Informacje o publikacji
Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka opisuje wzajemne związki między profilami refleksyjności a typami karier osób, które profesjonalnie wspierają ludzi w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej. Bada pojęcia refleksji i refleksyjności oraz, analizując wyniki badań jakościowych... czytaj więcej

Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
37,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 62% (23,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4617-7
EAN:
9788323546177
Liczba stron:
372
Wielkość pliku:
1,37 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323546092
Autorka opisuje wzajemne związki między profilami refleksyjności a typami karier osób, które profesjonalnie wspierają ludzi w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej. Bada pojęcia refleksji i refleksyjności oraz, analizując wyniki badań jakościowych, konstruuje typologię karier badanych osób. Wyłania pięć typów karier: kumulatywne, zrównoważone, urynkowione, adaptacyjne i familijne. Na podstawie rekonstruowanych przebiegów biografii tworzy kategorię pojęciową „profil refleksyjności”, wyodrębnia jej cechy konstytutywne oraz wyróżnia profile refleksyjności: egzystencjalnej, intrapersonalnej, antycypacyjnej, racjonalnej i interpersonalnej. Następnie zastanawia się nad znaczeniem określonych profili refleksyjności dla przebiegu karier profesjonalnych doradców.

Publikacja zainteresuje poradoznawców, andragogów, psychologów i socjologów oraz studentów przygotowujących się do pracy doradców oraz praktyków zajmujących się poradnictwem zawodowym lub pracą socjalną.

******

Reflexivity Profiles and Career Types. A Counsellogy Perspective

The author describes the reciprocal interconnections between reflexivity profiles and career types of those who professionally support people in their choice of education and work. She examines the notion of reflexivity and, analysing the results of qualitative research, constructs the typology of careers. Five career types emerge from the research: cumulative, balanced, market, adaptive and family. Using the reconstructed biographies, the author creates the category of “reflexivity profile”, shows its constitutive elements and divides it into existential, intrapersonal, anticipatory, rational and interpersonal. She then reflects on the importance of reflexivity profiles for careers of professional career advisers.

Keywords: career types, reflexivity profiles, reflexivity, counselling, career adviser.

Autorka stara się rozwikłać wielorakie niejasności semantyczne, występujące w literaturze przedmiotu, uwzględnia instrumentalny charakter refleksyjności doradców, jak i sposoby jej okazywania przez badanych, wypracowuje nowe typologie i klasyfikacje badanych zjawisk. […] Na wysoką ocenę zasługuje też aktualność prowadzonej narracji […]. [Ewa Dębska] przybliża polskiemu czytelnikowi światowe trendy w sposobie uprawiania [nauki] dzisiaj. Chodzi tu przede wszystkim o pokazanie związków między dyscyplinami, ale także o zwrócenie uwagi na dominację myślenia ekonomicznego i na upolitycznienie poradniczej praktyki.
Z recenzji prof. dr hab. Alicji Kargulowej

Niewątpliwym plusem recenzowanej dysertacji jest wielość i różnorodność uwzględnionych perspektyw analizy procesu refleksyjności. Odzwierciedleniem tego jest bogata baza źródłowa zawierająca książki i artykuły naukowe z różnych dyscyplin. […] Z kolei część empiryczna pracy powstała na podstawie wnikliwych i rzetelnych badań jakościowych, przeprowadzonych przez Autorkę w paradygmacie konstruktywistycznym w latach 2016–2018.
Z recenzji dr hab. Jolanty Lenart, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Ewa Dębska – andragog, doradca zawodu, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowy Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania teoretyczne i badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianego edukacyjnego i zawodowego rozwoju człowieka, w szczególności procesu kształcenia ludzi dorosłych oraz zagadnień z zakresu poradoznawstwa i poradniczej praktyki. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego, zarządu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamknij
Jplayer
pixel