Informacje o publikacji
Ojciec purytanin. Ekspresja ojcowskich emocji w angielskich źródłach autobiograficznych epoki Stuartów

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Interdyscyplinarne studium pamiętników i autobiografii powstałych w środowisku XVII-wiecznych purytanów angielskich. Autorka bada związki między regułami werbalnej ekspresji emocji obowiązującymi w społeczności purytańskiej a praktyką wyrażania uczuć... czytaj więcej

Ojciec purytanin. Ekspresja ojcowskich emocji w angielskich źródłach autobiograficznych epoki Stuartów

Dostępność:
Publikacja dostępna
41,00 zł
36.90 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (4,10 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4235-3
EAN:
9788323542353
Liczba stron:
366
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
600 g
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542438
Interdyscyplinarne studium pamiętników i autobiografii powstałych w środowisku XVII-wiecznych purytanów angielskich. Autorka bada związki między regułami werbalnej ekspresji emocji obowiązującymi w społeczności purytańskiej a praktyką wyrażania uczuć przez jej konkretnych członków w kontekście przeżywania przez nich ojcostwa.

Struktura pracy podąża za naturalnym cyklem życia rodziny i zmieniającą się rolą ojca w życiu dziecka. Zaproponowany układ problemowo-chronologiczny pozwala prześledzić ewolucję postaw i emocji towarzyszących autorom rozpatrywanych źródeł na różnych etapach ich doświadczenia ojcostwa, osadzonego w bardzo wyrazistym kontekście religijnym. Analizując materiał źródłowy, autorka posługuje się koncepcją wspólnoty emocjonalnej zaproponowaną przez amerykańską badaczkę Barbarę Rosenwein.

******

Father Puritan. The Expression of Fatherly Emotions in English Autobiographical Sources of the Stuart Period

In the light of the seventeenth-century memoirs and autobiographies of English puritans, the author researches the relationships between the rules of the verbal expression of emotions existing in this community and the practice of expressing feelings by its particular members. She follows the evolution of attitudes and emotions, which accompany the authors of the presented sources at various stages of their fatherhood, set in a very specific religious context. The author uses the notion of emotional community, conceived by an American researcher, Barbara Rosenwein.

Keywords: fatherhood, puritanism, 17th century England, emotional community, memoir writing.

Wyważone sądy Autorki, uwzględniające najnowszą literaturę przedmiotu, a także kontekst społeczny, religijny, psychologiczny oraz polityczny doświadczenia ojcostwa w Anglii epoki Stuartów, pozwalają na obalenie funkcjonujących dotychczas w publikacjach naukowych mitów na temat dyscypliny uczuć. Spod warstwy reakcji zgodnych z normami obowiązującymi w purytańskim środowisku wyłania się osobisty wymiar przeżywanych doświadczeń, ukazujący bogactwo, trud oraz piękno doświadczenia głębokiej miłości ojców do własnego potomstwa. Podjęty przez Autorkę wysiłek rekonstruowania życia psychicznego mężczyzn, od których dzieli nas wszak ogromna perspektywa czasowa i kulturowa, zaowocował wnikliwym interdyscyplinarnym studium, prezentującym szczegółowe portrety psychologiczne XVII-wiecznych ojców, a także ojców wszystkich epok. Monografia uświadamia bowiem prawdę o przefiltrowanym przez kulturowe kody uniwersalnym doświadczeniu ojcostwa.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Krzysztofik, prof. UJK

Książka może zainteresować nie tylko historyków zajmujących się dziejami wychowania, rodziny, dziecka i dzieciństwa, ale również studentów historii, pedagogiki i innych kierunków, doktorantów oraz tych, których interesuje historia czasów nowożytnych czy dzieje dziecka i dzieciństwa. Krąg odbiorców będzie z pewnością szeroki nie tylko ze względu na interesującą problematykę, ale również język, którym posługuje się Autorka pracy. Książkę po prostu dobrze się czyta.
Z recenzji prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk

Recenzja autorstwa Pawła Rutkowskiego opublikowna w tomie 65 (2021) „Odrodzenia i Reformacji w Polsce” >>>

Dr Dorota Guzowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, filolog angielski i historyk, pracownik Kolegium Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: pamiętnikarstwo wczesnonowożytne, historia rodziny, historia emocji.

Inni klienci kupili również
Charyzmatyczni działacze społeczni
Charyzmatyczni działacze społeczniGórecki Mirosław (0000-0002-8988-5006)
  • W książce zostały zaprezentowane życiorysy czterech działaczy społecznych: Antoine’a-Frédérica Ozanama (1813-1853), ks. Carla Sonnenscheina (1876-1929), Piera Giorgia Frassatiego (1901-1925) i Alberta Marvellego (1918-1946). Na ich postawie ukazano
35,00 zł   31,50 zł
Szczegóły
Prawda i fałsz w nauce i sztuce
Prawda i fałsz w nauce i sztuce
  • Autorzy podejmują refleksję nad prawdą i fałszem w nauce i sztuce. Przypisują prawdzie status nieredukowalnego punktu odniesienia – tak w próbach dotarcia do elementarnej wiedzy o świecie, jak i w poszukiwaniach metod i środków artystycznych niezbędnych
39,00 zł   35,10 zł
Szczegóły
Znaki czy nie znaki? Tom 3. Struktura i semantyka  utworów lirycznych
Znaki czy nie znaki? Tom 3. Struktura i semantyka utworów lirycznych
  • Książka jest poświęcona strukturze i semantyce utworów lirycznych, prezentuje współczesne tendencje w badaniach nad tekstem poetyckim. Wspólnym mianownikiem zawartych w niej tekstów jest zainteresowanie tym, w jaki sposób wiersze generują istotne sensy
35,00 zł   31,50 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel