Informacje o publikacji
Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Masowe protesty po wyborach prezydenckich 2020 roku w Białorusi unaoczniły wszystkie słabości oficjalnej machiny propagandowej. W monografii scharakteryzowano narzędzia kulturowego protestu (transparenty, muzyka, sztuka uliczna, cyfrowe formy oporu)... czytaj więcej

Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5242-0
EAN:
9788323552420
Liczba stron:
330
Wielkość pliku:
12,63 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552345
Masowe protesty po wyborach prezydenckich 2020 roku w Białorusi unaoczniły wszystkie słabości oficjalnej machiny propagandowej. W monografii scharakteryzowano narzędzia kulturowego protestu (transparenty, muzyka, sztuka uliczna, cyfrowe formy oporu), dzięki którym obnażony został deficyt prawdy w relacjach władza–społeczeństwo. Dezawuują one i ośmieszają zarówno podejmowane przez ośrodek prezydencki wysiłki organizacyjne, jak i długoterminową strategię propagandy oficjalnej. Niezależnie od politycznego rozstrzygnięcia kryzys 2020 roku będzie miał trwałe konsekwencje polityczne, społeczne, kulturowe. Jest to ważny element budowania współczesnej tożsamości białoruskiej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The Way to Freedom. Belarusian Cultural Guerrilla Movement in Public Space and on the Internet

Mass protests in Belarus after the presidential election in 2020 showed all weaknesses of the official propaganda. The monograph characterises the tools of the cultural protest (banners, music, street art, digital forms of resistance), which exposed a deficit of truth in the relations between the government and society. They undermine and ridicule the actions undertaken by the presidential centre as well as the long-term strategy of the official propaganda. Regardless of the political outcome, the 2020 crisis will have long-lasting political, social and cultural consequences. It is an important factor in building the contemporary Belarusian identity.

Keywords: Belarus, cultural protest, 2020 elections, Alexander Lukashenko, counterculture.

Prof. dr hab. Joanna Getka – kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW), filolożka, białorutenistka i rusycystka, kulturoznawczyni. Autorka monografii i artykułów z zakresu kultury piśmienniczej białoruskiego i ukraińskiego obszaru kulturowego oraz kształtowania się nowoczesnej tożsamości kulturowej Białorusinów i Ukraińców.

Dr Jolanta Darczewska – doktor nauk humanistycznych, politolożka, tłumaczka, znawczyni problematyki bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego. W latach 1992-2021 związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w latach 2007-2011 jego dyrektorka. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa państw obszaru poradzieckiego w wymiarze wewnętrznym, w tym zarządzania bezpieczeństwem, wyspecjalizowanych organów administracji państwowej i ich roli w systemie politycznym.


Zamknij
Jplayer
pixel