Informacje o publikacji
Studia Polsko-Ukraińskie 2021/8 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer ukazuje się w 150 rocznicę urodzin Łesi Ukrainki (Łarysy Petriwny Kosacz), której życie i twórczość są związana z Polską. Czytelnik znajdzie w nim artykuły poświęcone 14-tomowemu wydaniu utworów Łesi Ukrainki, które po raz pierwszy ukazują się... czytaj więcej

Studia Polsko-Ukraińskie 2021/8 (PDF)

Redaktor naczelna Walentyna Sobol
Nazwa serii/czasopisma: Studia Polsko-Ukraińskie
Data wydania: 2021-09-09
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
ukraiński
ISBN/ISSN:
2451-2958
Liczba stron:
298
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
1,69 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Numer ukazuje się w 150 rocznicę urodzin Łesi Ukrainki (Łarysy Petriwny Kosacz), której życie i twórczość są związana z Polską. Czytelnik znajdzie w nim artykuły poświęcone 14-tomowemu wydaniu utworów Łesi Ukrainki, które po raz pierwszy ukazują się bez ingerencji cenzury. Monumentalne dzieło jest wynikiem badań prowadzonych przez ukraińskich i polskich naukowców. Rdzeń czasopisma stanowią dwa teksty poświęcone polskim oraz ukraińskim ego-dokumentom, tak dawnym, jak i współczesnych: „W kręgu ego-dokumentów ukraińskich i polskich” oraz „Ego-materiały wobec wyzwań współczesności”. W roczniku znajdują się też prace poświęcone komparatystyce literackiej i filozoficznej. W części In memoriam Teresa Chynczewska-Hennel pisze o profesorze Ihorze Skoczylasie, autorze książek i artykułów naukowych dotyczących historii regionu Tarnopola oraz historii Kościoła na Ukrainie.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The issue was published on the 150th anniversary of Lesya Ukrainka (Larysa Petrivna Kosach), whose life and works are connected with Poland. The reader will find articles devoted to the 14-volume edition of Lesya Ukrainka's works, which for the first time appeared without censorship interference. The monumental work is the result of research conducted by Ukrainian and Polish scholars.

The journal's core consists of two texts devoted to Polish and Ukrainian ego-documents, both past and present: "In the circle of Ukrainian and Polish ego-documents" and "Ego-materials towards the challenges of modernity." The yearbook also includes works devoted to literary and philosophical comparative studies.

In the In memoriam section, Teresa Chynczewska-Hennel writes about Professor Ihor Skoczylas, the author of books and scientific articles on the history of the Ternopil region and the history of the Church in Ukraine.

Walentyna SobolProf. zwycz., dr hab. Valentyna Sobol − historyk literatury w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich, rzeczywisty członek Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, od 2014 roku redaktor naczelna rocznika „Studia Polsko-Ukraińskie”. Zajmuje się historią literatury ukraińskiej X–XVIII wieku w kontekście europejskim, komparatystyką literacką, teorią literatury, polsko-ukraińskimi powiązaniami literacko-kulturalnymi, szczególnie w bliskim jej zainteresowaniom okresie baroku.
Autorka książek: З глибини віків (1995, 2002), Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996), 12 подорожей в країну давнього письменcтва (2003), Пам’ятна книга Дмитра Туптала (2004), Не будьмо тінями зникомими (2006), Українське бароко. Тексти і контексти (WUW 2015), Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat” (WUW 2018), Filip Orlik (1672–1742) i jego "Diariusz" (WUW 2021), a także kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz serii "До джерел" − pierwszych w Polsce podręczników do liceum ogólnokształcącego (z ukraińskim językiem nauczania): Історія давньої української літератури (2005, wyd. 2 − 2008), Історія української літератури ХІХ − початку ХХ ст. (2006), Історія української літератури ХХ − початку ХХІ ст. (2007). Współautorka drugiego tomu akademickiej Історії української літератури (2015). Publikowała m.in. w czasopismach „Слово і час”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Humanistyczny”, „The Ukrainian Quarterly”. Była współredaktor Warszawskich Zeszytów Ukrainоznawczych.

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel