Informacje o publikacji
O nową jakość edukacji nauczycieli (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej. Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich dalszego rozwoju.... czytaj więcej

O nową jakość edukacji nauczycieli (PDF)

Redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak
Data wydania: 2017-12-15
Dostępność:
Publikacja dostępna
47,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 70% (33,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2989-7
EAN:
9788323529897
Liczba stron:
444
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897
Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej. Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich dalszego rozwoju.

Poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość edukacji nauczycieli w Polsce. Ukazują kształcenie pedagogów w powiązaniu z problematyką socjalizacji zawodowej oraz doskonalenia w zawodzie. Poruszają ważne zagadnienia ogólne dotyczące edukacji nauczycieli: integracji teorii pedagogicznych z praktyką edukacyjną, kluczowych wartości w kształceniu pedagogów, inspiracji i perspektyw dla myślenia o tej grupie zawodowej. Przedstawiają szerokie spektrum problemów wpisujących się w tytułową tematykę, podkreślają także społeczną wagę kwestii odnoszących się do pracy i życia nauczycieli.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców:
  • pracowników naukowych zajmujących się pedagogiką i naukami pokrewnymi, zwłaszcza problematyką szkoły, reform edukacji, nauczania i uczenia się w szkole, nauczycieli i ich edukacji ustawicznej,
  • nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników administracji rządowej/samorządowej – osób odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w gminach i powiatach,
  • studentów studiów pedagogicznych i nauczycielskich.

Inicjatywa wydania tomu wiąże się bezpośrednio z jubileuszem 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, który zainicjował poważny namysł i dyskusję nad tożsamością pedagogiki, wspólnotowością, etycznością, towarzyskością, a także nową jakością edukacji nauczycieli.

******

For a New Quality of Teacher Education

The book discusses relations between pedagogy as a scientific discipline and education as a specific type of social practice, the issues related to education of teachers, their preparation for a job, and further professional development, as well as key issues regarding teacher education: integration of the pedagogical theories with educational practice, key values in educating teachers, inspirations and prospects for this professional group.

Keywords: school, pedagogy, education, teacher, pedagogue education, teacher education, quality of education.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, profesor honorowy Uniwersytetu w Aarhus. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP 2014-2020), wiceprzewodnicząca World Education Reasearch Association (WERA), członkini Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association (EERA), przewodnicząca Sieci Naukowej Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE Network 2016-2020). Redaktor serii naukowej "Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice" (Brill), redaktor naczelna „Kwartalnika Pedagogicznego” (WUW).
Od ponad 25 lat naukowo zajmuje się takimi subdyscyplinami pedagogiki jak: pedeutologią, pedagogiką porównawczą, pedagogiką szkoły oraz zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym. Promotor rozpraw doktorskich z zakresu edukacji, kompetencji, rozwoju i pracy nauczyciela oraz przywództwa edukacyjnego i kultury szkoły. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz w doskonaleniu dyrektorów szkół z zakresu przywództwa edukacyjnego.
Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela (WUW 2021), Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (WUW 2020), Teacher Leadership (2018), O nową jakość edukacji nauczycieli (WUW 2017), Etyka w systemie edukacji w Polsce (współaut. A.J. Jeżowski, S. Więsław, 2017), Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy (2015), Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania (współred. nauk. S.M. Kwiatkowski, 2014), Skuteczne przywództwo na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze (2012), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (2010), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków (2007) oraz Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne (2003).

Wiłkomirska Anna,
Doskonalenie zawodowe nauczycieli a jakość pracy nauczycieli i szkoły
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.225-245

Joanna Madalińska-Michalak,
Edukacja nauczycieli. Na 35-lecie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.7-20

Joanna Papieska,
Edukacja zorientowana na doświadczenie a rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.350-358

Andrzej Wierciński,
Hermeneutyka gościnności: dobroć i hojność
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.69-78

Magdalena Jelonek,
Marcin Kocór,
Barbara Worek,
Kandydaci do zawodu nauczyciela – kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.177-203

Alicja Leśniak,
Kompetencje cyfrowe nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.429-442

Pękala Joanna,
Kompetencje etyczne nauczyciela
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.383-398

Marta Kowalczuk-Walędziak,
Komplementarność badań i kształcenia w edukacji akademickiej nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.246-262

Stefan Tomasz Kwiatkowski,
Kształcenie społeczno-emocjonalne nauczycieli szkół podstawowych – fakultatywność czy obligatoryjność?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.327-349

Stefan Tomasz Kwiatkowski,
Między teoretycznością a praktycznością pedagogiki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.29-38

Marcin Rojek,
Międzypokoleniowe kontynuacje i zmienności w aksjologicznych orientacjach trzech pokoleń nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.126-141

Ewa Wasilewska-Kamińska,
Myślenie krytyczne i edukacja nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.359-382

Hanna Tomaszewska-Pękała,
Anna Wrona,
Paulina Marchlik,
Nauczyciele wobec problemu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.409-428

Czerepaniak-Walczak Maria,
Nauczycielskie badania w działaniu: profesjonalne doskonalenie i uczenie się
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.89-104

Ewa Kobyłecka,
O potrzebie doskonalenia kompetencji aksjologicznych nauczycieli z perspektywy ich działań w szkole
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.399-408

Piotr Kostyło,
Pedagogika i optymizm oświecenia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.39-51

Justyna Miko-Giedyk,
Praca nauczycieli jako wartość w odbiorze społecznym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.141-155

Dominika Walczak,
Prestiż zawodu nauczyciela i nauczycieli a kompetencje zawodowe i społeczne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.204-224

Zbigniew Kwieciński,
Rozchwianie i kryzys społeczeństwa wychowującego. Pedagogika i edukacja wobec „polityki zombie”. Na 35-lecie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.24-28

Zbigniew Kwieciński,
Rozwój pedagogiki i jego wrogowie. Perspektywa ćwierćwiecza. Na 35-lecie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.21-23

Agnieszka Szplit,
Rozwój zawodowy nauczycieli jako wartość we współczesnych światowych koncepcjach pedagogicznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.263-273

Inetta Nowosad,
Marzanna Farnicka,
Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole – pytania o dobrostan i zaangażowanie w kontekście zmiany
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.274-287

Norbert Pikuła,
Sukcesy osobiste i zawodowe emerytowanych nauczycieli. Wskazania do doskonalenia czynnych zawodowo nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.309-326

Czerepaniak-Walczak Maria,
Towarzyskość towarzystw naukowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.52-68

Joanna Łukasik,
Trudności w pracy nauczycieli w fazie zawodowego osadzenia. Implikacje dla edukacji nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.288-308

Joanna Leek,
Wartości a partycypacja uczniów w sprawy globalne w przestrzeni szkoły. Wskazania dla edukacji nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.156-176

Wanda Dróżka,
Wartości i dążenia zawodowe nauczycieli w zmiennym kontekście 25-lecia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.105-125

Mirosław Szymański,
Wspólnotowość w edukacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323529897.pp.79-88

Zobacz również
Wstęp do geometrii różniczkowej – PDFWstęp do geometrii różniczkowej – PDFBowszyc Cezary, Konarski Jerzy
35,00 zł   14,00 zł
Inni klienci kupili również
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość? - PDF
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość? - PDFPękala Joanna Ludwika (ORCID 0000-0003-4554-1962)
  • Autorka dokonała przeglądu różnych ujęć etosu nauczycielskiego, uporządkowała je i zaprezentowała własną definicję tego zagadnienia. Przedstawiła interesujące, a momentami również zaskakujące wyniki badań, dotyczące wymagań społecznych względem
35,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Biografie nieoczywiste - pdf
Biografie nieoczywiste - pdf
  • Jak badać biografie? Czego uczą nas wydarzenia przełomowe? Jaki jest społeczny wymiar biografii oraz ich związek z wydarzeniami społeczno-politycznymi i przełomami w kulturze? Na te i inne pytania spróbowali odpowiedzieć autorzy prezentowanego tomu. Rozwa
22,45 zł   21,33 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel