Informacje o publikacji
Kwartalnik Pedagogiczny 2017/3 (245) (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego. Numer poświęcony roli wykładowców Uniwersytetu w kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń inteligencji polskiej, a przede wszystkim nauczycieli różnych poziomów szkół. Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
0023-5938
Liczba stron:
202
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
3,44 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer poświęcony roli wykładowców Uniwerstetu w kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń inteligencji polskiej, a przede wszystkim nauczycieli różnych poziomów szkół.

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The Pedagogical Quarterly

The Pedagogical Quarterly is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.

Keywords: Volhynian Gymnasium, male government secondary schools, secondary schools in the Kingdom of Poland, Main School, University Public Lectures, adult education, Medical Faculty of the University of Warsaw, Białystok Branch of the University of Warsaw.

Zobacz stronę internetową Kwartalnika Pedagogicznego »

Zamknij
Jplayer
pixel