Informacje o publikacji
Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2. Fieldwork & Research – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom jest przeglądem najnowszych polskich badań archeologicznych w północno-wschodniej Afryce, basenie Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie. Wśród artykułów ułożonych chronologicznie od okresu predynastycznego w Egipcie (III tys. p.n.e.) po okres... czytaj więcej

Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2. Fieldwork & Research – PDF

Redaktor naczelna Iwona Zych
Redaktor naukowy: Zych Iwona
Data wydania: 2022-01-05
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
2083–537X
Liczba stron:
764
Wielkość pliku:
24,59 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Tom jest przeglądem najnowszych polskich badań archeologicznych w północno-wschodniej Afryce, basenie Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie.. Wśród artykułów ułożonych chronologicznie od okresu predynastycznego w Egipcie (III tys. p.n.e.) po okres Królestwa Funj w Sudanie (XVI w. n.e.) znajdują się rozszerzone prezentacje wyników wykopalisk prowadzonych w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 oraz przeglądowe studia, będące pokłosiem indywidualnych badań członków ekspedycji.

Najliczniej reprezentowane są badania w Egipcie: do najwcześniejszych badanych stanowisk należą Tell el-Farcha, Sakkara, Tell el-Retaba, Gebelein oraz Asasif i Deir el-Bahari w Tebach Zachodnich. Na Bliskim Wschodzie odpowiada im chronologicznie twierdza w Metsamor w Armenii. W tej części wyróżnia się przekrojowa analiza zmian krajobrazowych zachodzących w Dolinie Nilu, autorstwa Natalii Małeckiej-Drozd. Łukasz Jarmużek z współautorami przedstawia wyniki studiów nad domami mieszkalnymi z Trzeciego Okresu Przejściowego w Tell el-Retaba w Egipcie w ujęciu „activity-area analysis”. Poszerzonym studium roli metali w późnobrązowej społeczności Myken w Grecji jest artykuł Stephanie Aulsebrook.

Okres klasyczny w historii cywilizacji śródziemnomorskich reprezentowany jest przez tradycyjny zestaw stanowisk badanych przez polskie ekspedycje. Wśród prezentowanych dokonań wykopaliskowych należy wymienić najnowsze sezony prac w Aleksandrii (Kom el-Dikka) i w Marea w Egipcie. Badania powierzchniowe prowadzone były w Armenii (Pokr Vedi), Maroko (Tingitana Frontier Project) oraz w Chorwacji (Wyspa Rab). Szczegółowe studia znalezisk dotyczą ceramiki, szkła, lampek oliwnych, monet i innych kategorii (Beit Ras w Jordanii; Akrai na Sycylii; Novae w Bułgarii; Aleksandria w Egipcie; Chhim w Libanie). Kwestią nadwyżek w produkcji kamienia budowlanego pozyskiwanego z kutych w skale grobów w Marina el-Alamein w Egipcie zajął się Szymon Popławski. Przemysław Bobrowski z współautorami prezentują post-meroicki okres cmentarza odkrytego w Khor Shambat w Sudanie, znanego dotychczas raczej z neolitycznych znalezisk.

Tom zamykają artykuły dotyczące średniowiecza w Sudanie. W krótkiej historii Pachoras/Faras między V a VII w. n.e. Włodzimierz Godlewski podejmuje zagadnienie katastrofalnej powodzi, która zniszczyła to miasto w połowie VI w. n.e. Malowidła średniowieczne z Pachoras i Dongoli są punktem wyjścia studium Magdaleny Łaptaś o przedstawieniach archaniołów i aniołów w Nubii. Wreszcie Magdalena M. Woźniak przedstawia zespół tkanin pochodzących z Dongoli w Sudanie z okresu Królestwa Funj.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel