Informacje o publikacji
Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus. Римские республиканские монеты и их имитации с территории Украины - EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The book contains the analysis of coin finds from the territory of present-day Ukraine and Belarus, but only those found outside the borders of the antique world, excluding the Greek and Roman towns in the Northern Black Sea Coast region. The key... czytaj więcej

Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus. Римские республиканские монеты и их имитации с территории Украины - EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
angielski
,
rosyjski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2736-7
EAN:
9788323527367
Liczba stron:
292
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
16,2 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527282
The book contains the analysis of coin finds from the territory of present-day Ukraine and Belarus, but only those found outside the borders of the antique world, excluding the Greek and Roman towns in the Northern Black Sea Coast region. The key objective of the study (prepared within the Coins of the Roman Republic in Central Europe project implemented 2014–2017 at the Institute of Archaeology, University of Warsaw) was to settle the most important questions concerning the finds – of the date, routes and source areas of their influx.
The book consists of two parts: analysis of the coin finds and their catalogue. Although the author often had to draw his conclusions from indirect data, where information about the archaeological context of a coin find was, at best, limited, he managed to recognize the main trends in the distribution of the numismatic material in the territory under analysis.

*********

Публикация cодержит анализ нумизматических находок на территории сегодняшней Украины и Беларуси, однако учитывает лишь монеты найденные вне границ античного мира, с исключением греческих и римских городов расположенных на северном побережье Черного моря. Монография подготовлена в рамках проекта «Монеты Римской республики в центральной Европе», осуществляемого в 2014–2017 гг. в Институте археологии Варшавского университета. Ее автор ставит важные вопросы об датировке, путях распространения и местопроисхождении находок.
Книга состоит из двух частей: анализа нумизматических находок и их каталога. Автор неоднократно был вынужден формулировать выводы на основании посредственных данных, а во многих случаях сообщения об археологическом контексте находки были, в лучшем случае, ограничены. Однако eму удалось восстановить основные тенденции распространения нумизматического материала на изучаемой территории.

*********

Publikacja zawiera analizę znalezisk numizmatycznych z terenów dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, ogranicza się jednak do monet znajdowanych poza granicami świata antycznego, z pominięciem miast greckich i rzymskich leżących na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Celem tego studium (przygotowanego w ramach projektu „Coins of the Roman Republic in Central Europe”, realizowanego w latach 2014–2017 w Instytucie Archeologii UW) było postawienie istotnych pytań o datowanie znalezisk, drogi ich napływu i źródła pochodzenia.
Książka składa się z dwóch części: analizy znalezisk numizmatycznych i katalogu. Chociaż autor często musiał formułować wnioski na podstawie danych pozyskiwanych w sposób pośredni, a informacje o kontekście archeologicznym znalezisk były – w najlepszym przypadku – ograniczone, to udało mu się rozpoznać główne trendy w dystrybucji materiału numizmatycznego na badanym terytorium.

Zamknij
Jplayer
pixel