Informacje o publikacji
Przegląd Humanistyczny 2017/2 (457) – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer tematyczny poświęcony "konfliktowym rocznicom" oraz zjawiskom kulturowym i społecznym, które wiążą się z rocznicowymi obchodami. Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska... czytaj więcej

Przegląd Humanistyczny 2017/2 (457) – PDF

Redaktor tomu Lech M. Nijakowski
Nazwa serii/czasopisma: Przegląd Humanistyczny
Redaktor naukowy: Nijakowski Lech M.
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
0033-2194
EAN:
977003321917502
Liczba stron:
188
Wielkość pliku:
3,46 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Numer tematyczny poświęcony "konfliktowym rocznicom" oraz zjawiskom kulturowym i społecznym, które wiążą się z rocznicowymi obchodami.

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii i językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Keywords: contentious anniversaries, memorials, battle of the Ebro, memory of the 1905 Revolution, politics of memory, Year of Copernicus, commemoration policy, Roman rationalism, pogrom of Jews, Warsaw cinema, Hiroshima.


Zamknij
Jplayer
pixel