Informacje o publikacji
Zygmunt II August i kultura jego czasów. W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja, nawiązująca do 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta, zestawia kilkanaście studiów dotyczących postaci ostatniego Jagiellona, jego mecenatu artystycznego oraz bujnego rozkwitu kultury w tym okresie (m.in. sztuk wizualnych i piśmiennictwa)... czytaj więcej

Zygmunt II August i kultura jego czasów. W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
56,00 zł
28.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (28,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5674-9
EAN:
9788323556749
Liczba stron:
438
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
11,21 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664
Publikacja, nawiązująca do 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta, zestawia kilkanaście studiów dotyczących postaci ostatniego Jagiellona, jego mecenatu artystycznego oraz bujnego rozkwitu kultury w tym okresie (m.in. sztuk wizualnych i piśmiennictwa).

******

Sigismund II Augustus and the Culture of His Times. Commemorating the 500 th Birthday of the Last Jagiellonian on the Polish-Lithuanian Throne

The publication, commemorating the 500 th birthday of Sigismund II Augustus, contains several essays on the last Jagiellonian, his artistic patronage and the flourishing of culture, visual arts and literature among others, at the time.

Keywords: Sigismund II Augustus, Renaissance, Elizabeth of Austria, Barbara Radziwiłł, Jan Kochanowski, humanism.

Zobacz inne publikacje z serii »

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, https://orcid.org/0000-0002-8282-6724
„Ku pospolitej potrzebie” – testament Zygmunta Augusta i pierwsza polska publiczna kolekcja sztuki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.393-411

Agata Starownik, https://orcid.org/0000-0002-2676-4995
„Porządek i ozdoba rzeczy”. Motywy astronomiczne w Psalmie 19 Jana Kochanowskiego wobec biblijnego oryginału i tradycji neoplatońskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.263-295

Wojciech Ryczek, https://orcid.org/0000-0003-3288-1642
„Sarmacki Tibullus”. Sylwa (II 2) Andrzeja Trzecieskiego do Jana Kochanowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.207-229

Elwira Buszewicz, https://orcid.org/0000-0002-6109-9105
Biskup i Muzy. Konterfekty Filipa Padniewskiego w poezji nowołacińskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.172-191

Piotr Janowski, https://orcid.org/0000-0002-2327-996X
Ceremonie żałobne po śmierci ostatnich dwóch Jagiellonów zorganizowane poza granicami Polski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.371-392

Radosław Grześkowiak, https://orcid.org/0000-0002-6160-9982
Egzemplum z pieśni Mikołaja Reja Podobieństwo żywota człowieka krześcijańskiego alias Ku temuż to krześcijańskiemu rycerzowi napominanie. Od tekstu paraboli do alegorycznej ryciny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.60-92

Ryszard Szmydki, https://orcid.org/
Marcus Ambrosius jako wysłannik króla Zygmunta Augusta do Antwerpii około roku 1560
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.134-153

Bartłomiej Czarski, https://orcid.org/0000-0002-9461-9060
Poetyckie funeralia żegnające królową Elżbietę Habsburżankę – uwagi bibliografi czne i historycznoliterackie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.33-59

Wojciech Kordyzon, https://orcid.org/0000-0002-4291-886X
Polemiczne „tragedie” protestanckie w Polsce w latach 1558–1560. Gatunkowe i parenetyczne aspekty utworów Bernardina Ochina i Francesca Negriego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.93-109

Piotr Tafiłowski, https://orcid.org/0000-0003-2798-3249
Recepcja wiedzy o Indiach Zachodnich w Polsce za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.344-370

Krystyna Wierzbicka-Trwoga, https://orcid.org/0000-0002-5575-7778
Rozrywka z Niemiec. Polskie przekłady niemieckich powieści i romansów rycerskich pod koniec panowania Zygmunta Augusta
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.329-343

Oleksii Rudenko, https://orcid.org/0000-0002-0233-9783
Strategies of Early Modern Royal Representation. Sigismund II Augustus and His Public Image in 1520–1548
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.13-32

Jakub Łukaszewski, https://orcid.org/0000-0002-1246-5281
Sum Fricii. Fragment zaginionej biblioteki Andrzeja Frycza Modrzewskiego odnaleziony podczas rekonstrukcji księgozbioru kolegium poznańskich jezuitów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.110-133

Radosław Rusnak, https://orcid.org/0000-0002-8669-5258
Warneńczyk uwielbiony, czyli o miejscu Fragmentum XXI względem Satyra i innych politycznych utworów Jana Kochanowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.230-262

Wojtkowska-Maksymik Marta, https://orcid.org/0000-0002-0226-8014
Wizerunek Zygmunta Augusta w listach dedykacyjnych (na wybranych przykładach)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.192-206

Ryszard Szmydki, https://orcid.org/
Piotr Janowski, https://orcid.org/0000-0002-2327-996X
Ze studiów nad zakupami tekstyliów dla króla Zygmunta Augusta po roku 1560
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.154-171

Mateusz Grzęda, https://orcid.org/0000-0002-7077-1922
Zygmunt August i jego kunstkamera. Przyczynek do studiów nad patronatem artystycznym ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323556664.pp.296-328


Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel