Informacje o publikacji
Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zbiór 27 tekstów, wypełniający lukę w badaniach nad recepcją myśli greckiej w Polsce oraz inspiracjami polskiego romantyzmu, a także wzbogacający wiedzę czytelników w dziedzinie szeroko pojętych studiów bałkanistycznych. Książka jest efektem... czytaj więcej

Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy – PDF

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej i Katarzyny Tomaszuk
Nazwa serii/czasopisma: Antyk Romantyków
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012
Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 71% (35,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2012
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2187-7
EAN:
9788323521877
Liczba stron:
400
Wielkość pliku:
10,25 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877
Zbiór 27 tekstów, wypełniający lukę w badaniach nad recepcją myśli greckiej w Polsce oraz inspiracjami polskiego romantyzmu, a także wzbogacający wiedzę czytelników w dziedzinie szeroko pojętych studiów bałkanistycznych.

Książka jest efektem realizacji projektu analizującego aspekty polskiego filhellenizmu oraz polskich fascynacji kulturą grecką. Istotną jej wartością jest szerokie spektrum zagadnień, których analizy podjęli się Autorzy – od typowych prac filologicznych, poprzez historyczne konteksty filhellenizmu aż po tematy z zakresu historii sztuki i teatru. Ważną rolę w tomie odgrywają teksty poświęcone twórczości Cypriana Kamila Norwida, jak również wątkom greckim w życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Znaleźć tam możemy teksty mówiące o uwarunkowaniach tożsamości Nowogreków oraz o greckiej genealogii kultury romantycznej.

Maria Kalinowska, https://orcid.org/
„Greckie liryki” Cypriana Norwida (Marmur-biały, Z Listu do Włodzimierza Łubieńskiego)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.213-218

Monika Mikuła, https://orcid.org/
„Moje życie jest tylko fragmentem”. Wyimek z życia Dionizjosa Solomosa. Rok 1836 – rok spotkania z Juliuszem Słowackim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.145-153

Grażyna Halkiewicz-Sojak,
Byron – Epimenides. Podstawy Norwidowskiej paraleli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.249-256

Maria Kalinowska, https://orcid.org/
Byron jako uczestnik greckich walk niepodległościowych – z perspektywy polskiego romantyzmu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.235-248

Michał Kuziak,
Epimenides – W rocznicę powstania styczniowego. Norwid o pułapkach dyskursu fi lhelleńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.257-268

Michał Kuziak,
Grecja – Słowiańszczyzna – Polska. Romantyczna paralela
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.294-328

Przemysław Kaniecki, https://orcid.org/
Kompleks kolejkowicza Konwickiego – i pamięć Kościuszki, Byrona i kolejnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.354-378

Magdalena Borowska,
Konstandinos Kumas
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.13-20

Junkiert Maciej,
Kulturowa jedność Słowian jako powtórzenie greckich dziejów w Pieśniach sławiańskich Józefa Dunina Borkowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.329-335

Monika Woźna-Kazantzidis, https://orcid.org/
Markos Botsaris w greckich i polskich utworach romantycznych (na tle literatury europejskiej)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.67-80

Leszczyński Marcin,
Motywy metaliterackie o proweniencji antycznej w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.128-144

Ilias Wrazas, https://orcid.org/
Nowogrecy: rozpieszczone dzieci fi lhellenizmu?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.21-41

Piotr Chmiel, https://orcid.org/
Obraz Greków w relacjach prasowych z roku 1827 zamieszczonych w „Gazecie Lwowskiej” i „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.103-115

Junkiert Maciej,
Pamięć o Grecji. Różne oblicza Epimenidesa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.225-234

Ewa Janion, https://orcid.org/
Polemika Józefa Dunina Borkowskiego z Aleksandrem Chodźką na temat przekładów pieśni nowogreckich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.336-342

Magdalena Kowalska,
Postać Markosa Botsarisa w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.81-93

Przemysław Kordos, https://orcid.org/
Powstanie greckie jako maska dla wydarzeń powstania styczniowego w powieści Kazimierza Gregorowicza Karaiskakis. Obrazek historyczny z epoki powstania greckiego 1819
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.269-276

Przemysław Kordos, https://orcid.org/
Radziwiłł i Sękowski na wodach Archipelagu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.186-199

Aleksander Połunow, https://orcid.org/
Recepcja wschodnich (greckich) patriarchatów w Rosji. Z historii walki o prymat w świecie prawosławnym (koniec XIX – początek XX wieku)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.57-66

Karolina Leszczyńska, https://orcid.org/
Różne oblicza grecji w spektaklach Gardzienic i Wierszalina
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.343-353

Elżbieta Kiślak, https://orcid.org/
Słowacki czyta Orygenesa. Hipotezy lektury wokół jednej wzmianki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.154-169

Ewa Janion, https://orcid.org/
Upadek Psar w greckiej i polskiej literaturze XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.94-102

Marcin Bajko, https://orcid.org/
Wątki grecko-bizantyńskie w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.170-185

Elżbieta Wesołowska, https://orcid.org/
Wieszcz i mędrzec – postać Epimenidesa u Norwida
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.219-224

Piotr Chmiel, https://orcid.org/
Wizerunek Greków na tle innych narodów europejskich w świetle Henryka Bogdańskiego Dziennika podróży z lat 1826–1827
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.200-212

Mirosław P. Kruk,
Wrizakis – Grottger. Monachijska szkoła malarstwa historycznego a ruchy narodowe Europy Wschodniej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.277-293

Elena B. Smilanskaja, https://orcid.org/
Irina M. Smilanskaja, https://orcid.org/
Wykorzystanie Greków do ugruntowania obecności rosyjskiej na wschodnim obszarze Morza Śródziemnego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.42-56

Magdalena Kowalska,
Zaginione świadectwo recepcji pieśni nowogreckich w przedlistopadowej Warszawie. O tłumaczeniach Konstantego Gaszyńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521877.pp.116-127

Zamknij
Jplayer
pixel