Informacje o publikacji
Faszyzacja antyfaszyzmu. Kulturowe kody wojny Rosji (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka, będąca kontynuacją refleksji zawartych w książce Ruś porwana? Rosyjska wojna o tożsamość Ukrainy, w przystępny sposób wyjaśnia skomplikowane mechanizmy walki informacyjnej Rosji z Zachodem, jej metody wykorzystywane w przestrzeni wirtualnej... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6277-1
EAN:
9788323562771
Liczba stron:
209
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
2,46 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562610
Książka, będąca kontynuacją refleksji zawartych w książce „Ruś porwana? Rosyjska wojna o tożsamość Ukrainy”, w przystępny sposób wyjaśnia skomplikowane mechanizmy walki informacyjnej Rosji z Zachodem, jej metody wykorzystywane w przestrzeni wirtualnej i fizycznej. Obnaża także mechanizmy władzy w Rosji, zwłaszcza jej stałe dążenie do wywoływania konfliktów zbrojnych i wojen. Jest to proces długiego trwania, wymagający ciągłej odnowy i korekty stereotypowych scenariuszy konfrontacji, czego przejawem są kolizje znaczeń, związanych z imperialnym porządkiem symbolicznym naginanym do aktualnych potrzeb.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Fascistization of Anti-Fascism: Cultural Codes of Russia’s War

This book, which builds upon our previous volume „Rus’ Abducted? Russia’s War over the Identity of Ukraine”, offers a clear explanation of complex mechanisms of Russia’s war against the West, along with its methods used in both the virtual and physical spaces. The book also lays bare the mechanism of power in Russia, especially her constant eagerness to provoke armed conflicts and wars. This longue durée process requires a continuous renewal and adjustment of stereotypical confrontation scenarios, which results in collisions of meanings, associated as these are with the imperialist symbolic order being bent to fit the moment’s needs.

Keywords: Ukraine, Russia, aggression, myths, identity, symbols.

Joanna Getka, prof. dr hab., kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW), filolożka, białorutenistka i rusycystka, kulturoznawczyni. Autorka monografii i artykułów z zakresu kultury piśmienniczej białoruskiego i ukraińskiego obszaru kulturowego oraz kształtowania się nowoczesnej tożsamości kulturowej Białorusinów i Ukraińców.

Jolanta Darczewska, doktor nauk humanistycznych, politolożka, tłumaczka, znawczyni problematyki bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego. W latach 1992–2021 związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w latach 2007–2011 jego dyrektorka. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa państw obszaru poradzieckiego w wymiarze wewnętrznym, w tym zarządzania bezpieczeństwem, wyspecjalizowanych organów administracji państwowej i ich roli w systemie politycznym.


Zamknij
Jplayer
pixel