Informacje o publikacji
Użyteczność geowizualizacji wieloelementowych w kontekście semiotyki kartograficznej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja poświęcona jest geowizualizacjom wieloelementowym, czyli interaktywnym opracowaniom składającym się z kilku modułów prezentujących dane przestrzenne za pomocą różnych form, w tym map. Praca obejmuje zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania... czytaj więcej

Użyteczność geowizualizacji wieloelementowych w kontekście semiotyki kartograficznej – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5341-0
EAN:
9788323553410
Liczba stron:
157
Wielkość pliku:
27,26 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553410
Publikacja poświęcona jest geowizualizacjom wieloelementowym, czyli interaktywnym opracowaniom składającym się z kilku modułów prezentujących dane przestrzenne za pomocą różnych form, w tym map. Praca obejmuje zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania empiryczne z wykorzystaniem metody eye tracking. Celem Autorki było m.in. określenie sposobu wykorzystania geowizualizacji wieloelementowych przez niedoświadczonych użytkowników i sformułowanie na tej podstawie wskazówek dla osób projektujących takie opracowania oraz przygotowujących materiały szkoleniowe do pracy z podobnymi rozwiązaniami.

Publikacja polecana jest badaczom z zakresu kartografii i geowizualizacji oraz studentom kierunków geograficznych, w szczególności specjalizacji kartograficznej i geoinformatycznej, a także adeptom nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanym klarowną prezentacją bogatych danych przestrzennych. Może również znaleźć odbiorców wśród praktyków – specjalistów różnych dziedzin, poszukujących najlepszych rozwiązań umożliwiających jednoczesną prezentację kilku powiązanych ze sobą informacji.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The usability of coordinated and multiple views geovisualization tools in the context of cartographic semiotic

The work presents study on coordinated and multiple views (CMV) geovisualisation tools, i.e., interactive tools consisting of several views presenting spatial data in various forms, including maps. The study covers both theoretical considerations and eye-tracking empirical study. Among other things, the author aimed to explore how inexperienced users learn and work with CMV geovisualization tools. On this basis, guidelines were formulated for CMV designers and authors of training materials supporting these tools.

Keywords: coordinated and multiple views, CMV, cartographic semiotic, user study, eye tracking, cartography, geovisualization.

Zastosowane przez Autorkę metody i narzędzia sytuują tę pracę w czołówce badań kartograficznych prowadzonych w Polsce i pokazują, w jak różny sposób możemy badać mapy – główny przedmiot zainteresowania kartografów.
Z recenzji dr hab. Beaty Konopskiej, prof. UMCS

W polskiej literaturze kartograficznej jest to praca zdecydowanie nowatorska […]. Należy podkreślić szerokie omówienie podstaw teoretycznych, łączących kartografię, geowizualizację i GIScience, oraz wyczerpującą charakterystykę geowizualizacji wieloelementowych, które są podstawowym przedmiotem badań eksperymentalnych, […], a także zastosowań metody eye tracking, rejestru interakcji oraz protokołów głośnego myślenia.
Z recenzji dr hab. Wiesławy Żyszkowskiej, prof. emeryt. UWr

Dr Izabela Gołębiowska – doktor w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii, kartograf, pracownik naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, laureatka stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i innych nagród. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Research Council of Norway. Jej zainteresowania naukowe obejmują poznawcze aspekty czytania i analizy informacji przestrzennych z map. Zagadnienia te eksploruje między innymi poprzez badania z użytkownikami map i opracowań kartograficznych. Badania te służą optymalizacji redakcji map i różnego typu geowizualizacji poprzez dostosowanie do potrzeb oraz możliwości ich użytkowników.


Zamknij
Jplayer
pixel