Informacje o publikacji
Kwartalnik Pedagogiczny 2022/4 (266) (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer poświęcony jest Januszowi Korczakowi oraz jego dziełu i dokonaniom przedstawionym z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Artykuły zamieszczone w numerze wydobywają bogactwo myśli pedagogicznej Korczaka i pokazują jak może być wykorzystane... czytaj więcej
Słowa kluczowe: Janusz Korczak

Kwartalnik Pedagogiczny 2022/4 (266) (PDF)

Redaktor naczelna Joanna Madalińska-Michalak
Nazwa serii/czasopisma: Kwartalnik Pedagogiczny
Dostępność:
Publikacja dostępna
20,00 zł
10.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (10,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
2657-6007
Liczba stron:
232
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
2,81 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
Numer poświęcony jest Januszowi Korczakowi oraz jego dziełu i dokonaniom przedstawionym z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Joanna Madalińska-Michalak i Marek Michalak, redaktorzy zeszytu, zaprosili do napisania artykułów naukowych wybitnych znawców Korczaka: Barbarę Smolińską-Theiss, Wiesława Theissa, Marię Czerepaniak-Walczak, Marka Konopczyńskiego, Moshe Shnera, Bogusława Śliwerskiego, Ewę Jarosz, Aviego Tsura, Batię Gilad, Annę Kamińską-Malandain, Agnieszkę Naumiuk, Barbarę Sochal, Wojciecha Lasotę i Adama Solaka.

Artykuły zamieszczone w numerze wydobywają bogactwo myśli pedagogicznej Korczaka i pokazują jak może być wykorzystane w przemianach, prowadzących do spełnienia podstawowego prawa każdego człowieka do edukacji i budowania bardziej zrównoważonej, inkluzywnej i pokojowej przyszłości. Autorzy szczególną uwagę poświęcili analizie idei korczakowskich w kontekście obecnych realiów edukacyjnych, społecznych, kulturowych oraz geopolitycznych. Zaproponowali także zmiany i kierunki modernizacji wybranych obszarów rzeczywistości na rzecz projektowania przyszłości stwarzającej świat, który jest przyjazny dzieciom i nam wszystkim.

*********

The issue is devoted to Janusz Korczak and his work and achievements presented from a theoretical and practical perspective. Joanna Madalińska-Michalak and Marek Michalak, the volume editors, invited outstanding experts on Korczak to contribute: Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Konopczyński, Moshe Shner, Bogusław Śliwerski, Ewa Jarosz, Avi Tsur, Batia Gilad, Anna Kamińska-Malandain, Agnieszka Naumiuk, Barbara Sochal, Wojciech Lasota and Adam Solak.

The articles in the issue highlight the richness of Korczak’s pedagogical thought and show how it can be used in transformations that lead to fulfilling everyone’s fundamental right to education and building a more sustainable, inclusive, and peaceful future. The authors paid special attention to analyzing Korczak’s ideas in the context of current educational, social, cultural, and geopolitical realities. They also proposed changes and directions for the modernization of selected areas of reality in order to design a future world that will be friendly to children and all of us.

Zamknij
Jplayer
pixel