Struktura numeru DOI

Identyfikator DOI składa się z dwóch części: prefixu i sufixu, rozdzielonych slashem „/”:
prefix/sufix

prefix
jest stały i niezmienny dla danej jednostki organizacyjnej. Składa się z dwóch części rozdzielonych kropką: 10 oraz numer identyfikacyjny jednostki. Podczas rejestracji nowego użytkownika, koordynator WUW przekazuje numer identyfikacyjny jednostki koordynatorowi w danej jednostce organizacyjnej.
budowa prefixu:
10.numer identyfikacyjny danej jednostki organizacyjnej/
np.: 10.351247/

sufix
musi być niepowtarzalnym ciągiem dowolnej liczby znaków. Sufix jest indywidualnie nadawany przez osobę rejestrującą materiał. Może mieć dowolną formę, ale sugerujemy:

DLA KSIĄŻEK

1. /uw. – ułatwia rozpoznanie publikacji UW

2. /uw.numer ISBN publikacji
np.: 10.351247/uw.97883235155427

3. /uw.numer ISBN całej publikacji.pp.strona początkowa-strona końcowa – dla rozdziału w publikacji zbiorowej
np.: 10.351247/uw.97883235155427.pp.22-45

DLA CZASOPISM

sufiks dla artykułu w czasopiśmie
/uw. – ułatwia rozpoznanie publikacji UW

/uw.numer ISSN czasopisma lub skrót tytułu czasopisma

np.: 10.7311/0860-5734.28.2.01
10.7311/tid.11.2018.18
10.7172/2353-6845.jbfe.2018.2

/uw. numer ISSN czasopisma lub skrót tytułu czasopisma.rok wydania.numer.strona początkowa artykułu-strona końcowa artykułu

Lub ahead of print/article in press – w przypadku publikacji przed przypisaniem do konkretnego numeru

np.: /uw.01374346.28.pp.15-65
/uw.01374346.28.in-press


Zaleca się, by sufix w przypadku czasopism miał element stały, charakterystyczny dla danego tytułu (np. skrót tytułu czasopisma/ISSN) i część indywidualną dotyczącą konkretnego artykułu. Nie należy tworzyć numerów, używając wyłącznie:
- numerów stron
- nazwisk autorów
- numeracji wolumenów i numeru
Zaleca się, by sufix był kombinacją przynajmniej kilku elementów i stanowił niepowtarzalny ciąg znaków.

WAŻNE
Numer DOI jest elementem, którego nie można zaktualizować czy poprawić. Jest on nadawany raz dla konkretnej pozycji i nie może być zmieniony. Można natomiast aktualizować metadane, np. URL

więcej informacji:
https://www.crossref.org/help/books-best-practice/

pixel