Informacje o publikacji
Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku. Tom IX – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom "Ewangelicyzm reformowany..." gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy... czytaj więcej

Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku. Tom IX – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 71% (35,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2163-1
EAN:
9788323521631
Liczba stron:
436
Wielkość pliku:
3,8 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631
Tom Ewangelicyzm reformowany... gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy, oracje, postylle, traktaty parenetyczne, teologiczne i filozoficzne autorstwa m.in. Mikołaja Reja, Jakuba Lubelczyka, Bartłomieja Keckermanna czy Daniela Kałaja. Badania dowodzą otwartości polskich ewangelików reformowanych na idee płynące z Europy, nakreślają krąg wartości afirmowanych przez członków Zboru większego, ukazują jak wielki i wszechstronny jest wkład tej grupy wyznaniowej w kulturę Polski.

12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

Zobacz inne publikacje z serii: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości »

Liedtke Dominik,
Bezowocne starania. Korespondencja Jana Kalwina z Zygmuntem Augustem, Jakubem Uchańskim, Janem Tarnowskim i Mikołajem Radziwiłłem Czarnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.17-56

Tomasz Lawenda, https://orcid.org/
Etos ewangelików reformowanych w piśmiennictwie polskim XVI i XVII wieku w świetle koncepcji powołania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.334-379

Wojciech Ryczek,
Filozofia jako logika. Bartłomiej Keckermann w dialogu z renesansowymi arystotelikami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.309-333

Henryk Gmiterek, https://orcid.org/
Kalwinizm po czesku? Kościół ewangelicko-reformowany i Jednota braci czeskich w Rzeczypospolitej XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.88-103

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek,
Poezja ewangelików reformowanych w Rzeczypospolitej XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.402-418

Katarzyna Meller,
Psalm – kalwińska „pieśń nad pieśniami”. O kształtowaniu się ewangelickiej kultury literackiej i duchowej. Na przykładzie przekładów i parafraz Liber Psalmorum z XVI i XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.275-308

Alina Nowicka-Jeżowa,
Jan Kochanowski wobec protestantyzmu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.216-274

Dariusz M. Bryćko, https://orcid.org/
Kierunki myśli irenicznej ewangelików reformowanych Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.380-401

Leszczyński Rafał Marcin,
Nauka ewangelicko-reformowana w polskojęzycznych katechizmach z XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.57-87

Mariola Jarczykowa, https://orcid.org/
Radziwiłłowie birżańscy jako protektorzy wyznania ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.104-130

Izabela Winiarska,
Staropolskie ewangelickie katechizmy i kancjonały jako książki formacyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.133-169

Marta Marianna Kacprzak, https://orcid.org/0000-0002-0491-7970
Szesnastowieczna pieśń polska ewangelików reformowanych w kręgu wartości życia prywatnego i publicznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.170-215

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek,
Wstęp
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.7-14

Inni klienci kupili również
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
  • Zawarte w tomie rozprawy przedstawiają związki katolicyzmu polskiego z formacjami duchowymi wykształconymi na gruncie kultur europejskich. Dowodzą otwartości polskich środowisk religijnych na nowe inspiracje, weryfikują tezę o dominujących w dobie
55,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
  • W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki (łacinę i polszczyznę) oraz różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter
45,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Księstwo Warszawskie (1807-1815) (PDF)
Księstwo Warszawskie (1807-1815) (PDF)Czubaty Jarosław
  • Książka jest spojrzeniem na dzieje polityczne i militarne Księstwa Warszawskiego, dokonujące się w nim procesy gospodarcze i społeczne oraz przemiany mentalności.
67,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel