria" 1516
Respublica Litteraria in Action. New Sources. Suplement: Mercurino Arborio di Gattinara "Oratio supplicatoria" 1516
  • W tomie znalazła się m.in. edycja i omówienie dwóch nowo odkrytych wierszy Jana Dantyszka oraz nieznanego dotąd wiersza Józefa Justusa Scaligera, a także rozważania nad autobiograficznym utworem "Vita Ioannis Dantisci" oraz elegią "Vaticinium ruiturae
29,40 zł
Szczegóły
Ioannes Dantiscus' Latin Letters 1537
Ioannes Dantiscus' Latin Letters 1537
  • Tom stanowi krytyczną, komentowaną edycję łacińskojęzycznych listów Jana Dantyszka z roku 1537, do tej pory niepublikowanych. Edycję poprzedza obszerny wstęp
42,00 zł
Szczegóły
pixel