Informacje o publikacji
Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna. Przykład Warszawy, Berlina i Paryża – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentacja stopnia zaawansowania segregacji demograficznej, społecznej i etnicznej w Warszawie, Berlinie i Paryżu wraz z ich obszarami metropolitalnymi w kontekście zmieniającej się polityki mieszkaniowej. Autorzy, odwołując się do wyników... czytaj więcej

Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna. Przykład Warszawy, Berlina i Paryża – EBOOK

Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Stéphanie Jankel, Peter van Gielle Ruppe, Mélina Gaboreau
Data wydania: 2019-12-18
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019
Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 71% (35,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3862-2
EAN:
9788323538622
Liczba stron:
376
Wielkość pliku:
16,7 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538547
Prezentacja stopnia zaawansowania segregacji demograficznej, społecznej i etnicznej w Warszawie, Berlinie i Paryżu wraz z ich obszarami metropolitalnymi w kontekście zmieniającej się polityki mieszkaniowej. Autorzy, odwołując się do wyników wielowymiarowej analizy wykorzystującej mierniki segregacji oraz własnych obserwacji terenowych, omawiają hierarchizację kategorii ludności w największym stopniu podlegających procesowi segregacji na badanych obszarach.

Badanie przeprowadzono w 3 skalach przestrzennych: obszaru metropolitalnego, miasta oraz wybranych dzielnic. Ta ostatnia zaś posłużyła do zaprezentowania mikrosegregacji mieszkaniowej. Publikacja, dzięki zaprezentowaniu dobrych praktyk wykorzystywanych w przeciwdziałaniu skrajnym formom segregacji, zawiera rekomendacje dla polskiej polityki mieszkaniowej.

Książka polecana badaczom miejskim, decydentom i praktykom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki mieszkaniowej i społecznej oraz za przestrzeń miast, a także studentom kierunków społecznych i przestrzennych.

******

Housing policy and social segregation. The case of Warsaw, Berlin and Paris

Presentation of the level of social, demographic and ethnic segregation in Warsaw, Berlin and Paris, together with their metropolitan areas in the context of changing housing policy. The authors discuss the hierarchization of the categories of people undergoing the process of segregation in the studied areas. The publication includes recommendations concerning housing policy.

Keywords: enclaves of poverty, gentrification, revitalization, Warsaw, Berlin, Paris, social segregation, housing policy.

Na przykładzie trzech stolic reprezentujących różne systemy społeczno-polityczne, różne trajektorie historycznego rozwoju, różny poziom metropolizacji, różną rangę w międzynarodowych sieciach osadniczych Autorzy kreślą dogłębny i przekonujący obraz różnych polityk mieszkaniowych i różnego stopnia i charakteru procesu segregacji społecznej. Analizy oparte na metodzie komparatystycznej charakteryzują się szczególną siłą wyjaśniającą. Tak też jest w tym przypadku. Porównanie sytuacji mieszkaniowej i prowadzonych polityk mieszkaniowych w trzech wybranych miastach pozwala Autorom zidentyfikować kluczowe problemy i mechanizmy decydujące o poziomie segregacji społecznej w tych miastach, a tym samym ocenić skuteczność prowadzonych polityk.
Z recenzji prof. dr hab. Iwony Sagan

O ile w literaturze światowej problematyka [polityki mieszkaniowej i segregacji społecznej] pojawiła się dosyć wcześnie i była analizowana z wielu punktów widzenia (np. segregacja rasowa, etniczna, enklawy biedy i bogactwa), to w naszym kraju studia na ten temat były ograniczone zarówno ilościowo, jak i jakościowo. […] praca ta wypełnia więc lukę badawczą […]. Przedstawienie i porównanie prezentowanej problematyki w trzech europejskich stolicach: Warszawie, Berlinie i Paryżu […] jest znakomitym pomysłem, dotychczasowe studia porównawcze nad polityką mieszkaniową dotyczyły bowiem regionów (państw, miast) albo Europy Zachodniej, albo Europy Środkowej i Wschodniej. Brakuje więc badań obejmujących wspólną analizą tak zróżnicowane pod względem historycznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju, obszary.
Z recenzji dr hab. Wioletty Kamińskiej, prof. UJK

Anna Grzegorczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Barbara Jaczewska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stéphanie Jankel – Paryska Pracownia Urbanistyki APUR (Atelier parisien d’urbanisme).

Peter van Gielle Ruppe – Instytut Geografii Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego.

Mélina Gaboreau – Agencja Urbanistyki Metropolii Bordeaux w Akwitanii (Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, A’urba).

Zobacz również
Dzieła. Tom 6. Pisma rozproszone – EBOOKDzieła. Tom 6. Pisma rozproszone – EBOOKSiemek J. Marek
58,00 zł   14,00 zł
Wstęp do afrykanistyki – PDFWstęp do afrykanistyki – PDFPiłaszewicz Stanisław, Rzewuski Eugeniusz
32,00 zł   14,00 zł
Zamknij
Jplayer
pixel