Informacje o publikacji
Studia Iuridica, nr 74. Leon Petrażycki i jego dzieło – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zeszyt poświęcony Leonowi Petrażyckiemu, prekursorowi wielu oryginalnych idei i odważnemu reformatorowi nauki, którego twórczość inspiruje kolejne pokolenia czytelników. Zawiera m. in. tłumaczenie odpowiedzi Petrażyckiego na krytykę profesora Wasilija... czytaj więcej

Studia Iuridica, nr 74. Leon Petrażycki i jego dzieło – PDF

Redakcja naukowa: Marek Zubik, Krzysztof Koźmiński, Krzysztof Szczucki
Nazwa serii/czasopisma: Studia Iuridica
Data wydania: 2018-07-31
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
2544-3135
Liczba stron:
200
Wielkość pliku:
9,57 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Zeszyt poświęcony Leonowi Petrażyckiemu, prekursorowi wielu oryginalnych idei i odważnemu reformatorowi nauki, którego twórczość inspiruje kolejne pokolenia czytelników. Zawiera m. in. tłumaczenie odpowiedzi Petrażyckiego na krytykę profesora Wasilija Iwanowicza Siergiejewicza dotyczącą dwóch prac polskiego uczonego: Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej (1905) i Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności (1907). Autorzy prezentują najważniejsze teorie i osiągnięcia myśliciela w zakresie: logiki deontycznej, wieloprzyczynowości zjawisk społecznych i prawnych, zasady adekwatności, istoty norm moralnych, pluralizmu prawa, prymatu norm prawnych nad innymi rodzajami norm, naukowej polityki prawa i socjologii prawa.

O dziedzictwie naukowym Leona Petrażyckiego piszą: Zbigniew Cywiński, Tomasz Giaro, Andrzej Kojder, Wasyl W. Kostytsky, Maria Szyszkowska, Jan Woleński.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

A notebook dedicated to Leon Petrażycki, a precursor of many original ideas and a brave science reformer, whose work has inspired subsequent generations of readers. Contains among others translation of Petrażycki's answer to the criticism of Professor Vasily Ivanovich Sergeyevich regarding two works of a Polish scholar: Introduction to the study of law and morality. Fundamentals of emotional psychology (1905) and Theory of law and state in relation to the theory of morality (1907). The authors present the most important theories and achievements of the thinker in the field of: deontic logic, multiple causes of social and legal phenomena, principles of adequacy, the essence of moral norms, legal pluralism, primacy of legal norms over other types of norms, scientific law policy and sociology of law.

The scientific heritage of Leon Petrażycki is written by: Zbigniew Cywiński, Tomasz Giaro, Andrzej Kojder, Wasyl W. Kostytsky, Maria Szyszkowska, and Jan Woleński.

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel