Informacje o publikacji
Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna. Przykład Warszawy, Berlina i Paryża – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentacja stopnia zaawansowania segregacji demograficznej, społecznej i etnicznej w Warszawie, Berlinie i Paryżu wraz z ich obszarami metropolitalnymi w kontekście zmieniającej się polityki mieszkaniowej. Autorzy, odwołując się do wyników... czytaj więcej

Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna. Przykład Warszawy, Berlina i Paryża – EBOOK

Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Stéphanie Jankel, Peter van Gielle Ruppe, Mélina Gaboreau
Data wydania: 2019-12-18
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019
Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
24.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (24,50 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3862-2
EAN:
9788323538622
Liczba stron:
376
Wielkość pliku:
16,7 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538547
Prezentacja stopnia zaawansowania segregacji demograficznej, społecznej i etnicznej w Warszawie, Berlinie i Paryżu wraz z ich obszarami metropolitalnymi w kontekście zmieniającej się polityki mieszkaniowej. Autorzy, odwołując się do wyników wielowymiarowej analizy wykorzystującej mierniki segregacji oraz własnych obserwacji terenowych, omawiają hierarchizację kategorii ludności w największym stopniu podlegających procesowi segregacji na badanych obszarach.

Badanie przeprowadzono w 3 skalach przestrzennych: obszaru metropolitalnego, miasta oraz wybranych dzielnic. Ta ostatnia zaś posłużyła do zaprezentowania mikrosegregacji mieszkaniowej. Publikacja, dzięki zaprezentowaniu dobrych praktyk wykorzystywanych w przeciwdziałaniu skrajnym formom segregacji, zawiera rekomendacje dla polskiej polityki mieszkaniowej.

Książka polecana badaczom miejskim, decydentom i praktykom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki mieszkaniowej i społecznej oraz za przestrzeń miast, a także studentom kierunków społecznych i przestrzennych.

******

Housing policy and social segregation. The case of Warsaw, Berlin and Paris

Presentation of the level of social, demographic and ethnic segregation in Warsaw, Berlin and Paris, together with their metropolitan areas in the context of changing housing policy. The authors discuss the hierarchization of the categories of people undergoing the process of segregation in the studied areas. The publication includes recommendations concerning housing policy.

Keywords: enclaves of poverty, gentrification, revitalization, Warsaw, Berlin, Paris, social segregation, housing policy.

Na przykładzie trzech stolic reprezentujących różne systemy społeczno-polityczne, różne trajektorie historycznego rozwoju, różny poziom metropolizacji, różną rangę w międzynarodowych sieciach osadniczych Autorzy kreślą dogłębny i przekonujący obraz różnych polityk mieszkaniowych i różnego stopnia i charakteru procesu segregacji społecznej. Analizy oparte na metodzie komparatystycznej charakteryzują się szczególną siłą wyjaśniającą. Tak też jest w tym przypadku. Porównanie sytuacji mieszkaniowej i prowadzonych polityk mieszkaniowych w trzech wybranych miastach pozwala Autorom zidentyfikować kluczowe problemy i mechanizmy decydujące o poziomie segregacji społecznej w tych miastach, a tym samym ocenić skuteczność prowadzonych polityk.
Z recenzji prof. dr hab. Iwony Sagan

O ile w literaturze światowej problematyka [polityki mieszkaniowej i segregacji społecznej] pojawiła się dosyć wcześnie i była analizowana z wielu punktów widzenia (np. segregacja rasowa, etniczna, enklawy biedy i bogactwa), to w naszym kraju studia na ten temat były ograniczone zarówno ilościowo, jak i jakościowo. […] praca ta wypełnia więc lukę badawczą […]. Przedstawienie i porównanie prezentowanej problematyki w trzech europejskich stolicach: Warszawie, Berlinie i Paryżu […] jest znakomitym pomysłem, dotychczasowe studia porównawcze nad polityką mieszkaniową dotyczyły bowiem regionów (państw, miast) albo Europy Zachodniej, albo Europy Środkowej i Wschodniej. Brakuje więc badań obejmujących wspólną analizą tak zróżnicowane pod względem historycznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju, obszary.
Z recenzji dr hab. Wioletty Kamińskiej, prof. UJK

Anna Grzegorczyk – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno--ekonomicznej, adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego od 2010 roku. Interesuje się zagadnieniami społecznymi i miejskimi. Prowadziła badania dotyczące zróżnicowań społeczno-przestrzennych, poziomu życia i zagospodarowania przestrzeni krajów rozwijających się. Od kilkunastu lat zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi ze zróżnicowaniem społeczno-przestrzennym, segregacją mieszkaniową, nierównościami społecznymi w miastach Francji i Polski. Stypendystka programu „Nowoczesny Uniwersytet” na Uniwersytecie Paris VII Denis Diderot. Kierowała projektem badawczym NCN pt. „Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski”, w ramach którego zorganizowała – wraz z Urzędem m.st. Warszawy oraz kooperantami francuskimi i niemieckimi – konferencję pt. Polityka mieszkaniowa w praktyce – doświadczenia Berlina, Paryża i Warszawy.

Barbara Jaczewska – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, adiunkt na Wydziale Geografi i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku. Prowadzi badania związane z geografią społeczną i gospodarką przestrzenną. W szczególności interesuje się zagadnieniami dotyczącymi mobilności przestrzennej, migracji, problematyką szeroko pojętej integracji lub izolacji różnych grup społecznych na obszarach miejskich oraz polityką mieszkaniową. Większość jej badań dotyczyło krajów Unii Europejskiej (zwłaszcza Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii) oraz Ameryki Łacińskiej (Meksyku). Główna wykonawczyni projektu badawczego pt. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski.

Stéphanie Jankel – geografka-urbanistka. Po uzyskaniu w 2001 roku dyplomu magistra w zakresie zagospodarowania i urbanistyki na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-La Sorbonne) rozpoczęła pracę w Paryskiej Pracowni Urbanistyki APUR (Atelier parisien d’urbanisme). Specjalizuje się w tematyce warunków mieszkaniowych i problemów społecznych. W 2010 roku brała udział w opracowywaniu lokalnego programu odnośnie do warunków mieszkaniowych w Paryżu. Od 2012 roku prowadzi badania dotyczące Metropolii Wielkiego Paryża (Métropole du Grand Paris). Obecnie jest odpowiedzialna za obserwację dzielnic, w których zlokalizowane są dworce sieci kolejowej Metropolii (quartiers de gare du Grand Paris Express). W ramach misji zagranicznych uczestniczyła w opracowywaniu: planów zintegrowanego zagospodarowania miast w Maroku: Rabatu, Salé i Témara (od 2008 do 2010 roku); planu generalnego doliny Medellin (misja AMO, 2012); kontraktu dotyczącego przydzielania mieszkań socjalnych w Nouméa w Nowej Kaledonii (2016). W lipcu 2016 roku dołączyła do Rady Zarządzającej APUR, w której jest odpowiedzialna za działy mieszkalnictwa i metropolii.

Peter van Gielle Ruppe – doktor nauk o Ziemi w zakresie antropogeografii. Studiował geografię na Uniwersytecie w Bremie, NUI Galway, NUI Maynooth oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie w 2016 roku obronił pracę doktorską. Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Geografii Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Interesuje się geografią miast, ich aspektami kulturowymi, społecznymi i politycznymi. Jego dotychczasowe prace badawcze, prowadzone w Berlinie, dotyczyły gentryfikacji, turyzmu oraz wielokulturowości. W Jerozolimie zajmował się zagadnieniami zarządzania miastem w związku z konfliktem izraelsko-arabskim; w Guayaquil – obecnością religii w przestrzeniach publicznych.

Mélina Gaboreau – specjalistka ds. urbanistyki, pasjonująca się przekształceniami miejskimi. Od wielu lat zajmuje się problematyką z pogranicza zagadnień miejskich i społecznych. Brała udział w opracowywaniu projektów rozwojowych i dokumentów planowania miejskiego – Lokalnych Planów Urbanistycznych (Plan Locaux d’Urbanisme, PLU) wielu gmin na południowo-zachodnim obszarze Francji. W latach 2014–2018 kierowała projektem związku międzygminnego Europ’Essonne, przekształconego w Paris-Saclay (Communauté Paris-Saclay), liczącego 27 gmin, z 300 tysiącami mieszkańców; odpowiedzialna za wprowadzenie planu działań dla całego obszaru Paris-Saclay w odniesieniu do spójności miejskiej i społecznej w ramach kontraktu miejskiego (contrat de ville), w powiązaniu z lokalną polityką mieszkaniową, zwłaszcza częścią dotyczącą odnowy miejskiej. Od 2019 roku członek działu Projektu Miejskiego w Agencji Urbanistyki Metropolii Bordeaux w Akwitanii (Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, a’urba).

Zobacz również
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel