Informacje o publikacji
Wstęp do chemii supramolekularnej

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Nowe, zaktualizowane wydanie wprowadzenia do chemii supramolekularnej, uwzględniające najważniejsze dla tej dziedziny grupy związków tworzących kompleksy inkluzyjne (etery koronowe, kaliksareny, sferandy, karcerandy, cyklodekstryny, fullereny, nanorurki... czytaj więcej

Wstęp do chemii supramolekularnej

Helena Dodziuk
Nazwa serii/czasopisma: Świat Nanotechnologii
Data wydania: 2018-10-19
Dostępność:
Publikacja dostępna
55,00 zł
49.50 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (5,50 zł).
In stock
Wydanie:
2 uaktualnione
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3271-2
EAN:
9788323532712
Liczba stron:
322
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
520 g
Typ publikacji:
Podręcznik akademicki
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323532798
Nowe, zaktualizowane wydanie wprowadzenia do chemii supramolekularnej, uwzględniające najważniejsze dla tej dziedziny grupy związków tworzących kompleksy inkluzyjne (etery koronowe, kaliksareny, sferandy, karcerandy, cyklodekstryny, fullereny, nanorurki, dendrymery, cyklofany) oraz agregaty molekularne (membrany lipidowe, micele, ciekłe kryształy, maszyny molekularne), samoorganizujące się makrocząsteczki w układach żywych (wirus mozaiki tytoniowej, DNA, błony komórkowe, receptory, układy porfirynowe, pompy protonowe), a także fascynujące układy supramolekularne (rozety, wstęgi, kapsułki, zeolity organiczne, łańcuchy, drabinki, klatki, struktury metaloorganiczne i ciekłe materiały porowate).

Ta dynamicznie rozwijająca się dziedzina, usytuowana pomiędzy chemią, biochemią, fizyką i technologią (w tym nanotechnologią), umożliwia projektowanie układów supramolekularnych o własnościach ściśle dostosowanych do potrzeb. Perspektywy jej zastosowań są niezwykle obiecujące. Rozwój chemii supramolekularnej ma coraz większy wpływ na przemysłową syntezę chemiczną, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny oraz medycynę (opracowanie m.in. nowych metod podawania leków oraz stworzenie biokompatybilnych materiałów kompozytowych do stosowania jako implanty nowej generacji w stomatologii i chirurgii). W skład chemii supramolekularnej wchodzi również ważny obszar chemii biomimetycznej, pozwalającej zrozumieć molekularne podstawy działania organizmów żywych, a może nawet powstania życia na Ziemi. Znaczenie tej dziedziny zostało docenione dwukrotnie Nagrodą Nobla: w 1987 roku dla badaczy oddziaływań supramolekularnych i w 2016 roku za badanie maszyn molekularnych.

Publikacja stanowiąca zwartą, żywą prezentację aktualnego stanu wiedzy jest lekturą obowiązkową nie tylko dla naukowców i doktorantów prowadzących badania w tej dziedzinie, ale także dla niespecjalistów.

******

Introduction to Supramolecular Chemistry. Second Polish Edition

New updated edition covering the most important compound groups that form inclusion complexes (crown ethers, cyclodextrins) and molecular aggregates (lipid membranes, micelles, liquid crystals, molecular machines) as well as self-organizing macromolecules in living systems (DNA, receptors, proton pumps), and fascinating supramolecular systems (rosettes, ribbons, capsules, cages, metal-organic frameworks and liquid porous materials).

New updated edition of introduction to supramolecular chemistry covering the most important for this field compounds: those forming inclusion complexes (crown ethers, calixarenes, spherands, carcerands, cyclodextrins, fullerenes, nanotubes, dendrimers, cyclophanes) and molecular aggregates (lipid membranes, micelles, liquid crystals, molecular machines) as well as self-organizing macromolecules in living systems (tobacco mosaic virus, DNA, cell membranes, receptors, porphyrin systems, proton pumps), and fascinating supramolecular systems (rosettes, ribbons, capsules, organic zeolites, chains, ladders, cages, metal-organic frameworks, and liquid porous materials).

Supramolecular chemistry as a dynamically developing discipline at the intersection of chemistry, biochemistry, physics and technology (in particular nanotechnology) enables designing supramolecular systems with properties precisely tailored to needs. Its application potential is very promising. The development of supramolecular chemistry has an increasing impact on industrial chemical synthesis, the cosmetic, pharmaceutical and electronics industry and medicine (leading to new methods of drug administration and creation of biocompatible composite materials which will serve as new-generation implants in dentistry and surgery). An important component of supramolecular chemistry is biomimetic chemistry, a science which provides insight into the molecular basis for the functioning of living organisms and perhaps even the origin of life on Earth. The significance of this field was recognized by two Nobel Prizes in chemistry: in 1987 for the studies on molecular recognition and in 2016 for the research on molecular machines.

The book, which is a concise and lively presentation of the current state of knowledge, is a must-read not only for scientists and PhD students involved in research in this domain, but also for non-specialists.

Keywords: molecular recognition, self-organization, inclusion complexes, crown ethers, cyclodextrins, fullerenes, molecules with nontrivial topological properties.

Zobacz inne publikacje z serii: Świat Nanotechnologii »

Inni klienci kupili również
Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych
Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnychHuczko Andrzej‚ Szala Mateusz‚ Dąbrowska Agnieszka
  • Materiały nanostrukturalne to podstawa nanotechnologii – "hitu" nauki i techniki XXI wieku. Dziedziny, która – wraz z niemal tysiącem produktów na rynku – wkroczyła już w nasze życie codzienne. Nanomateriały potrafimy produkować wieloma metodami, wciąż
44,00 zł   39,60 zł
Szczegóły
Nanotechnologia w praktyce
Nanotechnologia w praktyce
  • Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru nanotechnologii. Opisana jest zarówno synteza, jak i badanie właściwości otrzymanych nanomateriałów oraz pr
79,00 zł   71,10 zł
Szczegóły
Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki)
Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki)Marzec-Holka Krystyna‚ Radziewicz-Winnicki Andrzej‚ Wiłkomirska Anna
  • W pierwszej części monografii autorzy przedstawili swoiste vademecum wiedzy z zakresu nauk społecznych dedykowane przede wszystkim pedagogom. W drugiej zawarli studia nad różnymi obliczami i konsekwencjami zmian społecznych, wpisujące się w dyskurs traumy
39,00 zł   35,10 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel