Informacje o publikacji
Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Znakomite studium teoretyczno-empiryczne z zakresu pedeutologii, które pomaga zrozumieć złożoność pracy nauczyciela z punktu widzenia prawa oraz etyki tego zawodu. Autorka w sposób niezwykle kompetentny i jednocześnie przystępny omawia specyfikę zawodu... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5010-5
EAN:
9788323550105
Liczba stron:
306
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
2,83 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550105
Znakomite studium teoretyczno-empiryczne z zakresu pedeutologii, które pomaga zrozumieć złożoność pracy nauczyciela z punktu widzenia prawa oraz etyki tego zawodu. Autorka w sposób niezwykle kompetentny i jednocześnie przystępny omawia specyfikę zawodu nauczyciela, prezentując autorski model differentia specifica oraz stan i dynamikę zmian w tym zawodzie w Polsce. Analizuje zasadnicze zagadnienia, takie jak odpowiedzialność zawodowa nauczyciela, dylematy etyczne nauczycieli i kodeks etyki zawodu nauczyciela. Przedstawia rozważania na temat atrakcyjności tej pracy, przywołuje mierniki pozwalające odnieść się do owej atrakcyjności i formułuje siedem zasadniczych wyzwań, którym należy stawić czoła, aby wzmocnić zawód nauczyciela.

Niezwykle ważna i aktualna książka podejmująca wiele kwestii, których w pedeutologii dotychczas w ogóle lub przynajmniej w zadowalającym stopniu nie dostrzegano i nie doceniano, a niejednokrotnie je marginalizowano lub wręcz pomijano w rozważaniach nad nauczycielem i zawodem nauczyciela.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Pedeutology. Legal and Ethical Bases of the Teaching Profession

A theoretical-empirical study on pedeutology, which helps understand the complexity of from the legal and ethical perspective, The author describes the specific nature of the teaching profession in a competent and accessible manner, presenting her own model of differentia specifica. She also presents the current state and the dynamics of changes in this profession in Poland. She analyses key issues such as teacher’s professional responsibility, ethical dilemmas and a professional code of ethics. She reflects on the attractiveness of the job and the measures of it. Finally, she presents seven significant challenges that should be faced to strengthen the teaching profession.

Keywords: teacher, the ethics of teaching profession, the quality of teaching, pedeutology, educational law.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, profesor honorowy Uniwersytetu w Aarhus. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP 2014-2020), wiceprzewodnicząca World Education Reasearch Association (WERA), członkini Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association (EERA), przewodnicząca Sieci Naukowej Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE Network 2016-2020). Redaktor serii naukowej "Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice" (Brill), redaktor naczelna „Kwartalnika Pedagogicznego” (WUW).
Od ponad 25 lat naukowo zajmuje się takimi subdyscyplinami pedagogiki jak: pedeutologią, pedagogiką porównawczą, pedagogiką szkoły oraz zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym. Promotor rozpraw doktorskich z zakresu edukacji, kompetencji, rozwoju i pracy nauczyciela oraz przywództwa edukacyjnego i kultury szkoły. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz w doskonaleniu dyrektorów szkół z zakresu przywództwa edukacyjnego.
Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela (WUW 2021), Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (WUW 2020), Teacher Leadership (2018), O nową jakość edukacji nauczycieli (WUW 2017), Etyka w systemie edukacji w Polsce (współaut. A.J. Jeżowski, S. Więsław, 2017), Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy (2015), Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania (współred. nauk. S.M. Kwiatkowski, 2014), Skuteczne przywództwo na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze (2012), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (2010), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków (2007) oraz Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne (2003).


Zamknij
Jplayer
pixel