Informacje o publikacji
Dlaczego w Polsce jest niewiele spraw karnych dotyczących pracy przymusowej? (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Raport na temat niewielkiej liczby spraw karnych dotyczących pracy przymusowej w Polsce, przygotowany w ramach projektu CAPE (Competence Building, Assistance Provision and Prosecution of Labour Exploitation Cases in the Baltic Sea Region), realizowanego... czytaj więcej

Dlaczego w Polsce jest niewiele spraw karnych dotyczących pracy przymusowej? (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5611-4
EAN:
9788323556114
Liczba stron:
86
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
1,44 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557944
Raport na temat niewielkiej liczby spraw karnych dotyczących pracy przymusowej w Polsce, przygotowany w ramach projektu CAPE (Competence Building, Assistance Provision and Prosecution of Labour Exploitation Cases in the Baltic Sea Region), realizowanego przez Radę Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States). Jest to raport wstępny, który przynosi odpowiedź na pytanie postawione przez zleceniodawcę i zwraca uwagę na wiele słabości polskiego systemu zwalczania pracy przymusowej.

Opracowanie powstało przy współpracy kluczowych instytucji odpowiedzialnych za eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Publikacja zawiera omówienie wyników badań dokumentów oficjalnych, wybranych wyroków sądowych, około 400 artykułów prasowych oraz 25 wywiadów, a także raport z badań opinii publicznej. Ujmuje stan prawny i faktyczny na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Why are there so few forced labour cases in Poland?

The report on the low number of forced labour cases in Poland, implemented by the Council of the Baltic Sea States within the CAPE Project (Competence Building, Assistance Provision and Prosecution of Labour Exploitation Cases in the Baltic Sea Region). It is a preliminary report, which answers the question put by the commissioning party and draws attention to numerous weaknesses of the Polish system counteracting labour exploitation.

The study was conducted in collaboration with key institutions responsible for eliminating human trafficking in Poland. The publication discusses the results of the examination of official documents, selected court rulings, about 400 press articles, 25 interviews and the public opinion survey report. It recognizes the legal and factual situation as of 31 December 2020.

Keywords: forced labour, human trafficking, exploitation, public opinion, obligations of public authorities, partnership.

[...] temat podjęty w [tej publikacji] jest szalenie ważny, a wojna w Ukrainie może sprawić, iż problem stanie się szczególnie aktualny w najbliższej przyszłości. Również […] wynikające z niej wnioski przekonują, że Polskę czeka jeszcze wiele wysiłku, aby urealnić walkę z pracą przymusową […]. [Praca] może znaleźć czytelników wśród studentów, ale też doktorantów i zaawansowanych naukowców […]; jest niezwykle oryginalnym dziełem, które punktuje słabości polskiego systemu.
Z recenzji dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ

Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – profesor nauk prawnych i kryminologii, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, twórca i kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW, autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu kryminologii, handlu ludźmi, praw człowieka oraz więziennictwa, ekspert Komisji Europejskiej, ONZ, OBWE i Rady Europy w dziedzinie praw człowieka i handlu ludźmi, b. członek Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ; był stypendystą wielu uniwersytetów zagranicznych w USA, Wielkiej Brytanii, Argentynie, w tym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Harvarda.

Zamknij
Jplayer
pixel