Informacje o publikacji
Pamięć Juliusza Słowackiego (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka, ukazująca twórczość Juliusza Słowackiego w perspektywie pamięci kulturowej, sytuuje się w nurcie memory studies. Jej celem jest prześledzenie relacji pamięci, wspomnienia, upamiętniania, a także opisanie stosunków i zależności, jakie zachodzą... czytaj więcej

Pamięć Juliusza Słowackiego (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
59,00 zł
29.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (29,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5047-1
EAN:
9788323550471
Liczba stron:
518
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
2,11 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396
Książka, ukazująca twórczość Juliusza Słowackiego w perspektywie pamięci kulturowej, sytuuje się w nurcie memory studies. Jej celem jest prześledzenie relacji pamięci, wspomnienia, upamiętniania, a także opisanie stosunków i zależności, jakie zachodzą między pamięcią indywidualną a zbiorową, pamięcią a biografią oraz historią w utworach poety. Autorzy w sposób nowatorski i wieloaspektowy rekonstruują idee, formuły i pojęcia współtworzące swego rodzaju filozofię pamięci w twórczości Słowackiego.

******

The Memory of Juliusz Słowacki

The book, which shows the works of Juliusz Słowacki from the perspective of cultural memory, belongs to memory studies. It aims to follow the relations between memory, reminiscence and commemoration, as well as to describe the relations and interdependencies between individual and collective memory, memory, biography and history in the poet’s works. The authors, in an innovative and multi-faceted manner, reconstruct ideas, formulas and notions, which develop a sui generis philosophy of memory in Słowacki’s works.

Keywords: Juliusz Słowacki, memory, reminiscence, imagination, mnemotopos.

Małgorzata Łoboz, https://orcid.org/0000-0002-0705-8219
„I dzwoni cicha dusza muzyczna”. Juliusza Słowackiego pamięć w muzyce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.324-335

Olga Taranek-Wolańska, https://orcid.org/0000-0002-0343-8847
„Nie tworzę prawie nic, lecz przypominam”. Asocjacyjna pamięć Słowackiego w Beniowskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.353-366

Kamil Pilichiewicz, https://orcid.org/0000-0001-5589-6797
„Ogromna pamięć, z myśli uwita łańcucha”. Metempsychoza a autobiografizm w Godzinie myśli Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.137-144

Paulina Abriszewska, https://orcid.org/0000-0001-5938-3163
„Znudzeni wonią kwiatów”. Zmysły, wyobraźnia i pamięć w Godzinie myśli Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.303-313

Wacław Pyczek, https://orcid.org/0000-0002-0606-5791
Anhelli – pamięć i tożsamość
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.336-352

Natalia Szerszeń, https://orcid.org/0000-0002-4974-2158
Dwie pamięci o pięknie w Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.442-455

Ewa Grzęda, https://orcid.org/0000-0001-5254-9458
Juliusza Słowackiego „pamięć florystyczna”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.314-323

Anna Rzepniewska-Kosińska, https://orcid.org/0000-0002-5520-9413
Juliusza Słowackiego pamięć ciała (przyczynek do refleksji nad stosunkiem poety do materii w okresie genezyjskim)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.379-390

Rostyslav Radyshevskyj,
Juliusza Słowackiego Sen srebrny Salomei: dwie prawdy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.98-110

Włodzimierz Toruń, https://orcid.org/0000-0001-8292-110X
Kapłani w pamięci Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.157-174

Agnieszka Górska, https://orcid.org/0000-0002-0913-6495
Księżyc nad miastem. Orientalne Wilno w młodzieńczej poezji Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.33-42

Krzysztof Korotkich, https://orcid.org/0000-0002-4310-0402
Między wspomnieniem a ocaleniem. Pamięć i zapomnienie w listach do matki Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.120-136

Mariya Bracka, https://orcid.org/0000-0002-0883-9973
Mnemotopika Ukrainy w twórczości Juliusza Słowackiego: kontekst aksjologiczny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.82-97

Maria Makaruk, https://orcid.org/0000-0002-9210-5533
Nad trumną bohatera romantycznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.290-302

Zdzisław Libera,
Niepamięć – pamięć o ojczymie, doktorze Auguście Bécu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.145-156

Grażyna Halkiewicz-Sojak, http://orcid.org/0000-0003-4622-7529
O „miejscach pamięci” w poezji Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.23-32

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, https://orcid.org/0000-0001-8051-384X
Pamięć a życie pozagrobowe. O liryku Do Franciszka Szemiotha [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi…] w kontekście homeryckim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.391-400

Andrzej Fabianowski, http://orcid.org/0000-0001-8769-0945
Pamięć alternatywna. Jul Pawła Goźlińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.251-260

Ewa Hoffmann-Piotrowska, http://orcid.org/0000-0002-0214-0862
Pamięć epistemiczna Juliusza Słowackiego jako źródło wiedzy o podmiotowych relacjach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.367-378

Jarosław Ławski, http://orcid.org/0000-0002-1167-5041
Pamięć i projekt kultury: Król-Duch Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.456-470

Irena Fedorowicz, https://orcid.org/0000-0002-4294-0653
Pamięć o Juliuszu Słowackim na Litwie w XX i XXI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.233-250

Marta Białobrzeska, https://orcid.org/0000-0002-0279-8795
Pamięć o Marii i Antonim Malczewskim w poetyckiej refleksji Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.175-184

Urszula Kowalczuk, https://orcid.org/0000-0002-0867-3184
Pamięć Słowackiego w kręgu zagadnień „biografii psychologicznej” Ferdynanda Hoesicka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.195-211

Karol Samsel, http://orcid.org/0000-0002-2047-4508
Pastereczka i cyganiątko, czyli pod jakimi warunkami jest możliwa komparatystyka tekstów genezyjskich?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.416-425

Zbigniew Przychodniak, https://orcid.org/0000-0002-2430-9788
Raptularz podróży wschodniej Juliusza Słowackiego – przestrzeń pamięci poetyckiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.43-64

Dorota Kulczycka, https://orcid.org/0000-0002-2608-3620
Reżyser pyta o Juliusza Słowackiego. Blanche Waleriana Borowczyka (1971) jako adaptacja Mazepy (1839)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.261-289

Urszula Makowska, https://orcid.org/0000-0002-3732-5680
Rysunki Słowackiego z podróży na Wschód jako portale pamięci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.65-81

Maciej Szargot, https://orcid.org/0000-0003-1205-3241
Słowacki czyta Krasińskiego. Przyczynek
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.185-194

Olaf Krysowski, http://orcid.org/0000-0001-7778-856X
Testament ducha. Wspomnienie pani de St. Marcel z domu Chau[mont]
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.401-415

Grzegorz Kubski, https://orcid.org/0000-0003-3930-3001
Tożsamość medytującego oraz jego „wspomnienie niby”, „rewelacja”, „śnicie niby” w Genezis z Ducha
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.426-441

Joanna Dobrowolska, http://orcid.org/0000-0002-3534-5303
W poszukiwaniu „twórczej psyche Słowackiego”. Pamięć o Słowackimoraz mechanizmy pamięci kulturowej w studiach krytycznych Cezarego Jellenty
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.212-232

Lidia Romaniszyn-Ziomek, https://orcid.org/0000-0003-4520-7331
Wyobraźnia i pamięć w dyskursie autobiograficznym Słowackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550396.pp.111-119


Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel