Informacje o publikacji
Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w świecie – w związku... czytaj więcej

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej – EBOOK

Redakcja naukowa Michał Porowski, Tomasz Przesławski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2016
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2438-0
EAN:
9788323524380
Liczba stron:
234
Wielkość pliku:
1,22 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380
Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w świecie – w związku z dążeniem do jak najszerszego uwzględniania praw człowieka w postępowaniu ze skazanymi. Politykę penitencjarną przedstawiono jako wiedzę należącą do szeroko pojętej humanistyki i czerpiącą z niej inspiracje, ponieważ ostatnio w literaturze pojawia się tendencja do identyfikowania polityki penitencjarnej z dogmatyką i doktryną prawa karnego wykonawczego, co ogranicza jej zakres przedmiotowy do jurydycznych aspektów wykonania kary.

Autorzy zwracają uwagę na przesłanki aksjologiczne, procesy społeczne, zmiany kulturowe i rozwiązania praktyczne, które sankcjonują normy prawa karnego wykonawczego oraz zasady postępowania ze skazanymi.

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej został powołany do życia w październiku 1962 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z inicjatywy Profesora Stanisława Walczaka. Był to pierwszy w Polsce ośrodek naukowo-badawczy zajmujący się problematyką więziennictwa, usytuowany w strukturach uniwersyteckich. W ten sposób spełnił się postulat wielu pokoleń penitencjarystów, którzy od połowy XIX wieku usilnie zabiegali o nadanie tej dziedzinie wiedzy rangi samodzielnej dyscypliny naukowej oraz wprowadzenie jej do grona nauk humanistycznych i programów kształcenia akademickiego. Niespełna trzy lata później Zakład o tej samej nazwie został erygowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, również staraniem Profesora Stanisława Walczaka, który był nie tylko jego kierownikiem, lecz także nauczycielem i patronem wykształconej na wyższych uczelniach generacji penitencjarystów.

W 1972 roku Zakład wszedł w skład nowo powołanego wtedy w Uniwersytecie Warszawskim Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, gdzie po dziś dzień jego pracownicy kontynuują rozpoczęte przed 50 laty dzieło.

Zobacz podobne publikacje z dziedziny nauk prawnych »


Jarosław Gara,
Fenomen wolności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.7-24

Katarzyna Sawicka,
Modele resocjalizacji i ich implikacje penitencjarne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.40-80

Maciej Tygielski,
Perspektywy rozwojowe polityki penitencjarnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.25-39

Tomasz Przesławski,
Przyczynek do wykładni art. 35 EKPCz na podstawie skarg rozpatrywanych przed ETPCz związanych z pobytem w polskim zakładzie karnym (areszcie śledczym)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.137-150

Barbara Błońska,
Katarzyna Bojańczyk,
Ruch na rzecz abolicji więzień
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.175-190

Paweł Szczepaniak,
Trzy modele więzienia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.97-118

Sławomir Kępka,
Ustrój kuratorskiej służby sądowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.151-175

Mirosław Górecki,
Maciej Tygielski,
Wolontariat więzienny – zwiastun sprawiedliwości naprawczej?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.81-96

Monika Wilk,
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Norwegii*
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.191-208

Paweł Kobes,
Zasady wyjątkowej odpowiedzialności karnej nieletnich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323524380.pp.119-136

Inni klienci kupili również
Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania - PDF
Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania - PDFPrzesławski Tomasz
  • Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego
32,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa (PDF)
Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa (PDF)Utrat-Milecki Jarosław
  • Monograficzne opracowanie z dziedziny penologii, czyli nauki o karze i karaniu. Problem kary został w nim ukazany w szerokiej perspektywie filozofii i socjologii prawa, w kontekście współczesnych mechanizmów kontroli społecznej. Książka stanowi
30,45 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel