Informacje o publikacji
Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Rozważania nad możliwością charakterystycznej dla współczesnych społeczeństw zachodnich emancypacji od władzy. Autorka koncentruje się na właściwym dla tej koncepcji sposobie łączenia namysłu nad dotychczasowymi dziejami (dociekania genealogiczne)... czytaj więcej

Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 60% (21,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3398-6
EAN:
9788323533986
Liczba stron:
232
Wielkość pliku:
1,01 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533825
Rozważania nad możliwością charakterystycznej dla współczesnych społeczeństw zachodnich emancypacji od władzy. Autorka koncentruje się na właściwym dla tej koncepcji sposobie łączenia namysłu nad dotychczasowymi dziejami (dociekania genealogiczne) z refleksją dotyczącą możliwej formy uwalniania się od określonych typów zależności i tego, jakie grupy emancypacyjne byłyby w stanie zrealizować to zadanie.

Perspektywa sformułowania pozytywnej propozycji przebudowy świata polityki, ekonomii czy przekształcenia relacji społecznych bywa podawana w wątpliwość przez niektórych współczesnych filozofów. Ci zaś, którzy są przekonani, że współczesne myślenie nie utraciło zdolności tworzenia takich projektów, przyznają samej emancypacji dość szczególny status, nieporównywalny z jej miejscem w dawniejszej filozofii.

Autorka nie tylko dokonuje przeglądu aktualnych poglądów filozoficznych, lecz także wskazuje na silne zależności istniejące między danym sposobem ujmowania historii a odpowiadającym mu typem myślenia o emancypacji i właściwym jej podmiocie. Wyjątkowe miejsce współczesnego dyskursu emancypacyjnego, a przede wszystkim nierozerwalny związek dzisiejszej myśli emancypacyjnej z bardzo szczególnym rodzajem refleksji nad przeszłością, czyli genealogią, stanowi główny obszar jej zainteresowań.

******

Genealogy and Emancipation. Studies on Contemporary Political Philosophy

Considerations on the possibility of emancipation from power characteristic for contemporary Western societies. The author focuses on the typical for this concept method of combining reflection on the history to date (genealogical investigations) with reflection on the possible form of release from certain types of dependence, and which emancipation groups would be able to accomplish this task.

Keywords: genealogy, emancipation, democracy, communism, subject of emancipation, political philosophy.

Zobacz również
Innowacje i konkurencyjność - PDFInnowacje i konkurencyjność - PDFŚwitalski Władysław
37,00 zł   14,00 zł
Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia (EBOOK)Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia (EBOOK)Majewski Paweł (ORCID 0000-0002-8902-3641)
36,00 zł   14,00 zł
Zamknij
Jplayer
pixel