Informacje o publikacji
Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja dotyczy głównych zagadnień lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, zawiera teksty poświęcone relacjom język – kultura w wymiarze komunikacyjno-dyskursywnym. Autorzy analizują kluczowe pojęcia i definicje, kategorie autoprezentacji i ich... czytaj więcej

Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia – EBOOK

Redakcja naukowa Waldemar Czachur
Redaktor naukowy: Czachur Waldemar
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2746-6
EAN:
9788323527466
Liczba stron:
338
Wielkość pliku:
4,49 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381
Publikacja dotyczy głównych zagadnień lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, zawiera teksty poświęcone relacjom język – kultura w wymiarze komunikacyjno-dyskursywnym. Autorzy analizują kluczowe pojęcia i definicje, kategorie autoprezentacji i ich kulturowo-językowe modele, a także zajmują się zagadnieniem przełączania kodów w konwersacji czy nieporozumień komunikacyjnych w społecznościach wielokulturowych oraz kreślą perspektywy badawcze i rozwojowe tej dziedziny lingwistyki.

Na zbiór składają się przekłady artykułów wybitnych językoznawców (Wierzbicka, Amossy, Musolff, Tienken, Földes, Lewandowska/Antos, Günthner, Matras) oraz wprowadzenie redaktora tomu Waldemara Czachura.

******

Cultural and Intercultural Linguistics. Anthology

Analysis of cultural and intercultural linguistics, language – culture relationship in the communication-discursive dimension, key concepts and definitions, self-presentation categories and their cultural and linguistic models. Discussion on the problems of code switching in conversation, communication misunderstandings in multicultural communities and the research and development perspectives of this field of linguistics.

Keywords: cultural linguistics, intercultural linguistics, self-presentation, cultural and linguistic models, codes, conversation, communication misunderstandings, linguistics, multiculturalism.


Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania o relację między kulturą a komunikacją, transkulturowością – hiperkulturowością – transdyferencją, wizerunkiem a wyobraźnią społeczną. W tomie pojawiają się definicje najistotniejszych dla lingwistyki kulturowej i międzykulturowej kategorii, np. kultura interkulturowości, interkulturowość i jej parametry, skrypt kulturowy, wzorce użyć językowych, kultura jako praktyka sygnifikacji, przełączanie kodów, stereotypizacja ethosu, autoprezentacja jako narzędzie budowania tożsamości, a także modele kultury, np. „kulturowej góry lodowej”, „diagram cebuli” oraz propozycje metodologii badania interkulturowości, lingwistycznej analizy kultury, językoznawczej analizy konstruowania tożsamości oraz identyfikacji kulturowej w toku interakcji. Tom porządkuje wiedzę na temat subdyscyplin językoznawstwa, czyli lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, przybliża polskiemu czytelnikowi ustalenia zachodnich badaczy, które z pewnością będą inspirujące dla rodzimych lingwistów, w szczególności etnolingwistów, przedstawicieli językoznawstwa antropologicznego, a także kulturoznawców, antropologów, etnologów i socjologów.
Z recenzji prof. UMCS dr hab. Marty Wójcickiej

Andreas Musolff, https://orcid.org/
Analiza scenariuszy metaforycznych w ramach lingwistyki kulturowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.69-100

Csaba Földes, https://orcid.org/
Czarna skrzynka „Międzykulturowość”. O niewiadomej wiadomej (nie tylko) dla niemieckiego jako języka obcego / języka drugiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.129-162

Susanne Günthner, https://orcid.org/
Doing Culture – kulturowa samoidentyfikacja i identyfikacja innych w rozmowie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.187-214

Anna Wierzbicka, https://orcid.org/
Gdy skrypty kulturowe wchodzą w kolizję: Nieporozumienia komunikacyjne w „wielokulturowej” Australii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.291-332

Ruth Amossy https://orcid.org/
Kulturowe modele autoprezentacji. Wyobrażenia społeczne a stereotypizacja
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.101-128

Waldemar Czachur,
Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Pytania badawcze, zadania i perspektywy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.7-38

Gerd Antos, https://orcid.org/
Anna Lewandowska, https://orcid.org/
O metodach lingwistycznego ujęcia międzykulturowości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.163-186

Yaron Matras, https://orcid.org/
Przekraczanie granic: przełączanie kodów jako zjawisko konwersacyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.215-290

Susanne Tienken, https://orcid.org/
Wzorce językowe a analiza kulturowa. Ujęcie teoretyczne i metodyczne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527381.pp.39-68

Zamknij
Jplayer
pixel