Informacje o publikacji
Ruś porwana? Rosyjska wojna o tożsamość Ukrainy (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W zderzeniu z praktyką agresywnych działań i brutalną rzeczywistością wojny rosyjskie idee są kompletnie niezrozumiałe. Rosyjską inwazję trudno wytłumaczyć w ramach koncepcji realizmu czy pragmatyzmu politycznego. Są one również całkowicie nieprzydatne... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5825-5
EAN:
9788323558255
Liczba stron:
193
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
10,95 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558255
W zderzeniu z praktyką agresywnych działań i brutalną rzeczywistością wojny rosyjskie idee są kompletnie niezrozumiałe. Rosyjską inwazję trudno wytłumaczyć w ramach koncepcji realizmu czy pragmatyzmu politycznego. Są one również całkowicie nieprzydatne do zrozumienia mentalności Rosjan. Od ponad trzystu lat kultywują oni mit o wspólnocie, braterstwie krwi i nierozerwalnej więzi narodów wschodniosłowiańskich, w większości nie akceptują istnienia odrębnych tożsamości ukraińskiej i białoruskiej, Ukraińców i Białorusinów uważają za podgrupy narodu rosyjskiego, a języki białoruski i ukraiński – za dialekty rosyjskiego. Milcząco akceptują też argumenty Kremla o konieczności obrony rosyjskojęzycznych mieszkańców ziem ukraińskich przed „faszystowskim przewrotem” i „denazyfikacji” Ukrainy. Celem pracy jest analiza przyczyn tego stanu rzeczy z perspektywy lingwokulturowej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Rus’ Abducted? Russia’s War over the Identity of Ukraine

In the face of the military aggression and the brutal realities of war, Russian ideas are utterly incomprehensible. The Russian aggression is hardly explained by the concepts of political realism or pragmatism. These concepts are also completely useless when it comes to understanding the Russian mentality. For over three hundred years, the Russians have cultivated a myth of a community or brotherhood of blood and an inseverable bond uniting all East Slavic peoples. A majority of today’s Russians do not recognize separate Ukrainian and Belarusian identities, consider Ukrainians and Belarusians subgroups of the Russian nation, and deem the Ukrainian and Belarusian languages dialects of Russian. They also tacitly accept the Kremlin’s arguments about the necessity to defend the Russian-speaking population of the Ukrainian lands from a “fascist coup” and to “denazify” Ukraine. The aim of this work is to analyze the reasons for this state of affairs from a linguo-cultural perspective.

Keywords: Ukraine, Russia, aggression, myths, identity, symbols.Zamknij
Jplayer
pixel