Informacje o publikacji
Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku. Tom V – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości polskiej kultury przedtrydenckiej w zakresie duchowości... czytaj więcej

Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku. Tom V – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 71% (35,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2659-9
EAN:
9788323526599
Liczba stron:
440
Wielkość pliku:
3,54 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599
Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości polskiej kultury przedtrydenckiej w zakresie duchowości i pobożności. W kolejnych artykułach autorzy opisują wybrane wartości (religijne, polityczne, etyczne, estetyczne), sięgając po nowe, unikatowe źródła, w ogóle dotychczas niepoddawane analizie lub rozważane z innej niż przyjęta przez autorów perspektywy badawczej.

Eucharistia, Exegesis, Pietas, Devotio, Penitentia, Indulgentia, Paideia, Paupertas, Memoria – to wybrane pojęcia, na podstawie których autorzy starają się pokazać naczelną myśl całego projektu dotyczącego kultury pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą i hermeneutyki wartości: zakres, kierunki oraz sposoby obustronnego przepływu refleksji w kulturze polskiej i europejskiej – tu w odniesieniu do doby przedtrydenckiej i wobec rodzących się wyzwań humanizmu doby renesansu.

12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

Zobacz inne publikacje z serii: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości »

Anna Zajchowska,
„Desiderium et reverentia”. Godne i niegodne przyjmowanie komunii świętej w świetle średniowiecznych kazań de Corpore Christi z późnośredniowiecznych rękopisów bibliotek Polskiej Prowincji Zakonu Braci Kaznodziejów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.16-60

Michał Gołębiowski,
De expresso Dei Verbo Stanisława Hozjusza. Pomiędzy teologicznym a świeckim piśmiennictwem ukazującym wartości katolickiego egzegety – próba analizy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.61-79

Mirosław P. Kruk,
Malowidła Graeco opere fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.145-201

Tomasz Nastulczyk,
Manipulus florum Tomasza z Irlandii w środowisku krakowskich bernardynów (XV w.). Recepcja florilegium jako świadectwo transferu wartości teologicznych i moralnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.327-360

Jolanta Gwioździk,
Obraz doskonałej zakonnicy polskich i zagranicznych wspólnot franciszkańskich w klasztornych menologiach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.105-144

Andrzej Bruździński,
Penitencjały i sumy kazuistyczne w moralnym nauczaniu Kościoła w Polsce do połowy XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.202-251

Aleksandra Jakóbczyk-Gola,
Pieśni maryjne bernardynów. Między tradycją Zachodu i Wschodu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.393-421

Justyna Kruk-Siwiec,
Pobożność bernardyńska w świetle rozdziałów De mensa oraz De infirmis z dzieła Manuale instructionis novitiorum Innocentego z Kościana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.361-392

Wiktor Szymborski,
Przedtrydenckie nadania odpustowe udzielane braciom kaznodziejom i braciom mniejszym konwentualnym w średniowiecznej Polsce – analiza porównawcza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.252-292

Katarzyna Janus,
Przestrzeń dialogu z tradycją. Chrześcijańska paideia w kazaniach na dzień Pięćdziesiątnicy – Marcina Polaka, Peregryna z Opola i Mikołaja z Błonia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.293-326

Małgorzata Krzysztofik,
Różaniec Panny Maryjej (1606) Abrahama Bzowskiego OP świadectwem dominikańskiej troski o pobożność powszechną
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.80-104

Wacław Walecki,
Wartości w działaniu. Opis wartości i profil duchowości na wybranych przykładach. Wprowadzenie do lektury tomu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526599.pp.9-15

Zobacz również
Teatr elżbietański - PDFTeatr elżbietański - PDFKanabrodzki Mateusz, Mullaney Steven, Welmann Robert, Orcel Stephen, Austern Linda Phyllis, Armstrong Philip, Montrose Louis, Gurr Andrew, Ichikawa Mariko, Godlewska-Byliniak Ewelina
39,00 zł   14,00 zł
Inni klienci kupili również
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
  • W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki (łacinę i polszczyznę) oraz różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter
45,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
  • Zawarte w tomie rozprawy przedstawiają związki katolicyzmu polskiego z formacjami duchowymi wykształconymi na gruncie kultur europejskich. Dowodzą otwartości polskich środowisk religijnych na nowe inspiracje, weryfikują tezę o dominujących w dobie
55,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów – PDF
Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów – PDFPysiak Jerzy
  • Głównym tematem książki jest pokazanie wzajemnego związku między dwoma istotnymi problemami historii średniowiecznego królestwa Francji: jedenastowieczną apokryficzną legendą o karolińskiej translacji Korony Cierniowej do królestwa Franków i jej recepcją
59,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel