Informacje o publikacji
Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorzy prezentują niezwykle istotną, zwłaszcza dla badaczy historii XIX i XX wieku, kwestię obfitości źródeł oraz wynikające z masowego charakteru materiałów trudności w ich opracowaniu, edycji i udostępnianiu. Wprowadzają przy tym bardzo istotne... czytaj więcej

Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych – EBOOK

Redakcja naukowa Jolanta Sikorska-Kulesza
Redaktor naukowy: Sikorska-Kulesza Jolanta
Data wydania: 2019-01-28
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 60% (21,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3794-6
EAN:
9788323537946
Liczba stron:
224
Wielkość pliku:
6 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946
Autorzy prezentują niezwykle istotną, zwłaszcza dla badaczy historii XIX i XX wieku, kwestię obfitości źródeł oraz wynikające z masowego charakteru materiałów trudności w ich opracowaniu, edycji i udostępnianiu. Wprowadzają przy tym bardzo istotne rozróżnienie między „masowością źródeł”, czyli ich obfitością, a „źródłami masowymi” o jeszcze większym na ogół wolumenie, ale jednorodnej, powtarzającej się strukturze informacyjnej, która często umożliwia zastosowanie skróconych form edycji oraz tworzenie baz danych.

W zawartych w tomie studiach przedstawiono różne koncepcje edytorskie oraz problemy wiążące się z edycją określonych typów źródeł masowych, np. niejednorodnych (testamenty galicyjskie) czy spisanych w różnych językach (dokumenty z Archiwum Ringelbluma). Rozważano również możliwości upowszechniania źródeł interesujących, a mało znanych (archiwa więzienne i policyjne, karty pomiarowe poborowych). Wskazano jednocześnie trudności związane z konstruowaniem baz danych czy archiwizowaniem i udostępnianiem dokumentów mówionych. Omówiono także konkretne narzędzia do digitalizacji i edycji cyfrowej źródeł masowych.

******

Editing in the Face of Mass Character of the Contemporary Sources

The authors present an important issue, especially for the historians of the 19th and 20th centuries, that is the abundance of sources and the problems in processing, editing and providing access to these materials, resulting from their mass character. The authors explore different editorial concepts and challenges connected to the editing of certain types of mass sources, for example heterogenous sources or those written in different languages. They pinpoint the difficulties involved in creating databases or archiving and providing access to oral records. The authors discuss tools used for the digitization and digital editing of mass sources.

Keywords: mass sources, source editing, digitization of mass sources, databases, oral history.

Krzysztof Ślusarek, https://orcid.org/
Analiza i sposób prezentacji masowych źródeł podatkowych z obszaru Galicji – na przykładzie katastru józefińskiego i franciszkańskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.85-104

Krzysztof Wiśniewski, https://orcid.org/
Czy historycy śnią o źródłach w Internecie? „Zapisy Terroru” jako nowoczesne narzędzie pracy historyka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.181-190

Magdalena Heruday-Kiełczewska, https://orcid.org/
Edycja dokumentów na temat Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Problemy i wyzwania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.57-68

Tadeusz Epsztein, https://orcid.org/
Edycja dokumentów z Archiwum Ringelbluma – między teorią a praktyką
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.69-84

Marek Jerzy Minakowski, https://orcid.org/
Genealogia masowa – metodologia tworzenia i publikacji bazy danych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.163-180

Jarosław Kita, https://orcid.org/
Ludzie i wydarzenia z 1863 r. Prace badawcze i dokumentacyjne nad materiałami zgromadzonymi przez Augusta Kręckiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.21-32

Mateusz Rodak, https://orcid.org/
Międzywojenne akta personalne więźniów i policyjne arkusze dossier. Źródła do badań „milczących” warstw historycznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.145-162

Michał Kopczyński, https://orcid.org/
Nieznośne natręctwo nikomu niepotrzebnych papierów – karty pomiarowe poborowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.121-144

Krzysztof Kotowski, https://orcid.org/
Zygfryd Wieszok, https://orcid.org/
Maciej Wojsyk, https://orcid.org/
Nowoczesne metody automatycznej eksploracji źródeł masowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.205-222

Jolanta Sikorska-Kulesza, https://orcid.org/
Obfitość źródeł jako problem edytorski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.7-20

Paweł Brudek, https://orcid.org/
Jan Molenda, https://orcid.org/
Jerzy Zbigniew Pająk, https://orcid.org/
Problemy z publikowaniem źródeł masowych z Archiwum Wojny w Wiedniu na przykładzie edycji akt cenzury austriackiej z lat 1914–1918
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.33-56

Maria Buko, https://orcid.org/
Udostępnianie i edycja źródeł oral history przez Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.191-204

Szczepan Kozak, https://orcid.org/
W stronę cyfryzacji. Uwagi na marginesie edycji testamentów galicyjskich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537946.pp.105-120

Inni klienci kupili również
Generał dywizji Bronisław Bolesław Duch (1896-1980) - PDF
Generał dywizji Bronisław Bolesław Duch (1896-1980) - PDFKamiński Stanisław
  • Wielu polskich generałów zostało przedstawionych w licznych publikacjach naukowych i popularnych, jednak biografia gen. B. Ducha nie została do tej pory zbadana i opisana. Z tego powodu uzasadnione było podjęcie badań w celu zapełnienia tej luki
40,95 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu - PDF
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu - PDF
  • Prezentowany zbiór studiów został poświęcony różnym aspektom działalności warszawskiego środowiska archiwalnego. Archiwa warszawskie i ich miejsce oraz rola w przestrzeni publicznej jako instytucji, których zasadniczą misją była ochrona dziedzictwa
49,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Generał broni Władysław Anders. Wybór pism i rozkazów - PDF
Generał broni Władysław Anders. Wybór pism i rozkazów - PDF
  • W prezentowanej książce zebrano różne dokumenty proweniencji wojskowej, jak i cywilnej: rozkazy do podległych oddziałów, przemówienia podczas inspekcji i okolicznych spotkań z podkomendnymi, korespondencję z Naczelnym Wodzem (najpierw z gen. Władysławem
61,95 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel