Informacje o publikacji
Filozofia, edukacja, polityka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Markiewicz (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Teksty składające się na Księgę jubileuszową stanowią hołd zarówno dla osoby, jak i dorobku naukowego Profesor Barbary Markiewicz. Księgę rozpoczyna rozmowa z Profesorem Władysławem Stróżewskim – nauczycielem i intelektualnym mentorem Jubilatki. Kolejne... czytaj więcej

Filozofia, edukacja, polityka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Markiewicz (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
51,00 zł
35.70 / 1egz.
Oszczędzasz 30% (15,30 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5965-8
EAN:
9788323559658
Liczba stron:
346
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
2,4 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658
Teksty składające się na Księgę jubileuszową stanowią hołd zarówno dla osoby, jak i dorobku naukowego Profesor Barbary Markiewicz. Księgę rozpoczyna rozmowa z Profesorem Władysławem Stróżewskim – nauczycielem i intelektualnym mentorem Jubilatki. Kolejne części tej publikacji koncentrują się na rozważaniach nad myślą liberalną, filozofią polską, związkami filozofii, edukacji oraz wychowania oraz teoretycznymi ramami i praktycznymi konsekwencjami filozoficznych dociekań zwłaszcza z zakresu filozofii polityki.

******

Philosophy, Education, Politics. A Jubilee Book Dedicated to Professor Barbara Markiewicz

The texts constituting the Jubilee Book are a tribute to Professor Barbara Markiewicz and her scientific achievements. The book opens with the interview with Professor Władysław Stróżewski – a teacher and intellectual mentor to Professor Barbara Markiewicz. The subsequent parts of the publication concentrate on reflections on liberal thought, Polish philosophy, the relations between philosophy, education and upbringing as well as theoretical framework and practical consequences of philosophical inquiry, especially in political philosophy.

Keywords: political philosophy, education, Polish philosophy, liberalism, democracy.

Księga ta – obok oczywistego zadania, jakim jest wyraz wdzięczności uczniów wobec Mistrza, spełnia również zadanie szersze: oferuje czytelnikom ciekawy, niekiedy pasjonujący, bogaty merytorycznie zestaw zagadnień z zakresu filozofii praktycznej, zwłaszcza filozofii polityki. Szczególnie dużo satysfakcji intelektualnej i pożytku wyniosą z jej lektury badacze oraz studenci zainteresowani dyskusją na temat zagrożeń i wyzwań, przed jakimi stoi współcześnie ład liberalno-demokratyczny. Autorzy, często bardzo wybitni specjaliści w zakresie swoich dyscyplin, ukazują proces zmiany obowiązującego od kilku dekad paradygmatu ustrojowego i ferment intelektualny, jaki zawsze towarzyszy tego rodzaju okresom przejściowym.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Haremskiej

[…] gratuluję redaktorom Magdalenie Gawin, Agnieszce Nogal, Rafałowi Wonickiemu zgromadzenia naprawdę znakomitych tekstów zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym. […] Dołączam się do gratulacji, podziękowań dla prof. Barbary Markiewicz za jej postawę jako człowieka, dydaktyka i naukowca. Polskie środowisko filozofów zajmujących się filozofią polityki w sposób systematyczny, a nie przyczynkowy nie jest zbyt duże. […] Nie powinien zatem dziwić fakt, że pojawiły się w moim naukowym życiu momenty, gdy miałem możliwość porozmawiać czy też podyskutować z prof. Barbarą Markiewicz. Momenty te niezwykle sobie cenię – pozostaną w mojej pamięci do końca mego żywota. I niezwykle się cieszę, a także czuję się zaszczycony, że mogłem dołożyć swoją „cegiełkę” do daru dla prof. Barbary Markiewicz, podejmując się roli recenzenta.
Z recenzji prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Przybyszewskiego

Maciej Woźniczka, https://orcid.org/0000-0003-2359-5644
Ahistoryczny projekt nauczania filozofii w szkole – „Rozwój kompetencji filozoficznych”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.155-186

Jan Krokos, https://orcid.org/0000-0002-5184-5922
Człowiek i jego świat
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.231-240

Justyna Miklaszewska, https://orcid.org/0000-00003-2982-5594
Demokracja, emocje i polityczna zmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.23-34

Magdalena Gawin, https://orcid.org/
Filozofia i nauczanie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.213-228

Zbigniew Stawrowski, https://orcid.org/0000-0001-7545-7759
Hegel a myślenie republikańskie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.85-100

Krzysztof Brzechczyn, https://orcid.org/0000-0001-8789-5641
Karol Libelt versus Kazimierz Twardowski. O dwóch koncepcjach patriotyzmu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.134-152

Krzysztof Śleziński, https://orcid.org/0000-0002-6662-3871
Kategoria sprawiedliwości w polskiej renesansowej filozofii politycznej i społecznej z uwzględnieniem poglądów Sebastiana Petrycego z Pilzna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.103-114

Marcin Zdrenka, https://orcid.org/0000-0002-7415-8156
Lamus, widnokrąg, prowizorka i przyjaźń, czyli o kilku wciórnościach filozofowania w języku polskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.294-306

Włodzimierz Tyburski, https://orcid.org/0000-0003-3670-7254
Myśl staropolska o wychowaniu obywatelskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.115-133

Tadeusz Buksiński, https://orcid.org/0000-0003-2814-4420
Normatywne podstawy instytucji oraz działań indywidualnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.241-258

Julia Wrede, https://orcid.org/0000-0003-4964-9065
Nowoczesny kosmopolityzm
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.35-46

Agnieszka Nogal, https://orcid.org/0000-0001-6375-8984
O liberalnej cnocie ogłady
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.68-84

Stanisław Krajewski, https://orcid.org/0000-0002-1142-8112
O założeniach przyjętych przez twórców powojennej części wystawy w POLIN
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.259-278

Dorota Mokrosinska, https://orcid.org/0000-0002-5522-6491
Polityczny wymiar prywatności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.47-67

Marek Rembierz, https://orcid.org/
Tryptyk historyczno-filozoficzny ze Śląska Cieszyńskiego – o tradycjach intelektualnych i wartościach edukacyjnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.187-212

Rafał Wonicki, https://orcid.org/0000-0002-0134-4601
Ubóstwo w perspektywie międzynarodowej teorii ekonomii politycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559658.pp.279-293


Zobacz również
Matki i córkiMatki i córkiGrzemska Aleksandra
38,00 zł   36,10 zł
Zamknij
Jplayer
pixel