Informacje o publikacji
Asymilacja technologii informatycznych w organizacjach (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia przedstawia nowatorskie podejście do zastosowania metod badawczych w teorii akceptacji technologii informatycznych. Autorka przybliża zastosowanie metod badań dyfuzji, wdrażania i wykorzystywania nowych technologii w organizacjach, istotnych... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2024
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6247-4
EAN:
9788323562474
Liczba stron:
142
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
4,37 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-6247-4.swwz.18
Monografia przedstawia nowatorskie podejście do zastosowania metod badawczych w teorii akceptacji technologii informatycznych. Autorka przybliża zastosowanie metod badań dyfuzji, wdrażania i wykorzystywania nowych technologii w organizacjach, istotnych dla asymilacji technologii na różnych poziomach. Szczególne miejsce w monografii zajmuje prezentacja czynników organizacyjnych determinujących zdolność do akceptacji i asymilacji technologii informatycznych w oparciu o wskazanie cech organizacji, które są istotne dla asymilacji technologii w organizacji.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Assimilation of Information Technology in Organisations

The monograph presents an innovative approach to the application of research methods in information technology acceptance theory. The author takes a closer look at the application of research methods of diffusion, implementation, and use of new technologies in organisations, relevant to technology assimilation at different levels. A special place in the monograph is given to the presentation of organisational factors determining the ability to accept and assimilate information technology, based on the identification of organisational characteristics that are relevant to technology assimilation in organisations.

Keywords: assimilation, acceptance, information technology, TAM and UTAUT models, TOE, TRA, DOI, meso- and meta-organisational factors.

Zarzadzanie cyfrowa transformacja – na przestrzeni ostatnich kilku lat – stało się jednym z ‘najgorętszych tematów’ w obszarze nauk o zarzadzaniu – zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ten kontekst dobrze wpisuje się praca Autorki, prezentująca zagadnienie asymilacji technologii informatycznych w firmach. Warto podkreślić, ze Autorka koncentruje się na poziomie organizacji (mezo) i na poziomie otoczenia (makro). […] Jej ujęcie zagadnienia asymilacji technologii informatycznych jest ciągle stosunkowo mało eksplorowane przez polskich i światowych badaczy. Potwierdza to analiza przeprowadzona przez Autorkę, a także analizy prowadzone niezależnie przez recenzenta. Pozwala to na sformułowanie wniosku, ze praca ma charakter nowatorski. […] Jasny język, jednoznaczność sformułowań i wyciąganych wniosków to duża zaleta recenzowanej pracy. Mimo dużego ładunku informacji i złożoności materii, czyta się ja z zainteresowaniem.
Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH

Książka […] jest forma monografii przedstawiająca nowatorskie podejście do zastosowania metod badawczych w teorii akceptacji na potrzeby rozszerzenia kontekstu badan [nad asymilacja technologii – A.B.] o czynniki mezoorganizacyjne i metaorganizacyjne, co wyróżnia monografie na tle innych publikacji o tej tematyce. […] Monografia jest aktualna i bardzo dobrze opracowana odpowiedzią na potrzeby wyjaśniania zjawisk zachodzących w organizacjach i szerzej w gospodarce, stad w kręgu odbiorców powinni znaleźć się zarówno studenci, jak i badawcze z uczelni wyższych o profilu społecznym, ekonomicznym i technicznym, a także praktycy […].
Dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Dr Aneta Biernikowicz – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (magisterium) i Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat), studiów MBA na Central European University w Budapeszcie i Nyenrode Business University (Holandia) oraz programów w Japonii (AOTS) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (William Davidson Institute at the University of Michigan). Pracuje jako doradca ds. transformacji cyfrowej w projektach o zasięgu międzynarodowym i globalnym oraz jako wykładowca na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego. Entuzjastka innowacji w zarzadzaniu i tworzenia struktur opartych na procesach biznesowych. Organizowała i przewodniczyła konferencjom BPM w Polsce promującym podejście procesowe, a także prezentowała swoje doświadczenia jako go kongresów w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Obecnie prowadzi badania nad akceptacja technologii cyfrowej i jej asymilacja w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem wpływu cyfryzacji na zmiany metod zarzadzania organizacjami.

Zamknij
Jplayer
pixel