Informacje o publikacji
Studia Ucrainica Varsoviensia 2018/6 – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Wydanie jubileuszowe z okazji 65-lecia Katedry Ukrainistyki. Tom 6 „Studia Ucrainica” zawiera prace z zakresu gramatyki, słowotwórstwa, stylistyki, semantyki, frazeologii, leksykologii, terminologii, lingwokulturologii, socjolingwistyki, historii języka... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
ukraiński
,
polski
ISBN/ISSN:
2299-7237
Liczba stron:
469
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Wielkość pliku:
3,26 MB
Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach czasopisma mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.

Tom 6 „Studia Ucrainica” zawiera prace z zakresu gramatyki, słowotwórstwa, stylistyki, semantyki, frazeologii, leksykologii, terminologii, lingwokulturologii, socjolingwistyki, historii języka ukraińskiego, dialektologii, onomastyki historycznej, leksykografii oraz językoznawstwa kontrastywnego. Studia literaturoznawcze dotyczą prozy i poezji ukraińskiej XIX-XX wieku oraz jej związków z piśmiennictwem polskim. Artykuły z dziedziny kulturoznawstwa ukraińskiego, podejmują zagadnienia dotyczące kinematografii, związków muzyki z literaturą oraz malarstwa.

Wydanie jubileuszowe z okazji 65-lecia Katedry Ukrainistyki.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Volume 6 "Studia Ucrainica" contains works in the field of grammar, word-formation, stylistics, semantics, phraseology, lexicology, terminology, linguoculture, sociolinguistics, history of the Ukrainian language, dialectology, historical onomastics, lexicography and contrastive linguistics. Literary studies concern Ukrainian prose and poetry of the 19th and 20th centuries and its relationship with Polish literature. Articles in the field of Ukrainian cultural studies address issues related to cinematography, the relationship between music and literature, and painting.

Jubilee edition on the 65th anniversary of the Department of Ukrainian Studies.

Zamknij
Jplayer
pixel