Informacje o publikacji
Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia omawia zagadnienia literacko-kulturowe, ważne postaci i fakty historyczne dotyczące lat 60. XIX wieku. Poprzez odwołanie się do różnych zjawisk ówczesnego piśmiennictwa i dzięki przypomnieniu wielu nieznanych tekstów wskazuje nowe perspektywy... czytaj więcej

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje – EBOOK

Redakcja naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński
Data wydania: 2019-10-30
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3943-8
EAN:
9788323539438
Liczba stron:
552
Wielkość pliku:
1,52 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353
Monografia omawia zagadnienia literacko-kulturowe, ważne postaci i fakty historyczne dotyczące lat 60. XIX wieku. Poprzez odwołanie się do różnych zjawisk ówczesnego piśmiennictwa i dzięki przypomnieniu wielu nieznanych tekstów wskazuje nowe perspektywy badawcze dla tego okresu, postrzeganego jako czas zmian i niepewności, zaprzepaszczonych możliwości, trudnych wyborów, weryfikacji wzorców literackich i postaw życiowych.

******

Literature and culture of the 1860s between politics and privacy. Dislocations

The monograph discusses literary and cultural issues, important figures and historical facts concerning the 1860s. By referring to various phenomena of the literary production of the time and by revisiting some unknown texts it presents new research perspectives of that period, perceived as a time of change and uncertainty, lost opportunities, difficult choices, a verification of literary models and attitudes to life.

Keywords: 1860s, 19th century, Positivism, Romanticism.

Barbara Bobrowska, https://orcid.org/
„Chudy literat” południa XIX wieku w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Felicjana Medarda Faleńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.483-498

Renata Stachura-Lupa, https://orcid.org/0000-0003-4962-962X
„Młodzi” i „starzy” w Krakowie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.32-42

Tadeusz Stegner, https://orcid.org/0000-0002-3249-0214
„Zwiastun Ewangeliczny” wobec wyzwań lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.265-280

Małgorzata Okulicz-Kozaryn, https://orcid.org/0000-0002-6315-0693
Beata Elizy Orzeszkowej. Sielanka jako zagadnienie najwcześniejszej twórczości pisarki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.407-414

Wiesław Ratajczak, http://orcid.org/0000-0003-3443-4600
Bohater historii i bohater egzystencji w twórczości prozatorskiej Teodora Tomasza Jeża z lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.204-216

Ewa Paczoska, https://orcid.org/0000-0001-6815-2359
Co się zdarzyło w roku 1867?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.56-69

Grażyna Borkowska, https://orcid.org/0000-0002-6281-4566
Czytanie mapy: Litwa na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.15-31

Ewa Ihnatowicz, https://orcid.org/0000-002-9139-1523
Dekada „Tygodnika Ilustrowanego”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.217-231

Joanna Dobrowolska, http://orcid.org/0000-0002-3534-5303
Dekada rewolucyjnych demokratów, czyli Polacy i Pierwsza Międzynarodówka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.70-87

Marta Marianna Kacprzak, https://orcid.org/0000-0002-0491-7970
Edycje piśmiennictwa staropolskiego w latach 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.326-342

Ewa Skorupa, https://orcid.org/0000-0001-8645-1977
Eksperymenty fizjonomiczne u Orzeszkowej na podstawie Ostatniej miłości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.415-427

Izabela Poniatowska, http://orcid.org/0000-0001-8057-8045
Franciszek Salezy Dmochowski. Między epokami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.144-156

Iwona Węgrzyn, https://orcid.org/0000-0001-6591-9446
Galicyjska lekcja roku 1863. Powstanie jako narodowe samobójstwo – w kręgu stańczykowskich metafor i diagnoz
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.43-55

Ewa Hoffmann-Piotrowska, http://orcid.org/0000-0002-0214-0862
Kiedy sny przestały być znakami z nieba? Hermeneutyka oniryczna w „południe wieku”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.281-292

Mateusz Skucha, https://orcid.org/0000-0002-7733-0302
Kochanka i siostra, żona i wdowa. Para czerwona Józefa Ignacego Kraszewskiego – między poetyką a polityką
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.455-466

Wiesław Rzońca, http://orcid.org/0000-0003-0440-4208
Kontynuacja i ciągłość. Cypriana Norwida lata 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.168-180

Andrzej Fabianowski, http://orcid.org/0000-0001-8769-0945
Kornel Ujejski i tom Dla Moskali w kontekście romantycznego słowianofilstwa i romantycznej rusofobii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.157-167

Olaf Krysowski, http://orcid.org/0000-0001-7778-856X
Kryzys światopoglądu romantycznego ? Uwagi o powinnościach literatury i dziennikarstwa lat 60. XIX wieku w korespondencji Wincentego Pola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.192-203

Magdalena Rudkowska, https://orcid.org/0000-0003-2857-1369
Labirynty obcości. Hoffmannowski Piaskun w przekładzie Felicjana Faleńskiego i jego konteksty
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.375-385

Tomasz Sobieraj, http://orcid.org/0000-0002-4563-5574
Między prywatnym a publicznym. Modele powieści w polskiej krytyce literackiej lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.386-406

Tadeusz Budrewicz, http://orcid.org/0000-0003-4557-7260
O ruchliwości przestrzennej literatów dekady postyczniowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.88-103

Edyta Gracz-Chmura, https://orcid.org/0000-0001-5727-0077
O Wielkich początkach Jana Kantego Turskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.428-438

Anna Pekaniec, https://orcid.org/0000-0001-7516-1413
Pamiętnik Kazimiery Pauliny Rogowskiej jako świadectwo i wyznanie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.439-454

Karol Samsel, http://orcid.org/0000-0002-2047-4508
Południe przemocy. Cyprian Norwid wobec polskich sztyletników i francuskich „terrorystów” w perspektywie violence studies
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.181-191

Elżbieta Dąbrowicz, http://orcid.org/0000-0001-7284-2248
Pożegnania z romantyzmem. 1859–1863
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.125-143

Radosław Okulicz-Kozaryn, https://orcid.org/0000-0002-3419-3280
Ruch regularnie postępowy. Rewolucja moralna i powstanie styczniowe w świetle „Postępu” Józefa Osieckiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.232-247

Katarzyna Kościewicz, http://orcid.org/0000-0003-0665-7604
Seweryna Duchińska jako tłumaczka i popularyzatorka poezji obcej. Szkic do portretu z lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.361-370

Eliza Kącka, https://orcid.org/0000-0001-9589-936X
Siódma dekada
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.499-512

Elżbieta Flis-Czerniak, http://orcid.org/0000-0003-0332-5460
Szkoła „pozytywna” Franciszka Salezego Krupińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.313-325

Anna Janicka, https://orcid.org/0000-0003-0289-3706
Trans-„formacja”. „Przegląd Tygodniowy” 1866: numer pierwszy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.248-264

Dawid Osiński, http://orcid.org/0000-0002-9468-1569
W stronę diaspory syberyjskiej, czyli „sceny z życia koczującego” w latach 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.104-124

Joanna Zajkowska, https://orcid.org/0000-0002-9567-4598
Widziadło szczęścia w widziadle powieści – czyli o prozie polskiej z początku lat 60. XIX wieku. Casus Faleńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.467-482

Urszula Kowalczuk, https://orcid.org/0000-0002-0867-3184
Wincentego Pola Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku. Geografia między historią literatury a autobiografią
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.343-360

Damian Makuch, https://orcid.org/0000-0002-9488-5035
Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.293-312

Zamknij
Jplayer
pixel