Informacje o publikacji
Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005 - PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka – prezentująca wyniki badań przeprowadzonych przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej – stanowi opis regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. Ma również służyć doskonaleniu instytucji odpowiedzialności... czytaj więcej

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005 - PDF

Pod redakcją naukową Pawła Skuczyńskiego i Piotra Zawadzkiego
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Dostępność:
Publikacja dostępna
26,25 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 47% (12,25 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2008
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2647-6
EAN:
9788323526476
Liczba stron:
224
Wielkość pliku:
7,99 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476
Książka – prezentująca wyniki badań przeprowadzonych przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej – stanowi opis regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. Ma również służyć doskonaleniu instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej i orzecznictwa oraz zwiększeniu w środowisku akademickim (głównie wśród studentów i osób zasiadających w organach dyscyplinarnych) świadomości praw, obowiązków, nierozwiązanych problemów czy trudności.

W publikacji omówiono teoretyczne i historyczne problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólności, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów w szczególności, a także kwestie podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej, przede wszystkim zaś jej przesłanek wynikających z prawa materialnego, między którymi eksponowane miejsce przysługuje pojęciu "godność studenta".

Podjęto także próbę rekonstrukcji linii orzeczniczych (lub tendencji) występujących w praktyce oraz krytycznego spojrzenia na postulaty bardziej surowego karania studentów wybranych kierunków studiów. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom proceduralnym, omawiając poszczególne etapy i czynności postępowania dyscyplinarnego przeciw studentom, pozycję i rolę rzecznika dyscyplinarnego, perspektywy alternatywnych wobec odpowiedzialności dyscyplinarnej sposobów rozwiązywania uniwersyteckich konfliktów.

Uzupełnieniem jest wybór orzecznictwa Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego z lat 2000-2005, będący zarówno udokumentowaniem i poparciem tez prezentowanych w książce, jak i niezależnym źródłem wiedzy o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, pomocnym we własnych badaniach czy przemyśleniach.

Paweł Skuczyński,
Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.7-30

Dorota Orłowska, https://orcid.org/
Marta Tomkiewicz, https://orcid.org/
Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.45-65

Katarzyna Mikołajczyk, https://orcid.org/
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów w Polsce w XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.31-44

Dominika Żochowska, https://orcid.org/
Polityka karania w orzecznictwie komisji dyscyplinarnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.66-87

Tomasz Tadla, https://orcid.org/
Jolanta Zaskórska, https://orcid.org/
Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.109-131

Emilia Wojtkowska, https://orcid.org/
Rola rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w postępowaniu dyscyplinarnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.132-154

Marta Czeladzka, https://orcid.org/
Społeczność akademicka a alternatywne metody rozwiązywania sporów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.155-174

Piotr Zawadzki, https://orcid.org/
Studia zaufania publicznego?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526476.pp.88-108

Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel