Informacje o publikacji
Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja ukazuje medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej oraz literaturoznawczo-językoznawczej. Zebrane w niej teksty skupiają się na: roli medycyny narracyjnej w praktyce klinicznej, znaczeniu narracji o doświadczeniu choroby... czytaj więcej

Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej – EBOOK

Redakcja naukowa Marta Chojnacka-Kuraś
Redaktor naukowy: Chojnacka-Kuraś Marta
Data wydania: 2019-11-28
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4091-5
EAN:
9788323540915
Liczba stron:
230
Wielkość pliku:
1,62 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755
Publikacja ukazuje medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej oraz literaturoznawczo-językoznawczej. Zebrane w niej teksty skupiają się na: roli medycyny narracyjnej w praktyce klinicznej, znaczeniu narracji o doświadczeniu choroby i niepełnosprawności w dydaktyce medycznej, wybranych aspektach metodologicznych medycyny narracyjnej, narracjach lekarzy i pacjentów w dyskursie medycznym, relacjach między literaturą a medycyną oraz literaturą a logopedią i lingwistyką kliniczną.

Pierwsza w języku polskim publikacja zwarta poświęcona nowej dziedzinie badań, ukierunkowanej na zbudowanie właściwej relacji między personelem medycznym a pacjentem, ułatwiającej m.in. wspólne podejmowanie decyzji. Ważna lektura dla lekarzy, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i ich pacjentów, a także dla socjologów medycyny, językoznawców i literaturoznawców.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Narrative medicine. Stories about experiencing illness in medical and humanistic perspective

The publication portrays narrative medicine from two perspectives: medical and that of literary and linguistic studies. The articles collected in the volume focus on: the role of narrative medicine in clinical practice, the significance of narrative in experiencing illness and disability in medical educatio), selected methodological aspects of narrative medicine, the narratives of doctors and patients in medical discourse, the relations between literature and medicine as well as between literature and logopaedics and clinical linguistics.

Keywords: narrative medicine, illness, linguistics, literature, cognitive poetics.

Zbiór Medycyna narracyjna jest bardzo cenną, pionierską inicjatywą wydawniczą, która może zainteresować szerokie grono odbiorców: lekarzy, pielęgniarki i położne, rehabilitantów, psychologów, pedagogów specjalnych, wreszcie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, socjologów medycyny oraz osoby zainteresowane humanistyką medyczną (mam na myśli także studentów i doktorantów). W książce wypowiadają się przedstawicielki świata medycyny i nauk humanistycznych, w kompetentny i przystępny sposób piszą o medycynie narracyjnej z perspektywy swojej dziedziny i w oparciu o własne doświadczenia.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Okupnik

Książka ta odpowiada […] na cywilizacyjne wyzwania, ponieważ medycyna stała się codziennością, jest dziś częścią projektu biograficznego człowieka, a to sprawia, że pacjenci muszą opowiadać personelowi medycznemu własne historie i własne światy przeżywane. Jesteśmy historiami, pisał Odo Marquard, a historie się opowiada. Ważne jest więc, aby ten, komu opowiadamy o sobie, o dolegliwościach, cierpieniach, obawach i lękach, potrafił umiejętnie słuchać i interpretować. Medycyna narracyjna to projekt rozumienia człowieka, a to rozumienie jest konieczne, gdy lekarz musi podnieść pacjenta z choroby, bo ten już udźwignąć siebie nie potrafi.
Z recenzji dr hab. Jarosława Barańskiego

Olga Osińska, https://orcid.org/0000-0002-6653-0202
„Ja rozumiałem, tylko nie mogłem mówić”. O twórczości Leo Lipskiego jako afatyka. Rekonesans
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.187-204

Halina Kulik, https://orcid.org/0000-0002-1092-814X
Józefa Dąbek, https://orcid.org/0000-0002-8257-6614
„Okaleczona kobiecość”. Z pamiętników kobiet z niepełnosprawnościami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.49-72

Barbara Baranowska, https://orcid.org/0000-0003-2723-9604
Antonina Doroszewska, https://orcid.org/0000-0003-0764-2105
Urszula Tataj-Puzyna, https://orcid.org/0000-0001-9800-3434
„Opowiedz mi…”. Narracja w doświadczeniach ciąży, porodu i straty dziecka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.32-48

Magdalena Zabielska, https://orcid.org/0000-0002-9806-1981
Magda Żelazowska-Sobczyk, https://orcid.org/0000-0001-7024-1246
„Pamiętam, zdarzyło się to w sobotę rano, około 10”. Fachowe publikacje medyczne oparte na relacjach pacjentów i lekarzy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.127-141

Małgorzata Luber-Szumniak, https://orcid.org/
Medycyna narracyjna w Szwecji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.15-31

Marta Chojnacka-Kuraś, https://orcid.org/0000-0001-8222-497X
Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.73-93

Aleksandra Szugajew, https://orcid.org/0000-0003-1773-3641
Metoda uważnego czytania (close reading) w medycynie narracyjnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.109-126

Agnieszka Więckiewicz, https://orcid.org/
Śmierć ojca i narodziny matki – wzajemna analiza w „Dzienniku klinicznym” Sándora Ferencziego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.205-222

Anna Kuzio, https://orcid.org/0000-0002-6914-9060
Teoria grzeczności a konstruowanie spójności w narracjach lekarzy i pacjentów. Studium diagnozy w polskim dyskursie medycznym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.142-166

Monika Ładoń, https://orcid.org/0000-0002-7932-2728
Upojona chorobą. W trzewiach świata... Eve Ensler
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.167-186

Hanna Serkowska, https://orcid.org/0000-0001-6150-6185
Żaden pacjent nie jest wyspą lub czego lekarze mogą nauczyć się w kontaktach z pacjentami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540755.pp.94-108

Zamknij
Jplayer
pixel