Informacje o publikacji
Studia Polsko-Ukraińskie 2021/8 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer ukazuje się w 150 rocznicę urodzin Łesi Ukrainki (Łarysy Petriwny Kosacz), której życie i twórczość są związana z Polską. Czytelnik znajdzie w nim artykuły poświęcone 14-tomowemu wydaniu utworów Łesi Ukrainki, które po raz pierwszy ukazują się... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
ukraiński
ISBN/ISSN:
2451-2958
Liczba stron:
298
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
1,69 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Numer ukazuje się w 150 rocznicę urodzin Łesi Ukrainki (Łarysy Petriwny Kosacz), której życie i twórczość są związana z Polską. Czytelnik znajdzie w nim artykuły poświęcone 14-tomowemu wydaniu utworów Łesi Ukrainki, które po raz pierwszy ukazują się bez ingerencji cenzury. Monumentalne dzieło jest wynikiem badań prowadzonych przez ukraińskich i polskich naukowców. Rdzeń czasopisma stanowią dwa teksty poświęcone polskim oraz ukraińskim ego-dokumentom, tak dawnym, jak i współczesnych: „W kręgu ego-dokumentów ukraińskich i polskich” oraz „Ego-materiały wobec wyzwań współczesności”. W roczniku znajdują się też prace poświęcone komparatystyce literackiej i filozoficznej. W części In memoriam Teresa Chynczewska-Hennel pisze o profesorze Ihorze Skoczylasie, autorze książek i artykułów naukowych dotyczących historii regionu Tarnopola oraz historii Kościoła na Ukrainie.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The issue was published on the 150th anniversary of Lesya Ukrainka (Larysa Petrivna Kosach), whose life and works are connected with Poland. The reader will find articles devoted to the 14-volume edition of Lesya Ukrainka's works, which for the first time appeared without censorship interference. The monumental work is the result of research conducted by Ukrainian and Polish scholars.

The journal's core consists of two texts devoted to Polish and Ukrainian ego-documents, both past and present: "In the circle of Ukrainian and Polish ego-documents" and "Ego-materials towards the challenges of modernity." The yearbook also includes works devoted to literary and philosophical comparative studies.

In the In memoriam section, Teresa Chynczewska-Hennel writes about Professor Ihor Skoczylas, the author of books and scientific articles on the history of the Ternopil region and the history of the Church in Ukraine.


Zamknij
Jplayer
pixel