Informacje o publikacji
Minding the Gaps and Challenging the Change in Social Work: International Research in Poland under Erasmus Mundus ADVANCES – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

A collection of research works concerning social work and conducted in 2015-2019 by students involved in various fields of social, educational and aid activity as part of Erasmus Mundus ADVCANCES (Advanced Development in Social Work) master studies... czytaj więcej

Minding the Gaps and Challenging the Change in Social Work: International Research in Poland under Erasmus Mundus ADVANCES – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4987-1
EAN:
9788323549871
Liczba stron:
280
Wielkość pliku:
3,65 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871
A collection of research works concerning social work and conducted in 2015-2019 by students involved in various fields of social, educational and aid activity as part of Erasmus Mundus ADVCANCES (Advanced Development in Social Work) master studies. The major asset of the publication is the presentation of different aspects of social and educational support in Poland, as well as social work and other assistance activities from the multicultural perspective in view of global changes and international education.

The texts written by authors who have practical experience gained in their own countries and who are pursuing international careers inspire discussion on different aspects of social work all over the world. Increasing mobility of researchers, practitioners and users of assistance activities forces changes in thinking about the objectives and functions of these initiatives, which should be enriched by the outside perspective. There is no better way to discuss the identity of discipline, the variety of attitudes and universality of aid standards than recognising the diversity of perceiving the same phenomena.

The researchers, students, academics and practitioners will find here many interesting issues, which can stimulate further discussions, research and social practices related to providing assistance to other people.

Keywords: international social work, social problems, activism, helping professions, social change.

******

Zbiór prac badawczych z zakresu pracy socjalnej prowadzonych w latach 2015-2019 przez studentów zajmujących się różnymi obszarami działalności społeczno-wychowawczej oraz pomocowej w ramach programu studiów magisterskich Erasmus Mundus ADVCANCES (Advanced Development in Social Work). Atutem publikacji jest przedstawienie badania przez obcokrajowców różnych wymiarów pomocy społecznej i edukacyjnej w Polsce oraz pracy socjalnej i działań pomocowych z perspektywy wielokulturowej, globalnych przemian oraz międzynarodowej edukacji.

Prezentowane teksty autorów – mających praktyczne doświadczenia zdobyte we własnych krajach, a obecnie rozwijających kariery zawodowe o zasięgu międzynarodowym – stanowią inspirację i punkt wyjścia do dyskusji o pracy socjalnej na całym świecie w jej różnorodnych odsłonach. Coraz większa mobilność badaczy, praktyków i usługobiorców działań pomocowych wymusza zmianę w myśleniu o celach, założeniach i funkcjach tych przedsięwzięć, które już nie tylko mogą, lecz powinny być wzbogacone perspektywą oglądu „z zewnątrz”. Nie ma bowiem lepszej drogi do dialogu o tożsamości dyscypliny, różnorodności podejść i uniwersalności standardów pomocowych niż rozpoznanie odmienności postrzegania tych samych zjawisk.

Badacze, studenci, akademicy i praktycy znajdą w tym opracowaniu wiele interesujących tematów, które mogą stać się impulsem do dalszych dyskusji, rozwoju badań i praktyk społecznych związanych z misją niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

PhD hab. Agnieszka Naumiuk – doctor habilitatus in humanities, associate professor at the Integration, Inclusion and Social Education Unit at the Department of Special Pedagogy and Social Pedagogy at the Faculty of Education of the University of Warsaw. Her interests include: the educational role of social organisations, citizen participation in educational processes, the role of social activists in social changes, social integration and inclusion, the connections between education and social work. She is the author of numerous articles and the following books: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way [The Educational Role of Non-governmental Organisations on the Example of the United Way Movement] (Orthos 2003), Uczestnictwo społeczne młodzieży [Youth Social Participation] (Akapit 2007), Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) [Education – Participation – Change in the Experiences and Notions of Local Social Activists] (WUW 2014).

Benard Ogwok, https://orcid.org/
African Elderly Refugees’ Perspectives on Needs Assessment and Response Processes in Refugee Camps in Uganda
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.93-112

John Ddembe, https://orcid.org/
An Analysis of Older People’s Experiences and Conceptualizations of Community in Light of the Promotion of Well Being: A Case Study of Warsaw, Poland
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.128-146

Binbin Wang, https://orcid.org/
Examining Social Support Service from the Perspective of Adolescent Mothers
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.77-92

Hue Thi Minh Dao, https://orcid.org/
Exploring Social Work Practice in the Area of Social Entrepreneurship
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.247-274

Matthew William Biddle, https://orcid.org/
Exploring the Role of Narratives in Online Advocacy Work: Lessons Learned for Social Work Professionals
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.225-246

Norhainah C. Abdul Aziz, https://orcid.org/
Migrant Empowerment from State-Funded Financial Support: The Experiences of Filipino Families Assisted by Poland’s “Rodzina 500 plus” Program
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.113-127

Tinatin Tsertsvadze, https://orcid.org/
Radical and Critical Approaches in Contemporary Social Work: Cases of Activism and Advocacy-Oriented Practices in Selected Polish Civil Society Organizations
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.193-224

Agnieszka Naumiuk, https://orcid.org/
Sharing Experience and Learning in Doing International Research: The Case of the Erasmus Mundus ADVANCES Program
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.17-32

Aleksandra Belina, https://orcid.org/
Social Activism in Transition: Why Activists Resign from Working and Volunteering in the Third Sector
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.169-192

Jeany Rose P. Teguihanon, https://orcid.org/
Social Work and Labor Migration: The Impact of Maternal Migration on Families and Children Left Behind
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.33-52

George Sichone, https://orcid.org/
Towards Inclusion in Health and Social Assistance: Implications for Statutory Social Work Practice
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.147-168

Bessie Gebarski, https://orcid.org/
Working with Street Children through Capabilities Cards
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549871.pp.53-76


Zamknij
Jplayer
pixel