Informacje o publikacji
Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym – self-efficacy... czytaj więcej

Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
36,00 zł
18.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (18,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5103-4
EAN:
9788323551034
Liczba stron:
218
Wielkość pliku:
1,93 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034
W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym – self-efficacy, aż do stanu ambiwalencji spowodowanej dwoistością własnych doświadczeń w pracy pedagogicznej, przeżywania wielu sprzeczności.

Z jednej strony można mówić o pozytywnym wymiarze niepewności stanowiącej przyczynek do innowacyjności nauczycieli i demokratyzacji edukacji. Z drugiej jednak – o niepewności paraliżującej nauczycielską aktywność, powodującej podporządkowanie, prowadzącej do rezygnacji. Może to być zupełne (fizyczne) odejście lub psychiczna nieobecność charakteryzująca się wycofaniem nauczyciela z pełnienia swojej roli zawodowej w sposób twórczy i świadomy.

Książka niezbędna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, którzy na co dzień zaangażowani są w sprawy polskiej edukacji.

******

Areas of Uncertainty in Contemporary Teacher’s Work

The books attempts to show the changeable and ambiguous notion of professional certainty of teachers, from the building experience gained from personal self-efficacy, which gives confidence in professional activity, to the state of ambivalence caused by the duality of their own experiences and conflicts in pedagogical work. The authors pay heed to the special relation of the described competence to COVID-19 pandemic and new challenges for teachers in this connection.

Keywords: teaching profession, self-efficacy, professional certainty, efficacy, professional dilemmas.

Dr Joanna Ludwika Pękala – adiunkt w Zakładzie Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Kreatywnej, kierownik polskiego zespołu projektu Bridging finansowanego w ramach programu Erasmus+. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach pedeutologicznych, a szczególnie na wczesnej edukacji oraz etyce pedagogicznej. Autorka m.in. publikacji Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość? (2017), współautorka publikacji Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela (2021).

Dr Katarzyna Białożyt-Wielonek – sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych tej uczelni, koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023). Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze.

Hanna Kędzierska, https://orcid.org/0000-0003-4187-2764
Zofia Kędzierska, https://orcid.org/0000-0002-4181
Buforowanie prowizorycznych „Ja” – (nie)instytucjonalne zmiany w przebiegu karier zawodowych nauczycieli
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.42-56

Maria Groenwald, https://orcid.org/0000-0003-3771-7286
Czas w pracy nauczyciela. O problematyczności zarządzania nim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.57-69

Joanna Dobkowska-Kubacka, https://orcid.org/0000-0003-0663-4357
Drogowskaz na dydaktycznych ścieżkach czy ścisły kodeks? Zmiany w zapisach dotyczących kształcenia językowego w podstawach programowych edukacji wczesnoszkolnej jako źródło niepewności w pracy nauczyciela
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.149-166

Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, https://orcid.org/0000-0002-8927-8943
Wioletta Kiełbicka, https://orcid.org/0000-0002-5701-7802
Inspirujący niepokój i radosna niepewność: pedagogika teatru w przestrzeni szkoły
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.186-198

Iga Kazimierczyk, https://orcid.org/0000-0002-2008-7962
Moi uczniowie nudzą si ę w szkole. Co wiedzą i sądzą o tym nauczyciele
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.199-212

Kamila Wichrowska, https://orcid.org/0000-0003-3559-9706
Paulina Marchlik, https://orcid.org/0000-0002-4609-1900
Nauczyciel języka obcego a kształcenie zdalne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.167-185

Anna Grygoruk, https://orcid.org/0000-0002-5276-5019
Nauczyciel wobec cyfrowej transformacji rzeczywistości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.109-120

Katarzyna Białożyt, https://orcid.org/0000-0001-7047-5763
Obszary niepewności w pracy nauczyciela z perspektywy emerytowanych nauczycielek
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.70-85

Joanna Pękala, https://orcid.org/0000-0003-4554-1962
Inga Mączka, https://orcid.org/0000-0003-0306-9006
Poczucie skuteczności zawodowej nauczyciela w opiniach studentów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.29-41

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, https://orcid.org/0000-0002-0952-8931
Poczucie własnej skuteczności nauczyciela w kontekście problemu przemocy rówieśniczej wśród uczniów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.121-134

Aleksandra Szyller, https://orcid.org/0000-0003-1438-1150
Podręcznik w edukacji wczesnoszkolnej – wsparcie czy ograniczenie?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.135-148

Wanda Dróżka, https://orcid.org/0000-0002-0628-1179
Refleksyjność nauczyciela wobec wyzwań epoki niepewności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.86-108

Stefan Tomasz Kwiatkowski, https://orcid.org/0000-0003-3037-2983
Stan niepewności w przededniu podjęcia pracy. Czy osobowość wpływa na poziom poczucia własnej skuteczności kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551034.pp.11-28


Zamknij
Jplayer
pixel