Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIAW jakim edytorze tekstu należy złożyć tekst w wydawnictwie?

Prosimy, by tekst był zapisany w programie Word, przy czym zaleca się:

 • nie formatować tekstu
 • nie używać twardych spacji
 • nie wprowadzać automatycznych powiązań (np. między spisem treści, spisem ilustracji a tekstem)
 • dostarczyć do wydawnictwa plik Word (nie przetwarzać pliku Word na plik PDF!)

W przypadku publikacji zmatematyzowanych prosimy o tekst w edytorze LATEX. Do wydawnictwa należy przekazać plik pdf (do celów recenzyjnych i redakcyjnych) oraz LATEX-owy plik źródłowy.

Jak nazywać pliki przekazywane do wydawnictwa?

Prosimy nie używać w nazwach plików:

 • kropek (kropka oddziela wyłącznie nazwę pliku od rozszerzenia)
 • polskich znaków diakrytycznych

W nazwach plików należy stosować podkreślniki zamiast spacji i zwracać uwagę na to, aby nazwa pliku zawsze zawierała rozszerzenie
np
. zrodla_do_dziejow_wersja3.docxW jakiej postaci należy złożyć w wydawnictwie ilustracje do publikacji?Informacje dodatkowe

 • pliki gorszej jakości możemy reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach
 • wszelkie opisy na ilustracjach powinny być ujednolicone pod względem językowym/terminologicznym i technicznym (krój, rozmiar czcionki, wyróżnienia: bold, kursywa).
 • należy dołączyć plik zawierający podpisy do ilustracji z podaniem źródeł, z których ilustracje zostały zaczerpnięte
 • pliki graficzne należy dostarczyć w osobnym katalogu, ponumerowane wg kolejności występowania w pracy, a w treści pracy należy umieścić do nich odwołania, np. "tu ilustracja nr …”
 • Dla wygody autora, recenzenta, redaktora należy dostarczyć tzw. maszynopis, czyli plik elektroniczny zawierający tekst publikacji zapisany w edytorze tekstu wraz z ilustracjami, ale trzeba pamiętać, że ilustracje osadzone w tekście nie nadają się do wykorzystania przy przygotowywaniu pliku do druku i w związku z tym wszystkie ilustracje należy także dostarczyć w osobnych plikach (patrz punkt powyżej).


W jaki sposób przekazywać wydawnictwu materiały przeznaczone do wydania?


Materiały przeznaczone do wydania można:

 • przesyłać pocztą elektroniczną
 • za pośrednictwem aplikacji WeTransfer – szczególnie w przypadku plików bardzo ciężkich (z wieloma elementami graficznymi) lub zawierających: znaki specjalne, wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne, litery niepolskich alfabetów itp., zaleca się korzystanie z aplikacji WeTransfer
 • dostarczyć na pendrive
 • po uzgodnieniu z redaktorem prowadzącym i uzyskaniu hasła dostępu istnieje możliwość umieszczenia plików na FTP wydawnictwa.
pixel