Informacje o publikacji
Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu. Tom I – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentowany tom jest pierwszą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą (część druga nosi tytuł "W przestrzeni Południa..."). Zgodnie z mapą mentalną najpowszechniej akceptowaną w okresie... czytaj więcej

Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu. Tom I – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
59,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 76% (45,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2135-8
EAN:
9788323521358
Liczba stron:
732
Wielkość pliku:
5,95 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358
Prezentowany tom jest pierwszą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą (część druga nosi tytuł W przestrzeni Południa...). Zgodnie z mapą mentalną najpowszechniej akceptowaną w okresie wczesnonowożytnym, w tym ujęciu osią polaryzacji jest podział kontynentu na Północ i Południe. Międzynarodowy zespół badaczy z ośrodków naukowych w Polsce, Szwecji, Niemczech i Czechach ukazuje więc Rzeczpospolitą w perspektywie septentrionalnej, podkreślając też znaczenie państwa polsko-litewskiego dla słowiańskiej i naddunajskiej idei tożsamościowej oraz rolę, jaką w jego dialogu z narodami Północy odegrały wspólne, choć nieraz odmiennie interpretowane wartości religijne, republikańskie, humanistyczne.

12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

Zobacz inne publikacje z serii: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości »

Alina Nowicka-Jeżowa,
Ad Lectorem. Zarys projektu badawczego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.7-47

Wiesław Pawlak,
Barbara quae fuerant regna latina fiunt. Polsko-niemieckie związki kulturalne XVI–XVIII wieku w perspektywie neolatynistyki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.320-364

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee,
Brytania i Sarmacja – na krańcach Europy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.125-189

Prof. dr hab. Jerzy Snopek,
Dawna Rzeczpospolita wobec Węgier
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.640-683

Justyna Dąbkowska-Kujko,
Erazmianizm i lipsjanizm w Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.247-287

Dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW,
Krąg Slavia Orthodoxa na Bałkanach. Rola Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.554-580

Michał Hanczakowski,
Od Doubravy do Bohuslava Balbína. Sąsiedztwo kulturowe Polski i Czech do XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.435-477

Prof. dr hab. Eliza Małek,
Polsko-rosyjskie kontakty kulturowe w XV–XVIII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.478-553

Prof. dr Alfred Sproede,
Przekłady i transfer kulturowy między Polską a krajami niemieckimi. Casus Andrzeja Frycza Modrzewskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.365-405

Krystyna Wierzbicka-Trwoga,
Przekłady z języka niemieckiego na język polski od XV do końca XVIII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.406-434

Prof. dr hab. Maciej Włodarski,
Relacje polsko-szwajcarskie w dobie przedrozbiorowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.288-319

Maciej Falski,
Rzeczpospolita a chorwacko-dalmatyńska przestrzeń kulturowa w XV–XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.581-514

Prof. dr hab. Marcin Polkowski,
Rzeczpospolita a Niderlandy. Relacje literackie i kulturowe w dobie staropolskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.190-246

Prof. dr hab. Janusz Małłek,
Stosunki kulturalne Polski i Litwy z państwami skandynawskimi w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych (1385/1397–1795)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.58-102

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee,
Wprowadzenie do tomu I
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.48-57

Prof. dr Maria Zadencka,
Związki kulturowe Rzeczypospolitej i Szwecji w XVII i XVIII wieku: kultura polityczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.103-124

Prof. dr hab. Ilona Czamańska,
Związki kulturowe Rzeczypospolitej z Mołdawią i Wołoszczyzną
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521358.pp.615-639

Inni klienci kupili również
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
  • Zawarte w tomie rozprawy przedstawiają związki katolicyzmu polskiego z formacjami duchowymi wykształconymi na gruncie kultur europejskich. Dowodzą otwartości polskich środowisk religijnych na nowe inspiracje, weryfikują tezę o dominujących w dobie
55,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
  • W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki (łacinę i polszczyznę) oraz różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter
45,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Księstwo Warszawskie (1807-1815) (PDF)
Księstwo Warszawskie (1807-1815) (PDF)Czubaty Jarosław
  • Książka jest spojrzeniem na dzieje polityczne i militarne Księstwa Warszawskiego, dokonujące się w nim procesy gospodarcze i społeczne oraz przemiany mentalności.
67,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel