Informacje o publikacji
Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941–1947 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentowana książka poświęcona jest służbie duszpasterskiej kapelanów wojskowych (różnych wyznań) w Armii Polskiej w ZSRS, w Armii Polskiej na Wschodzie, w 2. Korpusie Polskim oraz w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w latach 1941-1947... czytaj więcej

Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941–1947 (PDF)

Dostępność:
Publikacja dostępna
40,95 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 66% (26,95 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2009
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5793-7
EAN:
9788323557937
Liczba stron:
344
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
27,82 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557937
Prezentowana książka poświęcona jest służbie duszpasterskiej kapelanów wojskowych (różnych wyznań) w Armii Polskiej w ZSRS, w Armii Polskiej na Wschodzie, w 2. Korpusie Polskim oraz w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w latach 1941-1947. Autor uwzględnia różne aspekty jej funkcjonowania, ważne zarówno dla wojska, jak i ludności cywilnej, a mianowicie: duchowy, psychologiczny, moralno-etyczny, patriotyczny i pedagogiczno-wychowawczy.

Praca napisana jest wyjątkowo dobrym stylem (...). Słownictwo bogate pozwala czytelnikowi śledzić ze swadą prowadzone rozważania – nota bene dobrze udokumetowane źródłowo – o posłudze duszpasterskiej kapelanów wojskowych od 1941 roku, gdy powstawała Armia Polska w Rosji, przez 2. Korpus do roku 1947, gdy likwidowano w Wielkiej Brytanii Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Z recenzji prof. Wiesława Jana Wysockiego

Autor wykorzystał obszerną bazę źródłową, wprowadził do obiegu naukowego materiały z archiwów zakonnych, dał szeroko zarysowany – i jak się wydaje najpełniejszy w dotychczasowej literaturze – obraz pracy kapelanów Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu.
Z recenzji prof. Janusza Odziemkowskiego

Zbigniew Werra – absolwent kilku uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współautor monografii Duszpasterstwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, (w:) Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich (J. Ziółek (red.), Lublin 2004) oraz autor wielu artykułów, m.in.: Służba kapelanów 2. Korpusu Polskiego w bitwie pod Monte Cassino, (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944, geneza – przebieg – opinie, t. 3 (Koszalin–Londyn 2002); Człowiek – Ksiądz – Żołnierz w bitwie pod Monte Cassino, (w:) Bitwa o Monte Cassino 1944, geneza – przebieg – opinie, t. 4 (Leszno 2004); Kapelani wyznania mojżeszowego na ziemi włoskiej, „Zeszyty Historyczne GROT”, nr 14 (3) (Leszno 2003). Od 2003 roku członek Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie. Obecnie prowadzi zajęcia z etyki społecznej, etyki nauczycielskiej, praw człowieka w Unii Europejskiej, norm i wartości społecznych, patologii społecznych w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie, jak też z socjologii, psychologii i zachowania organizacyjnego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (filia w Szczecinku).


Zamknij
Jplayer
pixel