Informacje o publikacji
Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarność i modele przestrzenne (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Dydaktyka języka rodzimego jako obcego, będąca przedmiotem rozważań Autora, dotyczy charakterystycznego uwarunkowania w nauczaniu języków obcych, które polega na definiowaniu języka własnego, a nie wcześniej wyuczonego w odniesieniu do nauczycieli... czytaj więcej

Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarność i modele przestrzenne (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
27.30 / 1egz.
Oszczędzasz 30% (11,70 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5501-8
EAN:
9788323555018
Liczba stron:
272
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555018
Dydaktyka języka rodzimego jako obcego, będąca przedmiotem rozważań Autora, dotyczy charakterystycznego uwarunkowania w nauczaniu języków obcych, które polega na definiowaniu języka własnego, a nie wcześniej wyuczonego w odniesieniu do nauczycieli oraz autorów podręczników i opracowań przedmiotowych.

Nasze „bycie w takim języku”, używając Heideggerowskiego określenia, jest zależnością wyjątkową i nieporównywalną z kompetencjami nabywanymi w obrębie kolejnych języków. To sytuacja, w której nauczany język i dookreślana za jego pośrednictwem przestrzeń kulturowa są rodzime dla nauczyciela, bo przyswajane od samych początków świadomości, a nie wyuczone i rozpoznane w wyniku sztucznego procesu edukacyjnego.

******

Polish cultural glottodidactics – interdisciplinarity and spatial models

The didactics of the native language as a foreign language, which is the subject of the author's analysis, concerns the specific condition of teaching foreign languages, i.e. defining one's own language and not a previously learned one in relation to teachers and to the authors of textbooks or other similar studies.

Our "being in such language", to use Heidegger's term, is a unique relationship and incomparable with the competences acquired within subsequent languages. In this situation the language taught and the cultural space defined through it are native to the teacher, because they have been acquired from the very beginning of consciousness, and not learned and recognized as a result of an artificial educational process.

Keywords: glottodidactics, language, culture, methodology of teaching Polish as a foreign language.

Autor pracy wybiera temat z jednej strony niezwykle obszerny i na gruncie nauk humanistycznych obfitujący w bogatą literaturę – mowa tu o kategorii przestrzeni, z drugiej zaś staje się prekursorem wprowadzenia na grunt glottodydaktyki polonistycznej kulturowych modeli przestrzennych jako pewnego rodzaju propozycji organizującej proces dydaktyczny.
Z recenzji prof. Aleksandry Achtelik

Praca Piotra Garncarka jest propozycją oryginalną i innowacyjną ze względu na pierwszą w glottodydaktyce polonistycznej próbę integracji zagadnień glottodydaktycznych z filozofią języka i antropologią.
Z recenzji prof. Grażyny Zarzyckiej


Zobacz również
Humor - epubHumor - epubNoel Carroll
27,90 zł   26,51 zł
Inni klienci kupili również
Aktywizacja - innowacja - inspiracja w (glotto)dydaktyce - pdf
Aktywizacja - innowacja - inspiracja w (glotto)dydaktyce - pdf
  • Artykuły w tomie umieszczono w obrębie dwóch części. Pierwsza, pt. Aktywizacja i innowacja a nauczanie zdalne, zawiera sześć artykułów poświęconych różnorodnym aspektom nauczania zdalnego: aplikacjom, kanałom na YouTube, portalom edukacyjnym pomocnym w na
22,45 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel