Informacje o publikacji
Dyskurs, przekład, poezja. 40-lecie pracy Anny Dutki-Mańkowskiej w Instytucie Romanistyki UW / Discours, traduction, poésie. Anna Dutka-Mańkowska 40 ans à l’Institut d’Études romanes de Varsovie (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Księga jubileuszowa jest zbiorem artykułów napisanych przez współpracowników i kolegów prof. Anny Dutki-Mańkowskiej z okazji jej czterdziestolecia pracy naukowej w Instytucie Romanistyki UW. Ich tematyka skupia się wokół zainteresowań Jubilatki: poezji... czytaj więcej

Dyskurs, przekład, poezja. 40-lecie pracy Anny Dutki-Mańkowskiej w Instytucie Romanistyki UW / Discours, traduction, poésie. Anna Dutka-Mańkowska 40 ans à l’Institut d’Études romanes de Varsovie (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
francuski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5808-8
EAN:
9788323558088
Liczba stron:
256
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5,12 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088
Księga jubileuszowa jest zbiorem artykułów napisanych przez współpracowników i kolegów prof. Anny Dutki-Mańkowskiej z okazji jej czterdziestolecia pracy naukowej w Instytucie Romanistyki UW. Ich tematyka skupia się wokół zainteresowań Jubilatki: poezji, analizy dyskursu, traduktologii oraz innych gałęzi językoznawstwa. Publikacja zawiera ponadto artykuły z zakresu literaturoznawstwa oraz teksty o charakterze wspomnieniowym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Discourse. Translation. Poetry. The 40th Anniversary of Anna Dutka-Mańkowska’s Work at the Institute of French Studies at the University of Warsaw

This commemorative book is a collection of articles written by co-workers and colleagues of Professor Anna Dutka-Mańkowska to mark the 40th anniversary of her research work at the Institute of French Studies at the University of Warsaw. Their subject matter touches upon Professor’s main interests: poetry, discourse analysis, traductology and other branches of linguistics. The publication also contains articles on literary studies and memoir texts.

Keywords: discourse analysis, traductology, poetry, lexicographical research, memoirs.

Zebrane do niniejszej monografii teksty stanowią spójną całość, odzwierciedlającą 40 lat pracy w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Pani Profesor Anny Dutki-Mańkowskiej. Są jak mapa z zaznaczonymi obszarami, których odkrywanie pozwala poznać drogę naukowego rozwoju Jubilatki. […] Dlatego też niniejszą monografię można polecić wszystkim, którzy mają pasję badawczą i którzy chcą poszerzyć wiedzę i horyzonty w interdyscyplinarnym wymiarze. Zakończę cytatem przypisanym Cyceronowi, który dedykuję przede wszystkim Jubilatce, ale też Autorom tekstów i przyszłym czytelnikom: «Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się jakieś wykształcenie naukowe, to wówczas zwykle powstaje coś wspaniałego i osobliwego».
Z recenzji prof. Katarzyny Kwapisz-Osadnik


Małgorzata Sokołowicz, http://orcid.org/0000-0003-0554-8852
« J’ai visité le jardin et cueilli les fruits du verger… ». La poétique orientale dans « La Chérifa, fille du Sultan » d’Aline Réveillaud de Lens
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.232-244

Anna Kieliszczyk, https://orcid.org/0000-0002-4910-6047
A quoi sert le connecteur mais dans le courrier des lecteurs?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.182-193

Teresa Giermak-Zielińska
Colas Breugnon Romain Rollanda – w stulecie polskiego przekładu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.136-150

Elżbieta Biardzka, https://orcid.org/0000-0002-5221-0830
Cytat – nauka – kultura
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.42-57

Wanda Fijałkowska, https://orcid.org/0000-0002-4161-6667
Czasowniki typu domyć, dobiec i ich francuskie odpowiedniki na Glosbe.com
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.116-135

Waldemar Czachur, https://orcid.org/0000-0002-8343-4765
Czym jest lingwistyka dyskursu?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.81-94

Małgorzata Izert, https://orcid.org/0000-0002-0212-3966
D’une note de nostalgie par un fleuve de souvenirs a un concert de louanges ou des syntagmes binominaux marqueurs de quantité indéterminée et/ou d’aspect
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.165-181

Anna Bochnak, https://orcid.org/0000-0003-2707-3261
L’art de bien prononcer en françois – témoignage du XVIIIe siecle
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.58-67

Ewa Pilecka, https://orcid.org/0000-0002-0633-0831
La création des noms propres dans les albums de la série « Astérix » : morphologie, graphie et pronunciation
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.214-231

Elżbieta Pachocińska, https://orcid.org/0000-0002-1214-9430
Le vocabulaire humanisant la nature
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.203-213

Judyta Zbierska-Mościcka, https://orcid.org/0000-0003-0973-9920
Maurice Federman et Vera Feyder – affinités poétiques
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.245-256

Magdalena Grycan, https://orcid.org/0000-0002-4418-0029
Obcy wśród swoich? O zjawisku obcości wśród Szwajcarów niemiecko- i francuskojęzycznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.151-164

Bohdan Krzysztof Bogacki, https://orcid.org/0000-0003-2755-4276
Persuasion, narration et discours écologique
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.68-80

Halina Kralowa
Porozmawiajmy o tytułach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.194-202

Magdalena Danielewicz, https://orcid.org/0000-0003-1371-1867
Problemy delimitacji ciągu wypowiedzeniowego na przykładzie polskich wypowiedzeń z segmentem tam
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558088.pp.95-115


Zamknij
Jplayer
pixel