Informacje o publikacji
W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe. Tom II – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentowany tom jest drugą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą i odwołującego się przy tym do przedoświeceniowego modelu polaryzacji Europy, wedle osi podziału na Północ i Południe (część I... czytaj więcej

W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe. Tom II – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
55,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 75% (41,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2016
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2309-3
EAN:
9788323523093
Liczba stron:
526
Wielkość pliku:
1,05 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017
Prezentowany tom jest drugą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą i odwołującego się przy tym do przedoświeceniowego modelu polaryzacji Europy, wedle osi podziału na Północ i Południe (część pierwsza nosi tytuł Wśród krajów Północy...). Studia uczonych z ośrodków naukowych Polski, Szwajcarii, Francji, Włoch i Portugalii ukazują Rzeczpospolitą jako uczestnika w dialogu wartości z krajami romańskiego Południa, rejestrują bilateralne związki, badają subtelną materię „polskości”, jej wizerunku wyłaniającego się z kultur romańskich, analizują modele „obcości” widoczne w kulturze staropolskiej. Odsłaniają jej obraz jako kultury twórczej, dynamicznej, przyjmującej, ale też transformującej recypowane wartości i nadającej im własne, niepowtarzalne piętno.

12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne i religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

Zobacz inne publikacje z serii: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości »

Matylda Urjasz-Raczko,
Duma i uprzedzenie. Strategia dyplomacji hiszpańskiej wobec pierwszych wolnych elekcji w Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.405-429

Jan Kieniewicz,
Hiszpania a Rzeczpospolita
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.387-404

Dorota Półćwiartek-Dremierre,
Humanizm i reformacja. Dialog wartości w polsko-francuskich stosunkach literackich i kulturalnych od XV do końca XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.200-257

Alina Nowicka-Jeżowa,
Idee i poetyka. Inspiracje włoskie w literaturze staropolskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.165-199

Joanna Partyka, https://orcid.org/0000-0003-0676-758X
Kobiety a hiszpańska obecność w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.430-448

Dorota Półćwiartek-Dremierre,
Niebezpieczeństwa „galanterii”, czyli wpływy francuskie a przemiany w mentalności i kulturze intelektualnej Rzeczypospolitej XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.291-348

Maria Maślanka-Soro,
Nowołacińska literatura włoska w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.119-164

Andrea Ceccherelli,
Obraz kultury polskiej we włoskim piśmiennictwie XIV–XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.19-52

Beata Cieszyńska,
Pierwsza Rzeczpospolita wobec Luzytanii. Kontakty i porównania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.469-493

François Rosset,
Polskość we francuskich fikcjach epoki baroku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.258-290

Andrzej Rabsztyn,
Reminiscencje francuskiego oświecenia w osiemnastowiecznej literaturze polskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.349-386

Małgorzata Wojtyniak,
Rzeczpospolita i Hiszpania w kręgu europejskiej respublica litteraria
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.449-468

Piotr Salwa,
Włoska literatura w języku rodzimym (volgare) w dawnej Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.53-78

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee,
Wprowadzenie do tomu II
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.7-18

Mirosław Lenart,
Związki teatru polskiego i włoskiego w dobie wczesnonowożytnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523017.pp.79-118

Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel