Informacje o publikacji
Minding the Gaps and Challenging the Change in Social Work: International Research in Poland under Erasmus Mundus ADVANCES – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

A collection of research works concerning social work and conducted in 2015-2019 by students involved in various fields of social, educational and aid activity as part of Erasmus Mundus ADVCANCES (Advanced Development in Social Work) master studies... czytaj więcej

Minding the Gaps and Challenging the Change in Social Work: International Research in Poland under Erasmus Mundus ADVANCES – EBOOK

Edited by Agnieszka Naumiuk
Data wydania: 2021-08-23
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4804-1
EAN:
9788323548041
Liczba stron:
280
Wielkość pliku:
1,66 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
A collection of research works concerning social work and conducted in 2015-2019 by students involved in various fields of social, educational and aid activity as part of Erasmus Mundus ADVCANCES (Advanced Development in Social Work) master studies. The major asset of the publication is the presentation of different aspects of social and educational support in Poland, as well as social work and other assistance activities from the multicultural perspective in view of global changes and international education.

The texts written by authors who have practical experience gained in their own countries and who are pursuing international careers inspire discussion on different aspects of social work all over the world. Increasing mobility of researchers, practitioners and users of assistance activities forces changes in thinking about the objectives and functions of these initiatives, which should be enriched by the outside perspective. There is no better way to discuss the identity of discipline, the variety of attitudes and universality of aid standards than recognising the diversity of perceiving the same phenomena.

The researchers, students, academics and practitioners will find here many interesting issues, which can stimulate further discussions, research and social practices related to providing assistance to other people.

Keywords: international social work, social problems, activism, helping professions, social change.

******

Zbiór prac badawczych z zakresu pracy socjalnej prowadzonych w latach 2015-2019 przez studentów zajmujących się różnymi obszarami działalności społeczno-wychowawczej oraz pomocowej w ramach programu studiów magisterskich Erasmus Mundus ADVCANCES (Advanced Development in Social Work). Atutem publikacji jest przedstawienie badania przez obcokrajowców różnych wymiarów pomocy społecznej i edukacyjnej w Polsce oraz pracy socjalnej i działań pomocowych z perspektywy wielokulturowej, globalnych przemian oraz międzynarodowej edukacji.

Prezentowane teksty autorów – mających praktyczne doświadczenia zdobyte we własnych krajach, a obecnie rozwijających kariery zawodowe o zasięgu międzynarodowym – stanowią inspirację i punkt wyjścia do dyskusji o pracy socjalnej na całym świecie w jej różnorodnych odsłonach. Coraz większa mobilność badaczy, praktyków i usługobiorców działań pomocowych wymusza zmianę w myśleniu o celach, założeniach i funkcjach tych przedsięwzięć, które już nie tylko mogą, lecz powinny być wzbogacone perspektywą oglądu „z zewnątrz”. Nie ma bowiem lepszej drogi do dialogu o tożsamości dyscypliny, różnorodności podejść i uniwersalności standardów pomocowych niż rozpoznanie odmienności postrzegania tych samych zjawisk.

Badacze, studenci, akademicy i praktycy znajdą w tym opracowaniu wiele interesujących tematów, które mogą stać się impulsem do dalszych dyskusji, rozwoju badań i praktyk społecznych związanych z misją niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Agnieszka Naumiuk – doctor habilitatus in humanities, associate professor at the Integration, Inclusion and Social Education Unit at the Faculty of Education of the University of Warsaw. Her interests include: the educational role of social organisations, citizen participation in educational processes, the role of social activists in social changes, social integration and inclusion, the connections between education and social work. She is the author of numerous articles and the following books: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way [The Educational Role of Non-governmental Organisations on the Example of the United Way Movement] (2003), Uczestnictwo społeczne młodzieży [Youth Social Participation] (2007), Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) [Education – Participation – Change in the Experiences and Notions of Local Social Activists] (2014).

******

Agnieszka Naumiuk – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Inkluzji, Integracji i Edukacji Społecznej w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań należą: edukacyjna rola organizacji społecznych, zaangażowanie obywateli w procesy wychowania, rola działaczy społecznych i społeczników w zmianie społecznej, integracja i inkluzja społeczna, związki pedagogiki z pracą socjalną. Autorka książek: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way (2003), Uczestnictwo społeczne młodzieży (2007), Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) (2014) oraz licznych artykułów naukowych.


Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel