Informacje o publikacji
Conflicts over use of urban and regional spaces in the time of climate changes. Good management and planning practices – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tereny zamieszkane przez człowieka od zawsze były areną konfliktów. Bardziej uprzemysłowione regiony przyciągają nowych mieszkańców, którzy szukają tu swojego miejsca i możliwości pracy. Nadmierne migracje powodują przeludnienie i brak terenów dla nowego... czytaj więcej

Conflicts over use of urban and regional spaces in the time of climate changes. Good management and planning practices – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4862-1
EAN:
9788323548621
Liczba stron:
304
Wielkość pliku:
5,75 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546
Tereny zamieszkane przez człowieka od zawsze były areną konfliktów. Bardziej uprzemysłowione regiony przyciągają nowych mieszkańców, którzy szukają tu swojego miejsca i możliwości pracy. Nadmierne migracje powodują przeludnienie i brak terenów dla nowego budownictwa, co rodzi napięcia społeczne. Konflikty o wodę, o stały dostęp do energii elektrycznej, zasoby naturalne i dostęp do edukacji to codzienne problemy we wszystkich częściach świata.

Niniejsza publikacja jest kontynuacją tematów poruszanych we wcześniejszych monografiach, które powstały w wyniku wspólnych badań geografów z Polski i Ameryki Łacińskiej, realizowanych w ramach wielu projektów poświęconych kwestiom miast. Ten tom jest pierwszym z dwóch wydanych w 2021 roku i zawiera teksty prezentujące nowe studia przypadków i nowe idee na temat zrównoważonego rozwoju, ryzyka i lokalnego rozwoju w Polsce, Kolumbii i innych krajach Ameryki Południowej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Słowa kluczowe: miasto, region, planowanie przestrzenne, Kolumbia, Warszawa, rozwój zrównoważony.

******

The areas inhabited by man have always been an arena of conflict. The more developed regions attract new residents, who seek their place and work there. Excessive migration causes congestion, lack of space for new buildings and hence conflicts. Conflicts over water, over sustainable electricity, over resources, over access to education are also everyday topics in all parts of the world.

This publication is a continuation of the topics discussed in earlier monographs, which were the result of joint research of Polish and Latin American geographers within many projects dedicated to urban issues. It is the first of the two volumes published in 2021 and contains texts presenting new case studies and new ideas about sustainable development, risk and local development in Poland, Colombia and other South American countries.

Keywords: city, region, spatial planning, Colombia, Warsaw, sustainable development.

Zobacz inną publikację z serii: Sustainable development. Crossing borders, breaking stereotypes »


Christian Alejandra Vidal Sierra, https://orcid.org/
Ciro Alfonso Serna Mendoza, https://orcid.org/
Coral Jazvel Pacheco Figueroa, https://orcid.org/
A look at the importance of the economic valuation of the regulation services of natural wetlands
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.196-205

Mirosława Czerny, https://orcid.org/
Patrycja Starzec, https://orcid.org/
Allotments in urban space – modern components of city greenery or communist relics? An analysis of the issue as exemplified by Warsaw
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.58-84

Víctor Julio Balanta Martínez, https://orcid.org/
Ciro Alfonso Serna Mendoza, https://orcid.org/
Bio-accounting: an alternative to the challenges of the accounting science
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.268-283

Dominik Różewicz, https://orcid.org/
Commemoration of destruction and celebration of reconstruction. The evolution of Rotterdam’s approach to the city’s history 1945–2019
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.30-42

Tulia Elena Hernández Burbano, https://orcid.org/
Javier Gonzaga Valencia Hernandez, https://orcid.org/
Disaster-safe territories from land management
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.145-154

Hanna Orjuela, https://orcid.org/
Duván Ramírez, https://orcid.org/
Energy efficiency as a sustainable development strategy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.178-195

Roberto Saavedra Ardila, https://orcid.org/
Jorge William Arboleda Valencia, https://orcid.org/
Future perspectives of sustainable development: an innovative planning approach to water in the eastern Colombian region
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.219-242

Katarzyna Dembicz, https://orcid.org/
Indigenous populations of Costa Rica in educational discourse. A review of “manual para la mediación cultural”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.284-320

Sylwia Dudek-Mankowska, https://orcid.org/
Ciro Alfonso Serna Mendoza, https://orcid.org/
Public spaces in urban policy: evolution of approaches on the example of??a??post-socialist city
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.85-100

Dorota Mantey, https://orcid.org/
Recreational public spaces in the context of suburbanization. Polish case study
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.43-57

Claudia Jurado Alvarán, https://orcid.org/
Rural youth migration from a sustainable perspective
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.251-267

Luis Alfredo Munoz Velasco, https://orcid.org/
Sylwia Kulczyk, https://orcid.org/
Social construction of innovative and competitive territories in Colombia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.125-144

Ciro Alfonso Serna Mendoza, https://orcid.org/
Diana Sofía Serna Giraldo, https://orcid.org/
Diego Hernández García, https://orcid.org/
Social development and social movements
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.243-250

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, https://orcid.org/
Magdalena Fuhrmann, https://orcid.org/
System transformation and what happens next? Post-industrial heritage in Warsaw – assessment attempt
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.101-124

Jaime Mejía Gutiérrez, https://orcid.org/
The territorial ordering in the metropolitan area of South-Central Caldas in the contexts of climate change
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.13-29

Hernando Gil Tovar, https://orcid.org/
Sylwia Kulczyk, https://orcid.org/
Trust in congress and the sustainable development of Colombian territory
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.155-177

Ciro Alfonso Serna Mendoza, https://orcid.org/
Eutimio Mejia Soto, https://orcid.org/
Water governance and bio-accounting
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548546.pp.206-218


Zamknij
Jplayer
pixel