Informacje o publikacji
Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2018/11 – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Dział historyczny numeru zawiera artykuły dotyczące m.in. sytuacji polityczno-wojskowej w Czechosłowacji w latach 30. XX wieku, Komitetu Białoruskiego w Generalnym Gubernatorstwie, szkolnictwa białoruskiego w powojennej Polsce oraz pracy wychowawczej... czytaj więcej

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2018/11 – PDF

Redaktor naczelny Joanna Getka
Data wydania: 2018-11-06
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
2544-3143
Liczba stron:
341
Wielkość pliku:
4,76 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Dział historyczny numeru zawiera artykuły dotyczące m.in. sytuacji polityczno-wojskowej w Czechosłowacji w latach 30. XX wieku, Komitetu Białoruskiego w Generalnym Gubernatorstwie, szkolnictwa białoruskiego w powojennej Polsce oraz pracy wychowawczej prowadzonej wśród Ukraińców w Wojsku Polskim w latach 1921-1939.

W części poświęconej zagadnieniom językowo-literackim autorzy piszą o wizji społeczeństwa rosyjskiego przedstawianej w czasopismach rosyjskich II połowie XVIII i początku XIX wieku, życiu Mariny Cwietajewej, powieściach Aleksandra Tierechowa, genezie litewskiej nowoczesności, współczesnych wzorcach kobiecości w kulturze rosyjskiej. Znajdują się w niej także teksty poświęcone tematom językoznawczym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The historical section of the issue contains articles on political and military situation in Czechoslovakia in the 1930s, the Belarussian Committee in the General Governorship, Belarusian education in post-war Poland, and educational work conducted among Ukrainians in the Polish Army in 1921-1939.

In the part devoted to linguistic and literary issues, the authors write about the vision of Russian society presented in Russian magazines of the second half of the eighteenth and early nineteenth centuries, the life of Marina Tsvetaeva, novels of Alexander Tierechov, the genesis of Lithuanian modernity, contemporary models of femininity in Russian culture. It also contains texts on linguistic topics.


Zamknij
Jplayer
pixel