Informacje o publikacji
Studia Polsko-Ukraińskie 2022/9 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W pierwszej części czasopisma „Ad fontes” znajdują się artykuły Mirosława Nagielskiego, arcybiskupa Ihora Isiczenko, Huana Mejmeja (Specific of the Genre and System of Images in the Tragicomedy “Volodymyr” by Theophan Prokopovych), Andrija Bovhyria, Fana... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
ukraiński
,
angielski
ISBN/ISSN:
2451-2958
Liczba stron:
254
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
2,83 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
W pierwszej części czasopisma „Ad fontes” znajdują się artykuły Mirosława Nagielskiego, arcybiskupa Ihora Isiczenko, Huana Mejmeja (Specific of the Genre and System of Images in the Tragicomedy “Volodymyr” by Theophan Prokopovych), Andrija Bovhyria, Fana Rui (Ukrainian model of thinking in Taras Shevchenko’s story “Naimychka”). Dział „Filip Orlik i Hryhorij Skoworoda. Dwie wiekopomne postaci” poświęcony jest interesującym badaniom Hennadija Nohy i Walentyny Sobol, w dziale „Zagadnienia komparatystyki literackiej” zaprezentowane zostały artykuły licznych badaczy: Sofii Wareckiej, Switlany Macenko, Diany Melnyk, Jaryny Tarasiuk, Iryny Kropywko oraz Chrystyny Semeryn. W części „Wyzwania XX–XXI wieku” Czytelnicy mogą zapoznać się z pracami Teresy Chynczewska-Hennel (Between Slavia Latina and Slavia Orthodoxa. The Discussion of Ihor Skochylyas with the Concept by Riccardo Picchio), Ludmiły Tarnaszynskiej (Ego-дискурс українського шістдесятництва як зріз епохи вивільненої свободи), Ihora Stamboła (Про перешкоди книговиданню, український театр та біографії: елементи власних спогадів у публіцистиці Михайла Комарова), Eugeniusza Sobola (Wątki ukraińskie w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego).

Redakcja oddaje ten numer do rąk Czytelników w bardzo trudnym okresie – podczas niesprowokowanej rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The first part of the journal 'Ad Fontes' includes articles by Miroslaw Nagielski, Archbishop Ihor Isichenko, Huan Mejmej (Specific of the Genre and System of Images in the Tragicomedy 'Volodymyr' by Theophan Prokopovych), Andrii Bovhyria, Fan Rui (Ukrainian model of thinking in Taras Shevchenko's story 'Naimychka'). The section "Filip Orlik and Hryhorii Skovoroda. Two eternal figures' is dedicated to the interesting research by Hennadii Noha and Walentyna Sobol; the section 'Issues in Literary Comparative Studies' presents articles by several researchers: Sofia Warecka, Svitlana Matsenko, Diana Melnyk, Yaryna Tarasiuk, Iryna Kropyvko and Khrystyna Semeryn. In the section "Challenges of the XX-XXI century", readers can find the works of Teresa Chynczewska-Hennel (Between Slavia Latina and Slavia Orthodoxa. The Discussion of Ihor Skochylyas with the Concept by Riccardo Picchio), Ludmila Tarnaszynska (Ego-дискурс українського шістдесятництва як зріз епохи вивільненої свободи), Ihor Stambol (Про перешкоди книговиданню, український театр та біографії: елементи власних спогадів у публіцистиці Михайла Комарова), Eugeniusz Sobol (Wątki ukraińskie w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego).

We are handing over the issue to readers at a challenging time – during the unprovoked Russian assault on Ukraine.

Prof. zwycz., dr hab. Valentyna Sobol − historyk literatury w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich, rzeczywisty członek Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, od 2014 roku redaktor naczelna rocznika „Studia Polsko-Ukraińskie”. Zajmuje się historią literatury ukraińskiej X–XVIII wieku w kontekście europejskim, komparatystyką literacką, teorią literatury, polsko-ukraińskimi powiązaniami literacko-kulturalnymi, szczególnie w bliskim jej zainteresowaniom okresie baroku.
Autorka książek: З глибини віків (1995, 2002), Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996), 12 подорожей в країну давнього письменcтва (2003), Пам’ятна книга Дмитра Туптала (2004), Не будьмо тінями зникомими (2006), Українське бароко. Тексти і контексти (WUW 2015), Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat” (WUW 2018), Filip Orlik (1672–1742) i jego "Diariusz" (WUW 2021), a także kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz serii "До джерел" − pierwszych w Polsce podręczników do liceum ogólnokształcącego (z ukraińskim językiem nauczania): Історія давньої української літератури (2005, wyd. 2 − 2008), Історія української літератури ХІХ − початку ХХ ст. (2006), Історія української літератури ХХ − початку ХХІ ст. (2007). Współautorka drugiego tomu akademickiej Історії української літератури (2015). Publikowała m.in. w czasopismach „Слово і час”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Humanistyczny”, „The Ukrainian Quarterly”. Była współredaktor Warszawskich Zeszytów Ukrainоznawczych.

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel