Informacje o publikacji
Studia Iuridica, nr 60. Collective Labour Law – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie... czytaj więcej

Studia Iuridica, nr 60. Collective Labour Law – PDF

Redakcja naukowa Łukasz Pisarczyk, Jakub Stelina
Nazwa serii/czasopisma: Studia Iuridica
Redaktor naukowy: Pisarczyk Łukasz, Stelina Jakub
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
0137-4346
Liczba stron:
294
Wielkość pliku:
2,62 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zobacz stronę internetową czasopisma: Studia Iuridica »

*********

Keywords: labour law, collective labour disputes, union freedom, social dialogue, collective labour agreements, union operation, sector employees, right of association, trade unions, Constitutional Tribunal, collective redundancies, trade union officials, Constitution of the Republic of Poland, right to strike, european law, worker’s participation prospects.

Zamknij
Jplayer
pixel